3 thoughts on “Dagens

  1. Om nu de tre Skandinaviska grannländerna ändå kunde ta hand om Sverige och göra ett protektorat som leddes av en trojka.
    Jag ser ingen annan lösning eftersom alla partier sånär som ett, är som ler och långhalm tänker ibland olika men agerar som en enda stor amöba.

  2. https://www.bz-berlin.de/media/dsc_9749_1595748933
    Om denne ”Refail A” inte importerats till Berlin,hade tre olyckliga människor igår,sluppit bliva handikappade för livet.
    Tre andra svårt skadade får leva med att se denna svarta VAN komma rasande mot dem.
    I media lämnas mycket knapphändiga uppgifter om Araben som satt bak ratten. Det viktigaste för PK-media tycks vara att inbilla sina läsare,att detta inte var ett attentat ! Om nu inte från exotens sida,så från dem som gett geta-herden ett körkort.

Kommentera