Etikettarkiv: ensamkommande barn

Från en socialsekreterare


Pettersson har lånat detta av Merith Wager

”Jag förstår “miggornas” situation. Som socialsekreterare har jag ofta haft initiala samtal med så kallade “ensamkommande flyktingbarn”. Ibland, eller till och med ofta, kommer känslan över mig att jag deltar i en teaterföreställning. Jag har en roll, “barnet” en annan och tolken en tredje.

“Barnet” (oftast en ung man cirka 18-22), berättar sin rövarhistoria, jag nickar instämmande och förstående även om pjäsen ibland övergår i ren fars, och den stackars tolken sitter på sin stol och vrider sig som en mask på kroken.

Vi spelar våra roller enligt det givna manuskriptet, och som professionell gör jag allt och lite till för att “sextonåringen” skall få ett så fint och värdigt mottagande i Sverige som möjligt.

Och så gör så gott som alla andra professionella i denna charad i massformat. Vi är lojala mot förvaltningen och “systemet”, vi blandar inte in privata värderingar och uppfattningar i vårt arbete och vi gör – kort och gott – det som förväntas av oss och på ett så bra sätt som möjligt. För det är den svenska förvaltningstraditionen som vi skall vara stolta över!

Våra privata funderingar ger vi uttryck för på ett demokratiskt sätt och via valurnorna.

Skillnaden mellan mig och “miggorna” är att jag ofta har facit, d.v.s. när de bara hade en gnagande misstanke om att A och B nog inte var far och dotter så vet jag (genom deras färska personbevis något år efter PUT) att de egentligen är gifta.

Eller att C över en natt blir 5 år äldre (efter ett besök på Skatteverket = folkbokföringsmyndigheten där han kunde visa upp riktiga ID-handlingar som rent mirakulöst kommit tillrätta). Och så vidare.

Hela företeelsen kan nog inte beskrivas på ett bättre sätt än som ett av världshistoriens större bedrägerier. Bernard Madoff inräknad.”


Flest ensamma barn till Sverige


Av Pettersson

Sverige var det land i Europa där överlägset flest barn och ungdomar sökte asyl utan sällskap av vårdnadshavare 2010-2011, enligt en ny studie från internationella migrationsorganet IGC.

Sverige tog emot totalt 5 050 asylansökningar från så kallade ensamkommande barn under de två åren. Storbritannien var två med 2 641 barn. I fjol sökte 2 657 ensamkommande asyl i Sverige. Siffrorna hittills pekar mot ännu fler i år.

Pettersson vill bara påpeka att varje ”ensamkommande barn” kostar c:a 800 000 kronor om året och ett kilo näringslösning till svältande på Afrikas horn fyra kronor samt att Storbritannien har 62 miljoner invånare. 

Att så många söker sig hit beror säkert på längtan efter vårt underbara klimat och inte på att ryktet om hur lättlurade vi är spridigt sig över världen.

Stockholm TT


Det är värre än vi tror…


Av Pettersson

På Migrationsverket har man upptäckt att asylökande unga ljuger om att de kommit ensamma.

Kort utdrag ur en miggas berättelse. Alla nya migg-berättelser kommer i sin helhet i en ny bok före nästa val, men detta är för allvarligt för att inte informeras om förrän i augusti 2014:

”Nu har vi på Migrationsverket upptäckt att flera minderåriga asylsökande som kostar multum för varenda dag som de bor i sina boenden (även efter att PUT beviljats…) i själva verket har ljugit om att de är ”ensamkommande” och att de har sina familjer i Sverige. Ibland har de sina föräldrar här och dessa har PUT eller är asylsökande. Oftast upptäcker vi detta av en slump, varken föräldrarna eller de ensamkommande barnen har lämnat korrekta uppgifter om familjebilden. Ibland har de ”ensamkommande” ungdomarna sina vuxna syskon här”

Pettersson är övertygad om att regeringen vet om detta men de gör allt för att dölja att de och den förra regeringen under trettio år bedrivit en katastrofal politik. Det värsta är att det bara blir värre och värre desto längre det pågår.

Merit Wagner


Barnen får dricka öl


Av Stefan K

På det omtalade hemmet Horisont, där ensamkommande barn tas omhand, ger personalen dem tillstånd att dricka öl på krogen.

”Detta är inget fängelse”, säger Ola Svensson, enhetschef på boendet. ”På vardagar får barnen stanna ute till tio, men på helgerna får de äldre barnen vara ute till tolv. Vi tillåter inget drickande på hemmet, men de får gärna ta en öl på krogen. Tidigare tillät vi övernattningar, men det blev ganska bökigt, så idag tillåter vi endast besök på rummen, men inga övernattningar”.

