Etikettarkiv: arbetskraft

Arbetskraftsinvandring av lågkvalificerade är förtäckt asylinvandring


INVANDRING. Trots regeringens löften om en restriktiv invandringspolitik med EU:s miniminivå fortsätter Sverige att ta emot alldeles för många invandrare. Beviljade uppehållstillstånd till och med juli är 71.631 personer. Det motsvara ett nytt Lund på helårsbasis.  Fortsätt läs


Något är fel! 528.000 uppehållstillstånd, ändå akut arbetskraftsbrist


ARBETSMARKNAD. Bristen på arbetskraft kostar Sverige åtminstone 34 miljarder kronor per år, enligt Stockholms Handelskammares beräkningar. Det skriver Stefan Westerberg, seniorekonom vid handelskammaren, på SvD:s debattsidor, tyvärr bakom betalvägg.  Fortsätt läs


Behövs arbetskraftsinvandring?


INVANDRING. Det påstås att vi behöver arbetskraft för att klara välfärden. 

-Pettersson tvivlar. Utan asylinvandringen skulle vi ha massor med folk, många tusen, som skulle kunna jobba med andra saker än i invandringsindustrin.  Fortsätt läs


Efter sex år i Sverige, studier och arbete kan Nagham inte gå ut utan sällskap av en svensk


INVANDRING. Dunkers Kulturhus i Helsingborg satsar på fri entré för personer som har kommit hit som asylsökande. På tisdagen var det dags för 80-talet sfi-elever från komvux Kärnan på GA-skolan att titta på den lokalhistoriska utställningen.

Fortsätt läs


Arbetskraftsinvandring i stället?


INVANDRING. Som ni vet är det problem vid våra gränser. Migrationsverket och andra går på knäna och miljarderna som borde användas till annat flyger iväg till Bert Karlssons asylimperium. 

Men behöver det vara så, behöver folk drunkna på Medelhavet och betala stora pengar till kriminella människosmugglare?  Fortsätt läs


Regeringens arbetsreform har misslyckats


2008 genomdrev regeringen en reform som skulle locka hit utomeuropeisk arbetskraft med särskild kompetens.

Sedan reformen sjösattes har 60 000 arbetstillstånd utfärdats. Av dessa har 20 000 utfärdats till personer med hög kompetens och specialistutbildning. 40 000 av dessa tillstånd har däremot gått till personer som anländer för att jobba inom yrken där arbetslösheten är rekordstor i Sverige. Det är främst städ-, restaurang- och byggyrken som fått ta emot utomeuropeisk arbetskraft, trots att arbetslösheten är över 10% inom dessa områden.

Källa: DN

När det gäller arbete, arbetslöshet och avslutat arbete, har Exponerat sammanställt en suverän beskrivning av den verklighet som skapats av en politik som förts denna mandatperiod. Tänk att nästan 50% av den svenska befolkningen röstade fram denna regering 2010. Undrar om de visste och om de vet idag? Varför inte hjälpas åt att sprida dessa fakta?

Källa: Exponerat


Illegal jakt på jobb


Allt fler från krisländerna i Europa söker sig nu till Sverige.

På två år har antalet personer som registrerat uppehållsrätt från Grekland, Irland, Italien, Portugal och Spanien fördubblats. Trots det hävdar ordföranden i det Spanska riksförbundet att 80% av alla nyanlända spanjorer i Sverige befinner sig här illegalt.

Under 2012 fick 4 000 personer från ovan nämnda länder uppehållsrätt i Sverige. Jakten på jobb gör att allt fler söker sig hit, men även om antalet nya uppehållsrätter fördubblats på två år, är alla aktörer ense om att mörkertalet är mycket stort. Francisco Rodriguez Vita vid det Spanska riksförbundet hävdar att han aldrig sett något liknande. Fortsätt läs


Varför Mp vill ta hit så många flyktingar som möjligt?


Av Stefan K

Som bekant är Miljöpartiet missnöjda med dagens generösa flyktingpolitik och de vill göra den ännu mer extrem.

Inga kostnader är för höga när Miljöpartiet vill sjösätta sin minst sagt extrema flyktingpolitik. Många har nog undrat hur Mp tänker, för inte har väl deras representanter missat alla de problem som dagens generösa flyktingpolitik skapat?

Nu undrar man om Mp:s politik handlar om omsorgen för de cirka 18 miljoner externflyktingar som finns, eller om det ligger andra faktorer bakom?

I Ulricehamn anlitade kommunpolitikern Ulf Svensson ett flyktingpar från Iran, för att hjälpa honom på gården med olika sysslor under tiden deras asylärende avgjordes. Målning, tapetsering, kakling, städning, matlagning och skötsel av gårdens djur ingick i arbetsuppgifterna.

