Låt dig inte luras av medias beskrivning av IPCC:s rapport

Från Jan Ericsons, moderat riksdagsledamot, hemsida och blogg!

MEDIA. Rapporteringen om IPCC:s senaste rapport AR6 är en komplicerad historia. Ungefär så här går det till. Underlagsrapporterna från tusentals klimatforskare och ca 14.000 publicerade artiklar sammanställs till en omfattande rapport (3.949 sidor). Därefter görs en sammanfattande rapport av ett begränsat antal forskare tillsammans med en politisk panel med flera hundra företrädare för 195 länders regeringar och parlament som förhandlar om texten i ”Summary for Policy Makers” (42 sidor). Politikerna kan i hög grad kan påverka eller rent av plocka bort formuleringar i sammanfattningen (exempelvis är det känt att Saudiarabien lyckades få en text struken i dokumentet). Det finns också en hel del kritik mot att politiken på detta sätt tillåts överpröva forskningen, och att detta förtar en del av tyngden i IPCC:s dokument.

Summaryn sammanfattas sedan i sin tur till det tvåsidiga dokument ”Headline statements” som jag lade ut på bloggen häromdagen. Detta sammandrag sammanfattas sedan i ett ännu kortare pressmeddelande där av naturliga skäl väldigt lite finns med.

IPCC:s ledning blir i praktiken de som prioriterar vad som ska få fokus i pressmeddelandet och vad media därmed ska skriva om och politikerna kommentera. De flesta politiker och media läser nämligen på sin höjd pressmeddelandet och sammanfattningen av Summaryn. De mer intresserade brukar ta del av hela Summaryn. Få har tiden och intresset att läsa hela den stora rapporten som denna gång alltså är på knappt 4.000 sidor.

Media nöjer sig dock inte alltid med det som är skrivet av IPCC, utan kryddar sedan sina ”nyheter” med rena felaktigheter och feltolkningar av IPCC:s material. Medias mörka rubriker används sedan av mer extrema klimatdebattörer som bevis på att mänskligheten går mot sin snara undergång, och alltför många politiker hänger på – i stället för att gå till de vetenskapliga källorna och se vad som verkligen skrivs av forskarna. Diskrepansen mellan forskningens slutsatser och medias rapportering blir till slut ganska stor.

Nu kommer som väntat mängder av kommentarer från insatta forskare och andra debattörer som tagit del av forskningen i underlagsrapporterna och som även läst det IPCC skriver i sin stora rapport. 

En av dem som jag lyssnar på i frågan är professor Roger Pielke Jr som är en av världens mer citerade klimatforskare och som har en imponerande meritlista (även som hedersdoktor vid Uppsala Universitet där han varit engagerad i klimatforskningen). Han ifrågasätter inte klimathotet, är definitivt inte någon ”klimatförnekare” utan anser tvärtom att klimathotet är en allvarlig fråga. Men han ifrågasätter feltolkningarna av IPCC.s rapport. Jag tolkar det som att han står ”i mitten” i klimatdebatten och därmed borde få många att lyssna. Han har hittills skrivit två långa inlägg med anledning av IPCC.s rapport, en om klimatmodellerna (del 1) och en om kopplingen mellan extremväder och klimatförändringar (del 2). Det senare är hans specialområde. Här är dessa två för den som vill läsa:

Jag fortsätter att ta del av kommentarer kring IPCC-rapporten. Men några tydliga överdrifter från media kan redan konstateras:

* FN:s generalsekreterare Antonio Guterres sa i sitt uttalande om rapporten att klimatförändringarna innebär att ”billions of people” befinner sig i ”omedelbar fara”. Detta står dock inte i IPCC.s rapport utan är en helt personlig åsikt av Guterres. Men det citeras flitigt i media som ett konstaterande av IPCC, och visar att journalisterna inte läst rapporten de kommenterar.

* SVT och flera andra medier påstår att IPCC-rapporten visar att vi just nu har ”de högsta temperaturerna på 100.000 år”. Det är inte alls det som står i rapporten. Det finns ingen som har lyckats rekonstruera 100.000 års temperaturer nedbrutet på enskilda år – det är givetvis omöjligt. Det finns bara grova uppskattningar av genomsnittstemperaturer för mycket långa historiska perioder – ofta flera hundra eller rent av tusen år i taget. Ingen kan självklart uttala sig om dagens temperaturer är de högsta på 100.000 år, och det motsägs dessutom av andra forskningsrapporter, exempelvis om borrkärnor i isen på Grönland som visar att det varit mycket varmare de senaste 10.000 åren.

* Avsmältningen av Grönland påstås i media vara dramatisk och leda till 7 meter högre havsnivåer. Men det som smälter är isen längs fronterna av glaciärerna nere vid kusterna och inte isen uppe på de höga glaciärerna. Dessa ligger på 1500-3000 meters höjd där det oftast är 10-20 grader kallare än nere vid havsnivån. Att hela Grönlandsisen skulle smälta bort till följd av några graders högre temperatur är helt enkelt omöjligt. Det är många minusgrader nästan hela året. Några 7 meters havsnivåhöjning lär det därför inte bli under överblickbar tid.

* Golfströmmen påstås vara nära att ”kollapsa” vilket enligt media skulle göra Skandinavien obeboeligt. Det finns forskare, bland annat på Chalmers, som ifrågasätter teorierna, men även om vi antar att det stämmer att Golfströmmen försvagas handlar det inte om att den ska stanna utan just försvagas. Och dramatiska effekter av detta ligger i så fall mycket långt fram i tiden, minst flera hundra år, kanske tusentals år. Vilket såklart inte nämns i medias svarta rubriker.