För det första gäller väl åldergräns på stadens pubar även för de ensamma och den brukar ligga vid 18 år. Alltså är barnen över 18 och ska därmed inte räknas som barn. På Kalmar kommuns hemsida står att läsa om gruppen barn, att de är under 18 år och att majoriteten är 15 till 16 år. Sedan undrar man lite över dessa övernattningar? Är det unga svenska flickor som släpats hem till boendet och är det därför som man säger ”det blev bökigt”?

Klicka gärna in på ovanstående länkar och läs. Intressanta fakta om de unga männen på Horisonts hem för ensamkommande barn.

Källa: Östran (Det går att kommentera än så länge)


Kommunal vill rädda glesbygden med nysvenska barn


Av Stefan K

Fackförbundet Kommunal har i sitt senaste nummer av medlemstidningen Vision en artikel om de ensamkommande flyktingbarnens vikt för glesbygden.

”I många glesbygdskommuner ger ungdomarna både nya arbetstillfällen och ett viktigt ekonomiskt överskott”. Så inleds artikeln som vill få medlemmarna att ta till sig Europas mest extrema flyktingpolitik, genom att belysa det ekonomiska aspekterna. Richard Svanegård på Migrationsverket säger mycket riktigt att det slagits nya rekord i antalet ensamkommande barn de senaste tio åren, men påstår samtidigt att han inte har någon förklaring. Häpp!

Symptomatiskt är att just små kommuner har de flesta platserna och så nämner man bl.a. Övertorneå där kommunalrådet Henric Barsk säger att mottagningen varit ett jättelyft för kommunen, inte minst ekonomiskt. Runt 40 anställda finns kring verksamheten som är helt finansierad av staten. I artikeln sägs mycket riktigt att kommunen får 1 900 kronor per barn och dygn, men förmedlar bara lite snabbt att det finns ytterligare ersättningar till kommunen, utan att gå in på vilka och hur höga de är. På petterssons kan vi berätta att det förmodligen rör sig om ytterligare 14 000 kronor per barn och dygn som vi snälla skattebetalare bistår med.

Stefan K som själv är född och uppvuxen på landsbygden ställer mig helhjärtat bakom alla de som kämpar för en levande landsbygd och att även glesbygderna ska få del i alla satsningar som görs (de få satsningar som görs), men att med skattepengar köpa sig arbetstillfällen med hjälp av bluffande asylsökande barn från Somalia och Afghanistan kan aldrig vara rätt väg att gå. Finns pengarna hos staten, kan man lika gärna lägga dem på vården, skolan, omsorgen och skapa nya arbetstillfällen inom de sektorerna. 2010 kunde man läsa denna artikel från just Övertorneå. Som vanligt får de äldre stå tillbaks.

Lite fakta på slutet: Nytt rekord kommer att slås i år, då över 3 000 ensamkommande barn väntas till Sverige och Migrationsverket spår att upp till 3 300 kommer att söka asyl under de närmaste åren. Detta lär föranleda en ny lag som tvingar alla kommuner att ta ansvar, vare sig man vill eller har råd. Samtidigt läser vi nästan dagligen om besparingar och nedskärningar inom välfärdens alla områden och detta från kommuner runt om i hela landet. Snacka om prioriteringar!

Källa: Tidningen Vision (Ps. Det finns ett kommentarsfält, men i nuläget finns inga kommentarer. Kan det bero på att medlemmarna inte sympatiserar med artikeln? De medlemmar som drabbats hårt av nedskärningar och hög arbetsbelastning de senaste åren.)


Prostgården blir sluss för ensamkommande barn


Av Pettersson

För att klara avtalet med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn vill Sunne kommun köpa prostgården. Kostnaderna för lokaler och verksamhet täcks av Migrationsverket. Sunne kommun klarar inte att följa sitt avtal med Migrationsverket när det gäller att ta emot ensamkommande barn. Lokalerna i ParkVillan räcker inte till.

– Vårt förslag på lösning är att vi köper prostgården i Sunne för 3 750 000 kronor. Intäkterna vi får från Migrationsverket täcker alla kostnader för verksamheten och lokalerna. Vi vill ta emot ungdomarna så bra som möjligt, eftersom det är positivt att de flyttar till Sunne, säger förvaltningschefen för socialnämnden, Cathrine Larsson.

I avtalet med Migrationsverket har Sunne tre asylplatser och tre platser för permanent uppehållstillstånd.

