Nytt skolfiasko

Så läggs då nästa misslyckande till alla de övriga som den borgerliga regeringen lyckats åstadkomma under sina åtta regeringsår. Svensk skola har åter utmärkt sig i en stor internationell undersökning. Nästan ingen svensk lärare tycker att deras yrke är uppskattat. Lärarstudien Takis från OECD visar nämligen på tuffa förutsättningar för den svenska lärarkåren.

De får i förhållande till lärarna i övriga 33 undersökta länder, mindre fortbildning och mindre stöd och återkoppling. De jobbar mer, men måste lägga en större del av arbetstiden på administration. Totalt omfattar undersökningen mer än 100.000 lärare i 34 länder varav 3300 från Sverige.

Politikerna är snabba ut att skylla ifrån sig. Utbildningsminister Jan Björklund upprepade sitt krav på att förstatliga skolan. Sossarnas skolpolitiske talesperson, Ibrahim Baylan, talade om garanterad fortbildning och språkröret Gustav Fridolin, generös som alltid med våra skattepengar, talade om höjda lärarlöner. Hade man inte satsat så mycket på svensk invandringsindustri så hade ju detta varit fullt möjligt. Nu har Gustav Fridolin mfl föredragit att prioritera annat framför höjda lärarlöner.

Lusharpan talar om att återinföra vanligt folkvett och vanlig hyfs i skolan, där eleverna visar respekt för lärarna. Problemet finns överallt men verkar vara särskilt utbrett i en del av våra “utanförskapsområden”. Idag har en lärare ingen möjlighet alls att hantera en elev som obstruerar och skulle man råka ta i eleven eller säga till så får man sparken och måste betala skadestånd. Det är klart att med de förutsättningarna så kan Sverige inte annat än hamna på jumboplacering. Lusharpan har aldrig hört talas om att man har sådana problem i tex Japan eller Sydkorea.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.

Rika kommuner har lägre lärartäthet

Ju rikare en kommun är, desto sämre är lärartätheten, visar SvD:s granskning inför skolstarten. Landets tio mest förmögna kommuner har alla en lägre lärartäthet än riksgenomsnittet.

Allra lägst lärartäthet har Danderyd: Här går det 15,2 elever per lärare, mot riksgenomsnittet på 12,1. Danderyd är samtidigt landets allra rikaste kommun, sett till skatteunderlaget per invånare.

-Detta får Pettersson att undra. 12,1 elever per lärare i genomsnitt – varför är det då 25-30 elever i varje klass?

Vad gör hälften av lärarna? Några är lediga, andra sjuka men hälften undervisar uppenbarligen inte!!!

 

 

70 procent av alla nya jobb till utrikes födda!

Farbod Rezani
Farbod Rezani

Sju av tio jobb som skapas går till utrikes födda, enligt statistik från SCB. ”Bilden av att utlandsfödda inte får jobb stämmer inte alls” säger Farbod Rezana, ansvarig för mångfaldsfrågor.

 Färsk statistik från SCB visar att antalet förvärvsarbetande ökade med 205 000 personer under 2001-2010. Av dem som fick jobb var 7 av 10 födda utanför Sverige. Det ger en ny bild av den svenska arbetsmarknaden.

När arbetsmarknaden diskuteras framhålls det hur svårt det är för invandrare att få jobb. Men integrationen fungerar bättre än vad som framkommer i debatten, säger Farbod Rezana.

Statistiken visar att inte stort mer än hälften av de som inte är födda i Sverige har ett arbete. Den nivån verkar statisk men de nya siffrorna visar att antalet utrikesfödda som får jobb däremot växer mycket snabbt.

Förklaringen till att andelen utlandsfödda med sysselsättning ändå inte ökar är att gruppen utlandsfödda hela tiden växer och fylls på genom nya invandrare. Men det faktiska antalet individer som får jobb ökar däremot.

De utlandsfödda får en mängd olika jobb. Det är delvis yrken som är smala eller på väg bort men som ändå efterfrågas, till exempel slaktare. Men det är också en del akademiska yrken såsom lärare, läkare och tandläkare.

