Alla är överens men eländet med arbetskraftsinvandringen fortsätter

ARBETSKRAFTSINVANDRING. 119.568 personer beviljades uppehållstillstånd under 2019. Av dessa var 42.233 uppppehållstillstånd för arbete. Arbetskraftsinvandring av lågkvalificerad arbetskraft handlar om några få saker. Klanmentalitet, fusk och brottslighet. Att inte någon av regeringskansliets nästan 5000 anställda varav många sakkunniga inte har fattat det ‘r obegripligt. Read More »

Lägesbild över stadsdel med egen rättsskipning och egna lagar

INVANDRING. Norrby är en stadsdel i Borås och ett multikulturellt paradis. Borås stad har gjort en rapport och lägesbild för stadsdelen Norrby på initiativ av Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) och arbetet pågick mellan mars 2019 till och med november 2019. Huvuduppdraget var att ta fram en lägesbild för området inkluderande en problembild samt att försöka avgöra vilka de bakomliggande orsakerna till de förekommande problemen var. Read More »