Vi lever i kalla tider

KLIMATFÖRBÄTTRINGAR. Som ni vet lever vi mellan två istider. Den tiden kallas holocen och är den nu pågående geologiska epoken vilken inleddes för cirka 11.500 år sedan, några vill att nuvarande epoken ska bilda en egen epok, antropocen, människans tidsålder, från industriella revolutionen på sent 1700-tal. 

Jørgen Peder Steffensen är professor i iskärnerelaterad forskning vid Niels Bohr-institutet vid Köpenhamns universitet. Med hjälp av iskärndatum har hans team rekonstruerat de senaste 10 000 åren av klimathistoria. Citat från Youtube

Jørgen konstaterar “Vi lever i kalla tider”.

Read More »