* Media basunerar ut att det nu är bevisat att ”extremväder” beror på klimatförändringar. Men detta står inte heller i rapporten från IPCC. Däremot hävdar man att kraftiga värmeböljor kan kopplas till klimatförändringarna. Detta baseras dock på forskning som fått en hel del kritik i forskarvärlden. Denna forskning leds dessutom av en känd klimataktivist, Friederike Otto, som även ägnar sig åt att samarbeta med advokater i domstolsprocesser mot nationer för att tvinga fram en mer extrem klimatpolitik. Forskaren/aktivisten ifråga verkar närmast ha tjatat sig till att hennes rön ska tas med i IPCC:s rapport, och hon uttrycker själv att hon är stolt över att ha lyckats med detta. Men det påstådda sambandet gäller som sagt bara värmeböljor och de direkta effekterna av dessa, inte andra så kallade extremväder såsom orkaner, stormar, långvariga torkperioder, kraftiga regn och översvämningar – där råder uppenbarligen samma linje som förut, att samband med klimatförändringar är möjliga och inte kan uteslutas, men inte heller kan styrkas. När media och vissa politiker påstår att sommarens översvämningar i Centraleuropa nu bevisats bero på klimatförändringar ljuger de oss rakt i ansiktet – underlagen för IPCC:s rapport togs fram innan dessa översvämningar ens ägt rum, och de beaktas därför inte i materialet. 

* Att IPCC förespråkar mer kärnkraft som en lösning för att minska utsläppen kommenteras av få journalister, troligen för att dessa klimatskribenter står Miljöpartiet nära. Och vad Miljöpartiet tycker om kärnkraft vet vi. Men både IPCC och andra FN-organ har tydligt pekat ut en ökad satsning på kärnkraft som en viktig klimatåtgärd. Det märkliga är att media och klimatalarmister lyssnar på allt annat som IPCC mfl skriver, och gärna kryddar det lite extra – men inte just det som sägs om kärnkraftens viktiga roll.

* Det mest intressanta är kanske annars att IPCC:s rapport tolkats som att klimathotet är värre än någonsin och går allt snabbare. Faktum är att det faktiskt inte alls står så i rapporten. Tvärtom andas rapporten optimism, vilket jag påpekade när rapporten kom, och även citerade ur sammanfattningen. Man skriver uttryckligen att det är klart möjligt att nå 1,5-gradersnivån. IPCC har nu också bytt linje vad gäller de mer extrema och dramatiska scenarierna om temperaturökning som ansågs mycket sannolika i tidigare rapporter. Nu har man graderat ned dem till mindre sannolika. Även den mest alarmistiske reporter, politiker eller klimatdebattör borde väl ändå tycka att det är positivt? Men ingen i media har vad vet nämnt detta.

Oavsett vad man anser i klimatfrågan kan man ganska enkelt konstatera att media övertolkar, eller rent av vantolkar, IPCC:s rapport i stället för att åtminstone läsa Summaryn och sammanfattningen av denna ordentligt. Jag tycker detta är ett enormt underbetyg för svenska journalister. All annan forskning på alla andra politikområden diskuteras öppet och kritiskt i media, men när det gäller klimatfrågan finns bara en linje och det är att inte ifrågasätta något, inte ge utrymme för kritiska röster, utan i stället övertolka/vantolka forskningen så att det passar det egna agendan att måla upp en mer hotfull och allvarlig bild än den forskarna står för. Det är faktiskt en skam för svensk klimatjournalistik att man agerar mer som en samordnad skara av aktivister än kritiskt undersökande journalister. Klimatjournalistiken passar överlag tyvärr in i Janne Josefssons omtalade uttalande ovan.

Jan Ericson, M,

-Pettersson hoppas den frispråkige moderaten – Ericson i Ubbhult, tar upp denna bluff som media håller på med i sitt parti och i Riksdagen

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

7 thoughts on “Låt dig inte luras av medias beskrivning av IPCC:s rapport

 1. Journalister som står Miljöpartiet nära kan ju inte vara sanningsenliga,
  för det kommer ju inget från det partiet som är vettigt? Om en journalist
  ska stå ett parti nära så ska det vara helt privat, och inget som ska påverka
  dennes åsikter som journalist. Dom ska rapportera sanningsenligt, men tyvärr
  finns det en hel kader av sådana journalister, eller påverkare som dom hellre
  borde kallas. Så janne Josefsson har helt rätt

  16
 2. Så bra att få bekräftat även från IPCC att det är mycket snack men liten verkstad.

  SVT’s Bjerström som stod på Grönland och riktigt kunde känna hur isen smälte, det var hennes överhettade hjärna som gav fel signaler.

  Tidningar i allmänhet vill bara förmedla sanna eller påhittade sensationer eftersom, av någon outgrundlig anledning, detta höjer lösnummerförsäljningen.

  Allt presstöd skulle omedelbart dras in så kunde vi till slut möjligen få fakta presenterad eftersom bara bra journalistik överlever utan bidrag.

  21
  • Erika Bjerström kunde ha stått i studion iklädd samma tröja och jacka och med en fast vykortsbild som bakgrund och fabulerat i fem minuter. Då hade SVT sparat den flygresan och det utsläppet. Tittarna hade inte märkt någon skillnad från hennes talarplats på Grönland där det tydligen var folktomt i övrigt.

   13

Kommentera