Det muntliga löftet från Miljöpartisten Ulf Svensson var en lön på 100 kronor i timmen. När slutlönen hade betalats ut, uppgick timlönen av 800 timmars arbete till 11,25 kronor. Här pratar vi om att utnyttja situationen och att anlita lågavlönad arbetskraft bland alla de som söker asyl i landet. Till Ulf Svenssons försvar ska sägas att detta är väl vad svensk invandringspolitik går ut på?

Källa: BT


Sverige kan hamna inför EU-domstolen


Av Stefan K

Igår hotade EU-kommissionen att dra Sverige inför EU-domstolen om man inte inför sanktioner mot arbetsgivare som utnyttjar tillfällig utländsk arbetskraft.

Inom två månader måste Sverige åtgärda dessa problem, annars riskerar vi att ställas inför EU-domstolen. Redan i juli förra året skulle detta ha åtgärdats och kritiken riktas mot arbetsgivare som utnyttjar tillfällig arbetskraft med låga löner och dåliga arbetsförhållanden.

Ännu ett exempel på att Sverige utmärker sig på ett negativt sätt. Regeringen finner inga gränser när de är villiga att solka ned vårt rykte ute i världen. Hur man nu hanterar de illegala invandrare som ges större förmåner än oss skattebetalare, väntar vi på att se.

Källa: SvD


Flyktingar, invandrare och arbetare


Av Pettersson  

Det finns olika sorters invandring. Vi har i grova drag flyktingar, anhöriginvandring och arbetskraftsinvandring.

Ytterst få av de invandrare som kommer hit är flyktingar enligt FN:s konventioner och många av dem är relativt rika eller har rika släktingar som betalat 100-200 tusen till för att få hit en släkting som ankare. Färre än 2000 tillhör de allra fattigaste från flyktinglägren.

En stor grupp som kommer hit är anhöriga till dem som tagit sig hit med hjälp av flyktingsmugglare. Över 90 procent av dem som får permanent uppehållstillstånd saknar giltiga id-handlingar, det innebär att vi inte kan vara säkra på vilka de anhöriga är heller. Det enda vi kan vara säkra på är att det finns ligger massor av rövarhistorien bakom alla tappade pass och id-handlingar och många oärliga människor också. Båda dessa grupper kostar landet enorma summor.

Den tredje gruppen är arbetskraftsinvandrare som enligt regeringen behövs, jag tvivlar eftersom vi har 400 000 arbetslösa varav många har dålig utbildning men de allra flesta av dem har grundskola och kan läsa, skriva och prata svenska vilket är bättre meriter än en stor del av dem som kommer från mellanöstern och Nordafrika har. Många av dem kommer att gå direkt in i bidragssystemen för att aldrig komma ut och det kallar regeringen Sveriges framtid.

Om vi ska ordna problemen med den åldrande befolkningen som enligt mig inte finns men som enligt regeringen är överhängande måste vi ha riktat arbetskraftinvandring, människor som går direkt in i arbetskraften och börjar betala skatt och genererar tillväxt. Dit tillhör inte getherdar från Afghanistan eller analfabeter från Somalia vad regeringen än säger.

Låt oss ta emot riktiga flyktingar enligt FN:s konventioner och internationella överenskommelser, det är färre än tio procent av dem som kommer idag. Stäng sedan gränsen för dem som kommer utan giltiga papper med uppdiktade rövarhistorier för att leva gott på vårt välfärdssystem.

Arbetskraftinvandring ska inte ske av humanitära skäl eller som nu främst av diskare, restaurangbiträden och städare. Den kategorin ska plockas bland de 400 000 arbetslösa vi har.    

Vi måste fokusera på vilka människor vi behöver och vad som är bra för landet, vi måste bjuda in människor att arbeta här och om det går bra kan det så småningom utmynna i ett permanent uppehållstillstånd och medborgarskap.

Tänk tanken att lösa vårdkrisen och bjuda in 20-30 tusen ensamstående utbildade ryska, ukrainska och vitryska kvinnor med ett par barn vardera. Deras f.d. män är alkoholister och kan stanna där de är men kvinnorna från öst kan nästan direkt gå in i arbetskraften, de är någotsånär lika oss, sekulära med en kristen grund och tar sig en sup vid högtidliga tillfällen som fredag och lördagskvällar och deras barn kommer att vara svenskar när de är klara med skolan.

– Nu tycker ni säkert Pettersson är cynisk men han är inte hälften så cynisk som regeringen och de röd-gröna som påstår att otacksamma, krävande muslimerna som varken kan läsa eller skriva eller vill arbeta ska rädda landet.