Stäng

Klimatforskningen en skandal!

INSÄNDARE. Clintel ( Climat Intelligence) är en oberoende, internationell stiftelse. Man har nu presenterat Magnus Carta Universitatum 2020. Detta uppmärksammades igår på klimatsans.se. Ett brev om detta har undertecknats av 840 forskare och sänts till FN och de flesta regeringar. Dokumentet inleds med följande:  ”Klimatforskningen torde vara ett av historiens värsta exempel på förtryck av den akademiska friheten att yttra sig och ifrågasätta rådande förhållanden.”

Rolf Malm

Det är en uppförandekod för akademierna och en bekräftelse av vad som varit grunden för den forskning och de framsteg som givit oss dagens levnadsstandard. Man formulerar fem principer:

  1. Sund vetenskaplig forskning är fördomsfri och kännetecknas av en mängd olika synpunkter utan dogmer och fördomar. De som kritiserar hypotesen om antropogen, global uppvärmning blir utfrysta. Kritiska studenter och andra talare överröstas.
  2. Komplexiteten hos flerfaktorsystem med flera skalor kräver insatser från ett helt spektrum av vetenskapliga områden och discipliner. Kunskapsområden som avslöjar att den naturliga variationen i Jordens klimat ignoreras.
  3. Förbättrade mätsystem är avgörande för vetenskapliga framsteg. Sund vetenskap kräver balans i teoretiska och empiriska vetenskaper. Inom klimatforskningen drivs showen med studier av klimatmodeller, medan framsteg snabbt kräver fler och bättre observationer.
  4. Universitetens rektorer bör skydda sina forskare från politiska ideologier. Vetenskapen ska hållas skild från politiken. Den politiska önskelistan i ”Parisavtalet” 2015 har fastställt klimatforskningens agenda för årtionden.
  5. Universitetens ledare har ett moraliskt ansvar för att varna samhället om att slutsatser från tvivelaktiga matematiska modeller måste misstros. Klimatforskarna måste vara ärligare mot allmänheten om de allvarliga begränsningarna i deras teoretiska modeller.

Man avslutar med: Slutligen bör akademiska ledare tänka på att universiteten borde vara centra för nya idéer och odlandet av nya talanger. Detta kräver en inspirerande miljö för forskning och undervisning, där nya koncept välkomnas och det finns gott om utrymme för experiment…

Den ensidiga bilden av klimatfrågan speglas också i den svenska politiken. T.ex har frågan om extraskatter på engångsartiklar av plast utretts av en enmansutredning. Som med ytterligt svagt underlag och uppenbart styrd av regeringen kommit fram till att skatter på plastpåsar, sugrör, kaffemuggar, matlådor etc ska införas. Skatter som på punkt efter punkt visat sig rent kontraproduktiva och närmast löjliga skenåtgärder. Herr Bolund påstod att skatten på bärkassar skulle inbringa miljarder. Dessa har han också redan spenderat. Men tills nu har han fått in 50 miljoner!! Folk köper naturligtvis mycket få plastkassar. Tänkte inte på det? Enmansutredningar tillsätts allt oftare av nuvarande regering. De kallas visserligen för Statens Offentliga Utredningar (SOU), men uppfyller knappast den objektivitet som sådana borde förutsätta. Regeringen väljer och utser efter eget gottfinnande enstaka personer som ansvariga för frågor som berör alla medborgare. Det är inte demokrati!

Rolf Malm

Ps. Detta ett exempel på att grundlagens avsikt att all politisk makt ska utgå från folket kringgås. Jag skriver på boken ”Sverige 2084”. En exempelsamling om hur motsvarande hemlighetsmakeri länge präglat den svenska politiska historien. Vars skandaler, mygel, lögner och bedrägerier mörklagts eller genomförts till synes enligt lagen.

STORT TACK för alla tips och allt stöd för mitt skrivande. Utan det kan man inte som ensam fattigpensionär klara att rota i de ofta hemligstämplade arkiven. Gå med i folkomrosta2021.se

Swish 0722  84 70 52, bankkonto SEB 5005 01 187 30. Kontakt rolflmalm@gmail.com

 

 

 

2 reaktioner på “Klimatforskningen en skandal!

  1. Sommaren 2020 har varit dem mest gynnsamma för växtligheten i mannaminne. Om det är så här det blir av koldioxid säger jag bara flyg så mycket det går och gasa på med era bilar.
    Vi som har villa, jordbruk eller skogsbruk kan vittna om att det växer utan dess like.

  2. Har tagit fram en ny klimatmodell. Den visar att all koldioxid kommer försvinna inom 10 år. Därför måste vi satsa på att kraftigt bygga ut kolkraften.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: