Stäng

Du Aftonbladet hur är det med verklighetsuppfattningen

”Totalt har 10 476 kvadratkilometer regnskog gått förlorad i Amazonas mellan augusti 2020 och juli 2021” enligt artikel i Aftonbladet! LÄNK

Klimatkatastrofskräckinjagande, ett ”vetenskapligt” förebåd om jordens snara undergång! Om man tittar HÄR så uppges det att Amazonas yta är 1,570,745.7 km2 (den del som tillhör Brasilien). Rätt många gånger större än Skåne, 150 ggr ungefär!

Tror man på Aftonbladet att Skåne alltid varit ett jordbruksland? sedan urminnes tider täkt av en stor del vetefält ?? Verkligheten är i stället att de flesta sädesfälten tidigare varit skogar, som våra förfäder med manuella metoder röjt av och odlat upp! Har ni på Aftonbladet fört ordet ”Svedjebränning” ?? Var en mycket vanlig företeelse i äldre tider för att röja mark så den vart odlingsbar! Detta gäller naturligtvis sädesfälten i resten av Sverige också! Tillämpas tydligen i Brasilien ännu i våra dagar.

Tycker man på Aftonbladet att förfädernas slit med att omvandla skogsmark till åkrar är att betrakta som SKÖVLING?? Om inte, varför missunna fattiga men strävsamma Brassar att göra samma som våra förfäder ??

Sen uppger Aftonbladet att det nu är 22 ”braser” i Amazon djungeln, tittar man HÄR är det många många fler.

10 reaktioner på “Du Aftonbladet hur är det med verklighetsuppfattningen

 1. Om Skåne! Visst var Skåne skogsbeväxt, men framförallt var alla maker vi idag betraktar som bördig jord TRÄSK. Framkomlighet fanns endast längs vissa stråk av sluttningar, som var lite torrare. Den som går in på Google Earth och studerar Skånsk odlingsmark hittar mörka fläckar överallt och flertalet är gamla ”kallkällsjöar”, med tiden utdikade.
  Hur träsken såg ut kan man få en föreställning av, om man studera ”slaget vid Helsingborg”. Armeerna såg varandra och hörde varandra, men det var så oframkomligt att varken svenska eller danska förband kunde hållas samman i stridande enheter för anfall. Det fanns vägar/stigar längs vissa längsgående nivåskillnader, som de sökte sig fram längs. Ett svenskt regemente gick vilse och hamnade oupptäckt bakom de danska linjerna men anföll. Terrängen innebar att 1000-tals vapen förlorades vid flykt eller bara genom att slå sig fram mot ett anfallsmål. Vapen som hittas regelbundet idag. Det sista riktiga träsket i Skåne är numera igenlagt av en golfbana och av anläggandet av E6.

 2. Vad gäller Brasiliens Amazonas. När Européerna nådde Brasliens östkust, så levde I INLANDET, d v s eg Amazonas, 20-40 milioner människor. De var släktingar med Astraliska Aboriguinéer och anlände till Amazonas FÖRE 50000bc. Sedan utvecklade de långsamt en civilization som kunde nyttja regnskogarna över översvämningsnivåerna runt flodsystemen. Eftersom Amazonas marker är i princip sterila, så behövde dessa människor utveckla en metod för att ”odla” UNDER regnskogarna. Vi vet ännu idag inte hur de bar sig åt. Faktiskt anser biologerna numera att stora delar av Amazonas regnskog ÄR PLANTERAD, men sedan 1600-talet förvildad. Emellertid dog Amazonas urinvånare ut p g a smittkoppor, mässling, röda hund, kikhosta, vattenkoppor m fl barnsjukdomar. Det var först då som indianer kunde tränga in i Amazonas. Indianer från Västindien hade dock etablerat sig längs kusterna.

  När alltså vi idag notera mängder med kroppmarks från satellitbilder och drönare efter att skog röjts bort, så innebär detta alltså att människan ”återtar” vad man förlorade efter 1600. Bl a kan man spåra hur transporter med kanot förband NV Amazonas med Amazonas i söder via kanalsystem. Vägar var omöjliga att hålla öppna i varje fall under regntid.

 3. Bra inlägg.

  Det sägs att under bronsåldern var Sverige täckt av ädel-lövskog och tall ända upp i dagens Norrland, delvis i alla fall.

  Under samma tid invaderade granskogen landet norrifrån i det att kylan åter tog sitt halsgrepp om landet efter istidens slut.

 4. De bränner skogen för att kunna odla sockerrör så de kan göra etanol och exporrtera den till Sverige för miljöns skull

  24
 5. 0,7% har brunnit oerhörd katastrof, Sverige tar emot och ökar sin folkmängd på några decennier med 29% helt normalt,
  Arbetande 80%, arbetslösa 7% samt de vi måste försörja 13% då kan vi börja tala om katastrof.
  Likaså att ett litet land som Sverige med stora problem skänker till länder som är misskötta 46800000000:- ännu en katastrof för oss.

  39
   1. – men sluta skövla Amazons djungler
    så kan vi köra vidare med bensin/diesel.

    Vi behöver inte det knarket som de odlar.

    Förgifta knarket så minskar efterfrågan!

    6
    1

Kommentera

%d bloggare gillar detta: