Ryssland vägrar Röda korset tillträde till fängelse

UKRAINA. Ukraina kräver att Internationella Röda korset besöker Olenivkafängelset i det ryskockuperade Donetsk. Där Ryssland håller ukrainska krigsfångar under vad som misstänks vara urusla förhållanden. Hittills har Ryssland vägrat Röda Korset tillträde till fängelset, rapporterar TV4.

På det här fotot taget från en video syns en förstörd barack vid fängelset i Olenivka, i ett område som kontrolleras av ryskstödda separatiststyrkor, östra Ukraina, fredagen den 29 juli 2022. Ryssland och Ukraina anklagar varandra för att ha beskjutit fängelset i en attack som enligt uppgift dödade c:a 50 ukrainska krigsfångar.

Över femtio ukrainska krigsfångar dödades i Olenivkafängelset. Ukraina och Ryssland
beskyller varandra för dödandet men flera saker reser frågetecken kring den roll ryska
styrkor spelat.

Natten mellan den 28 och 29 juli dödades ett stort antal ukrainska krigsfångar, som hölls
fångna i Olenivkafängelset, beläget på det område som kontrolleras av den självutnämnda
republiken Donetsk i Donbas. Officiella representanter för denna talar om 53 döda och 75
sårade. De dödade var medlemmar av Azovregementet, som deltagit i striderna om Azovstal
ända till Mariupols fall. Ukraina och Ryssland beskyller varandra för att vara skyldiga till
massakern, men det finns saker som talar emot Moskvas version och reser frågetecken kring
hur det gick till när dessa ukrainska soldater dödades.

Den 29 juli gick ryska myndigheter och representanter för republiken i Donetsk snabbt ut med
en rad deklarationer om händelsen. Enligt dem var det hela glasklart: en ukrainsk attack med
de Himars-raketer som USA försett Ukraina med och som fått stor publicitet för sin förmåga
att med precision slå till mot ryska trupper. I en videofilm den 29 juli var den ryska arméns
språkrör helt säker: ”I kväll har regimen i Kiev avsiktligt gjort sig skyldig till en blodig
provokation. Det provisoriska fängelset nära Olenivka, där ukrainska krigsfångar hålls – bl a
soldater från Azovgruppen, träffades av en Himars-raket. […] Denna upprörande provokation
syftade till att skrämma ukrainska militärer och hindra dem från att kapitulera.”

Den statliga ryska televisionen och en del andra outlets för Moskvas propaganda visade också flera videor
från det sönderskjutna fängelset. Där kunde ses en röra av sönderbrända sängar och en rad
stympade och förkolnade kroppar, som de ryska kamerorna filmat utan återhållsamhet.

Påståenden som omedelbart förnekades av Kiev. ”Ukrainas armé åtlyder helt och hålla alla
gällande principer i internationell rätt och har aldrig ägnat sig åt, eller ägnar sig åt, att bomba
civil infrastruktur, i synnerhet inte platser där krigsfångar hålls inspärrade”
, försäkrade armén
i en kommuniké.

Ukrainas utrikesminister gick ett steg längre och anklagade direkt Ryssland för att ligga bakom attacken. ”Ryssland har gjort sig skyldigt till ytterligare en förfärlig krigsförbrytelse genom att bomba en fängelseinstitution i den ockuperade regionen i Olenivka, där ukrainska krigsfångar satt”, sade Dmytro Kuleba på Twitter.

Den ukrainska underrättelsetjänsten kom också med en kommuniké den 29 juli, där man direkt pekade ut legosoldater från Wagnergruppen som skyldiga. Enligt den kommunikén skulle det röra sig om en fullt avsiktlig handling med som främsta syfte att avleda uppmärksamheten från en förskingring av medel avsedda för skötseln av lägret för krigsfångar.

De dödade i Olenivka var inte vilka krigsfångar som helst, utan i huvudsak överlevande från
belägringen av Mariupol. Dessa soldater från Azovregementet har upphöjts till nationalhjältar.
De hade ingått bland dem som i innanmätet till stålverket Azovstal i det längsta, ända till
kapitulationen den 20 maj, stått emot de ryska attackerna i Mariupol. Fängslandet av dem
hade skett under omfattande uppmärksamhet i ryska medier. Och Azovregementet, en gång
grundat av nynazister, står i centrum för den ryska propagandans hamrande om att invasionen
av Ukraina skett för att ”de-nazifiera” landet.

Två versioner står således mot varandra, men det finns flera inslag som direkt motsäger Moskvas version. Enligt ryssarna har fångarna dödats av en ukrainsk salva, och närmare bestämt en eller flera missiler avlossade med hjälp av Himars. Problemet är att en analys av incidenten motsäger den versionen. En sådan analys har bl a gjorts av Marc Garlasco, militär rådgivare hos PAX, en nederländsk NGO. Garlasco har tidigare varit anställd av Pentagon, är specialist på analyser av avlossade salvor och har för FN:s räkning utrett krigsbrott i Afghanistan, Irak, Syrien och Libyen. Han utbildar också för närvarande personal som arbetar med att utreda krigsbrott i Ukraina.