– Socialnämndens arbetsutskott föreslår ett nytt avtal som i realiteten innebär att vi inte tar emot fler ungdomar än idag. Däremot får vi fler platser för permanent uppehållstillstånd som gör att vi får pengar direkt från Migrationsverket istället för att som nu eftersöka dem. Med dagens upplägg sker en fördröjning av utbetalningen från staten på upp till ett år, säger socialnämndens ordförande, Gunilla Ingemyr.

Tio ensamkommande ungdomar bor idag i Sunne. För fyra av platserna måste kommunen idag eftersöka pengar, eftersom det löpande avtalet bara omfattar sex platser i ParkVillan.

– När vi eftersöker pengar får vi dessutom ett lägre dygnsbelopp. De nya lokalerna och ett nytt avtal ger oss förutsättningar att få pengar direkt och alltså till ett högre belopp än vi får idag, säger Cathrine Larsson.

Olika förslag på lösningar har diskuterats och när försäljningen av prostgården dök upp framstod det som bästa alternativet. Idag hyrs lägenheter till de ungdomar som får uppehållstillstånd och ska slussas ut i samhället.

– Det tar bara en-två månader att få uppehållstillstånd idag. Ungdomarna är inte redo att klara sig på egen hand så snabbt. Vi behöver ytterligare ett boende där de har stöd runtomkring sig, säger Cathrine Larsson.

Genomströmningen beräknas bli 12-18 ungdomar per år.

– ParkVillan är för liten för alla att samlas på. De ungdomar som fått uppehållstillstånd söker sig också dit för att träffa personal, få hjälp med läxor och annat. Köket i ParkVillan är ett vanligt villakök och det är ohållbart att ha det som samlingsplats. Det är tillräckligt trångt bara med dem som bor i huset.

-Pettersson tycker det är bra att migrationsverket står för alla kostnader, då drabbar det ju inte skattebetalarna…förresten står det 3,2 miljoner i tidningsartikeln men merpriset drabbar väl heller inte skattebetalarna.

Sunne


För många barn?


Av Stefan K

Vi kan inte ta in fler barn än vi kan ta hand om, säger Anneli Lindberg.

Nu är det inte vad ni tror och vad det borde gälla, utan det ökande intresset för konståkning.


Vi öppnar en dörr i Kävlinge!


Av Pettersson som återger en propagandaartikel ur Kvällsposten. Det är en artikel värdig Joseph Goebbels som var propagandaminister och ansvarade för folkupplysning i Nazityskland 1933–1945. Det är bland den värsta propagandan jag någonsin läst och jag kan lova er att jag läst en hel del…

Nedan Kvällsposten

”Det är med stolthet vi i dag öppnar Kävlinges boende för ensamkommande barn i Furulund.

Det finns få grupper som är så behjärtansvärda som ensamkommande asylsökande barn och minderåriga. Skilda från föräldrar och vänner i ett avlägset land med mycket litet ljus men desto mer blåst och dimma…

Under de senaste åren har allt fler ensamkommande asylsökande sökt sig till Sverige. Det har ställt stora krav på ankomstkommuner som till exempel Malmö, som får ta hand om barnen i inledningsskedet, innan de får en permanent plats ute i en kommun med avtal.

Genom att öppna ett boende bidrar Kävlinge i dag till att färre barn tvingas bo långa tider i tillfälliga transitboenden, och underlättar en snabb och rättssäker prövning av barnens asylansökningar.

Kommunen har haft öppet hus med ett mycket positivt gensvar från de som bor runtomkring. Medborgarna är nyfikna och vill gärna få veta hur arbetet fortskrider, vilket är glädjande.

De lokaler som boendet flyttar in i var tidigare boende för äldre, men fungerade inte längre för den målgruppen efter att nya krav har ställts upp. I stället kommer nu lokalerna komma till nytta för ungdomar som kan behöva både gemensamhetsutrymme och en egen köksdel. Det känns bra att både kunna erbjuda en hemlik känsla, men också en förberedelse för vuxenlivet och egenansvar.

Många har visat intresse för att bli god man, och kommunen har redan haft utbildning för tio stycken så att de är väl förberedda för uppdraget. Det är viktigt både för de gode männen att de vet vad uppdraget går ut på, men också för ungdomarna att det finns en kvalitetsgranskning av deras företrädare.

En viktig del i mottagandet är så klart den integration som sker utanför skolan, och därför är det bra att Furulunds IK och kyrkan redan anmält intresse för att vara delaktiga. Om allt går som vi hoppas tillkommer fler idrottsföreningar och kulturorganisationer vartefter.

