Statsunderstödd våldsvänster

VÄNSTEREXTREMISM. Expo´s ansvarige utgivare Daniel Poohl låter publicera en svagt underbyggd och insinuant artikel om Erik van der Heeg, Ann Heberlein, Medborgerlig Samling, Ledarsidorna samt mig, Johan Westerholm. En enligt sig själv erfaren researcher och seriös debattör som Daniel Poohl har skrivit en artikel som dessutom är behäftad med enkla faktafel som sedan slår igenom i hela artikeln. En artikel som vilar på lösa antaganden och spekulationer utan de källkontroller som vanligen föregår en artikel som gör anspråk att stå för en vetenskapligt belagd sanning, skriver Johan Westerholm på Ledarsidorna.se. Read More »