I en intervju med Libération säger han: ”Det finns inte tillräckligt klara bevis för att säga
exakt vad som skett – det finns flera möjligheter – men ett är säkert, det var inte en salva
avlossad med hjälp av Himars. Det är kort och gott inte möjligt.”

Vad får honom att vara så säker på sin sak? Avsaknaden av någon krater eller förekomsten av granatsplitter på taket till anläggningen och dessutom att sängar och väggar fortfarande fanns kvar efter explosionen, vilket framgår av de bilder ryssarna själva spridit. Enligt Garlasco skulle en tänkbar möjlighet
vara en termobarisk laddning, vapen med särskilt stor förstörelsekraft: en detonation med den
sortens projektil leder till att ett bränsle pulvriseras, antänds och slukar all luft i närheten.
Följden blir en kombination av hetta och chockvåg. Ryssland förfogar över sådana vapen och
har medgett att man använt sig av dem sedan invasionen startade. Det är inte förbjudet att
använda dem, men det är strängt omgärdat av krigslagarna, Marc Garlasco understryker ändå
än en gång att det i fallet Olenivka inte finns tillräckligt med bevis för att med säkerhet kunna
avgöra vilken sorts projektil som använts.

Ryska representanter fortsätter visserligen att hamra på om Himars, men i övrigt förefaller de
bevis man lagt fram tämligen magra. I en sekvens som den 29 juli sändes på Kanal Telegram
från den ryska arméns tv-kanal Zvezda ses en man iförd hjälm och med en mikrofon i handen
bestämt slå fast vid ett bord med diverse metallbitar utplacerade att ”utredningen har redan
hittat fragment av Himars-raketer. Här ser vi dem. Det finns till och med stora bitar, som den
här, eller den där. [Den här är så stor] att den är svår att lyfta. Alla de här delarna kommer att
användas som bevis vid en kommande rättegång”
.

Bedömer som Libération talat med är kategoriska i det avseendet: de delarna bevisar ingenting och det kan helt enkelt röra sig om vilka vrakdelar som helst. I synnerhet som Ryssland alltsedan kriget startade systematiskt, under mycket buller och bång och mer eller mindre sammanhängande, anklagar Ukraina för
att ha legat bakom en rad attacker.

Men frågetecknen runt denna massaker upphör inte där. Om den ryska arméns språkrör först
påstod att ”åtta anställda vid detta fångläger åsamkats mer eller mindre allvarliga skador” sade
försvararen av mänskliga rättigheter i den självutnämnda republiken Donets, Daria Morozova,
senare i en annan intervju på samma officiella kanal (Zvezda) att ”turligt nog blev ingen av de
anställda vid det provisoriska fånglägret skadad, de mår bra. Dessvärre blev bara fångarna
skadade”.

Ett konstaterande som väcker frågan om huruvida personalen varit informerad i förväg, i synnerhet som satellitbilder visar att denna salva var mycket noga riktad mot en enda byggnad. Förutom satellitbilder, som tagits före och efter, har flera analytiker noterat en del skumma inslag. Videofilmer som tagits i fängelset i början av juni har sammanställts av analytikern Oliver Alexander. Av de bilderna framgår att fångarna vanligtvis inte var förlagda i den byggnad som nu attackerades, utan snarare norr om fängelset.

Än värre: andra satellitfoton visar att vad som kan vara massgravar grävdes mellan den 18 och 21 juli, för att sedan delvis vara fyllda på bilder tagna den 30 juli, dagen efter massakern. Till den kan tillfogas att bara några timmar efter den blodiga attacken, den 29 juli, spred officiella företrädare som ryska ambassaden i Storbritannien uppmaningar att avrätta medlemmar av Azov, ”inte genom en avrättningspluton, utan genom hängning, för det rör sig inte om riktiga soldater. De förtjänar att dö förödmjukade”.

Ett sista, men inte det minsta, problem: en oberoende utredning, enda sättet att kunna nå
klarhet i vad som hänt de ukrainska soldaterna, verkar för tillfället utesluten. En delegation
från Internationella Röda kors-kommittén har inte släppts fram till Olenivka. I meddelanden
på twitter, publicerade den 30 juli, sade Internationella Röda korset i Ukraina att man blivit
vägrad att komma i närheten av fängelset. Enligt den Genèvekonvention som reglerar
krigslagarna är detta emellertid något obligatoriskt. Röda Korset har än idag, 2,5 månader efter händelsen inte fått komma till fängelset.

I Frankrike har en rad sajter spridit påståenden om att USA:s underrättelsetjänst, via
Pentagon, skulle ha ”erkänt att Kiev oavsiktligt beskjutit Jelenovka”. Det påståendet kom
första gången från den ryska sajten Gazeta (inte självständig från Kreml). Men denna
uttrycker sig i konditionalis, utan närmare precisering. I själva verket tycks citatet röra sig om en grov förvrängning av en mening i en re-transkription av en ”background briefing” (informell frågor-och-svar stund) i Pentagon, som den 29 juli publicerades på dess webbsajt.