Om vi inte hade invandring skulle flera branscher få stora problem och stanna av säger Farbod. Det handlar till exempel om lokaltrafiken, hotell- och restaurang men även de branscher som har ett stort arbetskraftsbehov i nuläget och framöver.

Exempel som kan nämnas är buss- och lastbilstrafik, civilingenjörer, VVS-arbeten, rörmokare, med flera.

Farbod Rezana vill bredda diskussionen.  Vi måste prata än mer om hur jobben skapas och blir fler, hur fler företag kan startas, och hur vi får tillväxt. Då kommer också efterfrågan som är en förutsättning för att branscher ska kunna växa och därmed anställa, oavsett var man är född.

Svenskt Näringsliv

Med det menas förmodligen i huvudsak av regeringen skapade arbeten inom flyktingindustrin, anser och inser Olli.

I Sverige får lärare ofta finna sig i att bli kränkta

Lärares arbetsmiljö måste förbättras om fler duktiga studenter ska söka sig till yrket. Det skriver Per Bauhn, professor i praktisk filosofi. I början på året åtalades en lärare i Svenljunga för misshandel av en elev. Pojken hade spottat henne i ansiktet och hon hade svarat med en örfil.

Enligt statistik från Arbetsmiljöverket 2011 misshandlas varje dag en lärare i skolan av elever. Men den svenska rättskulturen förefaller snarast vara inriktad på att normalisera detta tillstånd.

Gällivare tingsrätt hävdade i en uppmärksammad dom förra året att lärare, i likhet med poliser och annan ordningspersonal, fick finna sig i att utsättas för visst våld i tjänsten.

Det vore självklart bättre om lärare aldrig behövde hamna i en situation där de känner sig tvungna att fysiskt försvara sin integritet. Men att svara på en spottloska med en örfil bör inte kallas misshandel. Det handlar inte om ett försök att skada. Det är snarare en desperat men moraliskt rimlig reaktion från en människa som inte finner sig i att fysiskt förnedras.

Aldrig förr har det väl talats så mycket om alla människors lika värde och om att kränkningar inte får förekomma i skolan. Ändå är det inte ovanligt att elever utsätter lärare och andra elever för våld.

-Pettersson inser att människors lika värde bara gäller dem som kränker, inte de kränkta som ofta är svennar eller svennehoror…

Sydsvenskan  

Avsked och inte avsked

Insändare
I Vaggeryd avskedas en lärare för en liten örfil mot en elev. Och så här går det till i Jämtland, Strömsunds kommun!

En lärare dömdes i Tingsrätten för skadegörelse mot en Sverigedemokrat! Han förföljde densamma med sin bil, körde om och vände sen bilen och svängde sedan över på vägens vänstra sida och krockade med Sverigedemokraten med avsikt.

Därefter försökte han även köra över densamme när han hoppade ur sin bil, men han hann dessbättre hoppa åt sidan en hårsmån från lärarens bil. Han smet från olycksplatsen!

Trots att Strömsunds kommun blivit informerad om händelsen och domen så vidtar dom inga åtgärder mot läraren utan han får fortsätta sin anställning som tidigare. Dom har inte heller informerat elever eller berörda föräldrar.

Läraren heter Mats Karlson och är en välkänd asylkramare och vänsterextremist och har även ertappats många gånger med att vandalisera och stjäla och förstöra allmän information som han ogillar!

Förmodligen anser kommunen att händelsen t.o.m. är en fjäder i hatten för läraren!

Vänligen, Janne

Mål nr. B 234-11

Lärare avskedas efter örfil

En lärare i Vaggeryds kommun slog en elev över munnen när två elever bråkade i början av februari. På grund av detta avskedar kommunen nu läraren med omedelbar verkan, trots att polisutredningen inte är färdig, uppger nättidningen finnveden.nu.

– Avskedet är en arbetsrättslig åtgärd, oberoende av polisens utredning, säger kommunens personalchef Åsa Öhrn. Facket har två veckor på sig att kalla till förhandling.

-Pettersson undrar vad som händer med eleven som knuffat och mordhotat läraren…personalchefen är en jävla ynkrygg. Hoppas läraren får ett rejält skadestånd.