Skolbarnen fick inte brevet

Jag hoppas att Ni minns den skånska lärare som AFA terroriserade, läraren som våldsvänsterns militanta gren utsatte för ett attentat och förföljelse. Hur gick det sen?

Läraren vars enda ”fel” var att hon utnyttjade sin grundlagsstadgade rättighet att gå på möte för att informera sig om en liten del av vårt politiska samhälle. Hon gick på ett möte som våldsvänstern inte godkänner, med konsekvenser som leder oss och får oss osökt att tänka på DDR och Stasi.

Mediala drev, lögner, överdrifter, och svek mot samhällsengagerade medborgare är tilltag vi möter anno 2017 i Sverige. Afas våldsamheter, tillsammans med fegheten från de vi har runt omkring oss till vardags har bidragit till att lärarinnan flyttat från Malmö, och sagt upp sig från sitt viktiga arbete med barn. Hennes elever som igår slutade 6an vid en skola i Kävlinge kommun fick inte de där visdomsorden på väg ut i sommarlov från sin omtyckta lärare, läraren försvann.

Eftersom arbetsledaren vid skolan valde att inte läsa upp sin förra medarbetares brev till barnen på skolavslutningen önskar läraren att hennes ord på något sätt kommer både elever och vårdnadshavarna till del. Dela och förmedla hennes ord, och har vi tur når det någon, eller kanske alla som det berör. TACK.

Till Dig som slutar 6:an den 14 juni 2017Read More »

Varför krav på lärare men inte på politiker?

INSÄNDARE. Jag har funderat lite kring utbildning och kommit fram till att om du vill arbeta som lärare så måste du ha utbildning och ett papper på att du är utbildadlärare. 

Om du inte har detta papper så får du inte arbeta som lärare även om du jobbat som lärare i 30 år och är jätteduktig.

Nu undrar jag vad det finns för utbildning för att vara politiker. En politiker skall styra en hel nation, medans en lärare skall styra en skolklass på 20 elever.

Vänliga hälsningar, Grune Hetgröt

-Pettersson har funderat över varför det talas om lärarbrist när det i stället har blivit för många elever, dessutom undrar jag varför landsortsskolor läggs ned och barnen bussas till staden.

Är det inte bättre att bussa stadsbarnen till landet?

Brott i hemlandet

Regeringen vill att nyanlända lärare ska få ett jobb så fort som möjligt genom det s.k. snabbspåret, men det finns ett problem…

…eventuellt begångna brott i hemlandet finns inte i några register. För att arbeta i den svenska skolan krävs nämligen utdrag ur det svenska belastningsregistret.Read More »