Två företrädare för underrättelsetjänsten utfrågas av journalister om attacken på Olenivka. Och innehållet i svaret har inte mycket att göra med något som skulle ge Ukraina skulden: ”Vi får samma rapporter som ni. […] Jag har inga slutgiltigt att komma med om vad som skett. Jag ber er därför […] att iaktta en viss försiktighet beträffande vad ryssarna uppger.”

På frågan om att en Himars-raket eventuellt använts säger den andra företrädaren, även han, att
de delar som ryssarna visat upp inte betyder någonting. Men han betonar ändå att det inte går
att för tillfället med säkerhet säga vad som hänt och vem som är skyldig. För att sedan tillägga: ”Om det rörde sig om en ukrainsk attack kan jag försäkra er […] att de inte gjort det avsiktligt, eller hur? De hyser större omsorg om sitt folk, om sina civila och militärer i den egna armén.”

Översättning: Björn Erik Rosin

Länk

Många tecken på avsikt bakom fängelseattack (Aftonbladet 4/8 2022)
USA: Ryssland planerar falska bevis för attack
(Expressen 4/8 2022)
Fångar från Azovstålverket dödade i attack mot läger (DN 30/7 2022)
Många tecken på avsikt bakom fängelseattack (SvD 4/8 2022)
Se även: ”Absolut ondska”: Inne i det ryska fånglägret där tiotals ukrainare blev brända till
döds

Brunsmetningen av Azov passar Kremls syften

-Pettersson vet inte vad som hänt, men med tanke på att Röda Korset nekas tillträde vilket de enligt Genevekonventionen har rätt och att Vladimir Putin har ljugit, från dagen innan kriget började den 24 februari, då han lovade att inte invadera Ukraina och har hållit på sedan dess så…

Fruar och flickvänner till fångarna i Olenivka

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168


10 thoughts on “Ryssland vägrar Röda korset tillträde till fängelse

 1. Tydligen ett och annat som orcerna inte vill att skall visas upp i offentligheten. Skulle de inte ha något att dölja så skulle de välkomna Röda Korsets besök.

  12
  5
 2. Vad har ni lärt er av historien när den Nazistiska Azov bataljon förskönas?
  Gäller det även för Stepan Banderas OUN-B, Svoboda, Aidar bataljon, SNA och den högra sektorn med?
  Kiev regimen bombade givetvis fängelset för att tysta nazisterna.
  Det bästa för världsfreden är att avsätta den amerikansk stödda Kiev regeringen och sparka ut väst från Ukraina.

  Slava Ukraina/Russia
  🇺🇦🇸🇮

  13
  20
  • Gamling, dom du räknar upp är rena amatörerna jämfört med Stalin, Berija, KGB, Wagner, Mizintzev, Kadyrov, Putin och många flera.

   Moskva sprängde givetvis fängelset för att tysta vittnen från den ryska belägringen och bombningarna av Mariupol.

   Det bästa för värdsfreden är att Putin avgår och Ryssland drar sig tillbaka från Moldavien, Georgien, Ukraina, Armenien, Syrien, Libyen, Mali, Centralafrikanska republiken, Moçambique, Sudan, Kongo-Kinshasa med flera.

   Efter det borde den imperialistiska Ryska federationen lämna sina kolonier.

   16
   8
   • Pettersson
    Vi har helt enkelt olika syn på verkligheten.
    Det är helt okej att ha i en så kallad demokrati.
    Men att man förskönar nazisterna i dagens samhälle är för mig oförståeligt.
    Dina historiska ledare du nämner har vi definitivt samma åsikt om.
    Du kan väl inte ha missat att hatet på bloggen har ökat enormt.
    Man tappar hoppet för mänskligheten när man läser vissa kommentar.

    8
    10
   • @Gammeldags
    Vad har du emot nazister?
    Vad har de gjort som inte Putte och hans terrorister håller eller har hållit på med?

    5
    3
  • Gammaldags Svensk:
   Har det nu som ovan lagts in en verkligt utförlig berättelse om detta fängelse.och dessutom TV4 har strålat ut nyheten,måste vi väl tro att det är SANNINGEN OCH INGET ANNAT !! 😉
   F.ö. har jag tidigare skrivit,att all information kring Krig o. Kärlek,måste prövas minst två gånger…..

   6
   2
 3. Röda kors är riktmärken när Puttes terrorister skjuter på folk och fordon.
  Varför skulle Puttes terrorister släppa in levande måltavlor i sina fängelser, såvida besöket inte är permanent.

  13
  6
 4. Putin kräver samtal med ambassadörer för att ryssar inte får se på gasläckorna. Vem kan kalla in ryska ambassadörer för att Röda korset inte får se på fängelset?

  14
  8
 5. Ingen tvekan om vem Putte har som läromästare och idol. Adolf var precis lika falsk.

  -Varför kallas du för “Putte-Fnasker” ?
  -Jo, Putte har jag efter farsan. Och……………………..

  16
  9

Kommentera