Stäng

Staten och kapitalet

Socialister ser många och höga skatter som lösningen på alla problem. Är skatterna inte tillräckligt många så inför man fler och är de inte tillräckligt höga så höjer man. Fast i mina ögon vore det mer passande att se över statens utgifter och till vad våra skattepengar används till. För visst finns det områden där…

Pensionshöjning efter arbetsinkomst för vissa…

PENSIONER. Socialdemokraterna driver nu på för att pensionerna ska höjas redan nästa år genom ett särskilt tillägg till dem som har lägst allmän pension. Men enligt Pensionsmyndigheten kan inte systemet införas så snabbt utan tidigast 2022. Men höjning då förutsätter att den planerade höjningen av åldersgränserna för att gå i pension samtidigt skjuts upp eller…