Samtidigt som Sverige på EU-nivå verkar för att fler länder ska ta ett större ansvar när det ­ gäller asylsökande i allmänhet, och asylsökande ­ ensamkommande barn och unga i synnerhet, är det självklart för oss att vi i Sverige tar väl hand om de ungdomar som kommer och knackar på vår dörr. Nu har Kävlinge skapat en dörr för dessa unga att knacka på, och bli insläppta igenom, och det bådar gott för framtiden.

Tobias Billström, Migrationsminister och Pia Almström, Kommunstyrelseordförande i Kävlinge

Slut Kvällsposten…Pettersson undrar vart de äldre tagit vägen som tidigare bodde i huset och drömde om den service de ljugande unga männen nu får och snart är föräldrarna och syskon här – var så säkra.

Boendet på Pilgården har fem (5) platser för det har kommunen anställt en samordnare medan boendet kommer att drivas av drivas av företaget VoB Syd AB som ägs av kommunerna i Skåne och Kronobergs län. Hur många anställda det rör sig om vet jag inte men ni kan vara övertygade om att det är en personaltäthet som gamla och sjuka bara kan drömma om.


Jobbtips – Handledare


Av Pettersson

Sedan hösten 2007 bedriver Arbetsmarknadsförvaltningen verksamheter gällande ensam-kommande barn i Luleå. Det finns idag tre boenden: Asylboendet för dem i väntan på beslut gällande asylansökan, samt två PUT-boenden för dem som har fått permanent uppehållstillstånd. Ungdomarna är i huvudsak pojkar, i åldrarna 15-19 år. Respektive boende har anställda handledare, som fungerar som ett vuxenstöd för ungdomarna. Då några av våra medarbetare nu väljer att gå vidare mot nya utmaningar, söker vi fyra handledare till våra två PUT-boenden.

ARBETSUPPGIFTER: Boendets handledare utgår från ett salutogent förhållningssätt, vilket innebär att fokus läggs på det friska och positiva. Ungdomarna lär sig att ta ansvar genom att hjälpa till med dagliga sysslor, såsom städning, matlagning etc.

– Pettersson noterar att de vuxna unga ska lära sig ta ansvar genom att hjälpa till med dagliga sysslor. Det borde ta max fem minuter att lära dem det och vad ska handledarna göra sedan??? …och om ungdomarna behöver vuxenstöd så kan de åka hem till mamma och pappa…

Platsbanken om någon tänker söka eller fråga om något.


Snart klart att ta emot ”flyktingbarn”


Av Pettersson

Klippan och Örkelljunga kommer det närmaste året att ta emot upp 16 ensamkommande flyktingbarn på det gemensamma boendet i Örkelljunga.

Socialförvaltningarna i Klippan och Örkelljunga är inom kort redo att skriva ett samverkansavtal med varandra om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.

Den 20 september tecknade båda kommunerna avtal med Migrationsverket om att ta emot vardera åtta barn.

– Avtalet börjar gälla den 1 december, sedan har vi ett år på oss att ta emot de här barnen. Vi har sagt barn från 16 år för att få en koncentration till gymnasiet för deras skolgång, säger Charlotte Johansson.

Det gemensamma mottagandet organiseras under en egen enhet med en ansvarig enhetschef. Boendet ska uppfylla de krav som ställs på ett hem för vård och boende, HVB-hem, enligt socialtjänstlagen och planen är fortfarande att flytta in i det gamla Esso-motellet i Örkelljunga.

Hyreskostnaden beräknas till 1,3 miljoner kronor. Eftersom det föreligger särskilda skäl för valet av lokal görs en direktupphandling.

Örkelljunga står för hyresavtalet, anställningarna handhas av Klippan. En enhetschef, en pedagogisk integrationshandledare, ytterligare nio handledare på skift samt en socialsekreterare med en halvtidsanställning i vardera kommunen behövs till projektet.

Den totala kostnaden beräknas till 9,7 miljoner kronor. På intäktssidan är summan nästan 12,6 miljoner kronor i form av ersättningar från Migrationsverket.

Pettersson noterar några siffror:

  • Hyreskostnad 1,3 miljoner motsvarar 81 250 kr per ung man och år.
  • Migrationsverkets betalar 12,6 miljoner för de 16 unga männen. Det blir 787 500 per ung man plus migrationsverkets egna kostnader per år.
  • 4 kronor kostar ett kilo näringsdryck enligt Röda korset. Det innebär att kostnaderna för dessa bluffmakare hade räckt till över 3 miljoner näringspaket på Afrikas horn.  
  • ”Ensamkommande flyktingbarn” är sällan varken ensamma eller barn. Någon har betalt människosmugglare 100-200 000 för att få hit de unga männen som ofta är långt över 18 år. 

HD.se