Pettersson nekas prövningstillstånd av Högsta Domstolen

ORÄTTVISSYSTEM. Idag meddelade Högsta domstolen att Pettersson nekas prövningstillstånd. Hovrättens avgörande står därmed fast. – Pettersson konstaterar att en lag gäller för Pettersson och en annan för Dagens Nyheter.

 • KD-politikern Sara Skyttedal stämde Dagens Nyheter för att de publicerat bilder tagna från hennes Facebook. Det hade Dagens Nyheter rätt att göra enligt domstolen.
 • Pettersson publicerade en bild från Facebookgruppen #vistårinteut. Jag fick dock inte göra samma sak som DN och återge dagsaktuella händelser.
 • Två likartade fall med olika utslag. Jag menar att domen är politisk. 

Nåväl, jag ger upp i det är fallet, betalar och fortsätter kämpa på annat sätt.

Totalkostnad för mig för 1 (en) bild i ett collage som är allmänt spritt på nätet, där jag inte gjort collage och inte haft någon möjlighet att leta upp fotografen.

 • Böter 2400 kr
 • Brottsofferfonden 800 kr
 • Fotografen 2000 kr
 • Del av advokatkostnader 3450 kr
 • Totalt 8650 kronor

TIDIGARE 2019-10-25. Pettersson dömd av Svea Hovrätt

RÄTTSSYSTEM. Idag kom domen från Svea Hovrätt efter mitt besök den 4 oktober, hovrätten ändrar inte tingsrättens fällande dom. 

-Pettersson, advokaten och en representant för journalistförbundet anser att domen och åtalet är politiskt. KD-politikern Sara Skyttedal stämde Dagens Nyheter för att de publicerat bilder tagna från hennes Facebook. Det hade Dagens Nyheter rätt att göra enligt domstolen.

Jag fick dock inte göra samma sak som DN och återge dagsaktuella händelser.

Kritik ska också riktas mot den åklagare som drog igång detta utan att be målsägaren kontakta mig och försöka göra upp i godo. Det blev dyrt för skattebetalarna.

TIDIGARE 2019-10-04. Pettersson besöker Svea Hovrätt

RÄTTSVÄSENDE. Idag, fredag den 4 oktober, är en spännande dag. Efter att ha besökt åtskilliga tingsrätter under karriären med Petterssons blogg, så är det idag dags för mitt första besök i Svea Hovrätt. Det ska bli intressant. Jag rapporterar i kväll eller i morgon. Jag har tidigare blivit frikänd av Svea Hovrätt utan personligt besök.

Då blev jag dock fälld för att ha skrivit sanningen som var kränkande. Läs HÄR. 

-Pettersson är hemma efter besöket i huvudstaden. Det känns lätt positivt. domen kommer den 25 oktober.

Jag är övertygat om att åtalet är politiskt, det handlar inte om en ”lånat” bild utan om innehållet i inlägget. Fotografen som vill ha ersättning pratar om  sammanhanget bilden visades, polisen som höll i förhöret har bilder på nej tack SD på Facebook m.m. Åklagaren pratar om främlingsfientlig sajt, vilket inte har ett dugg med målet att gör. Åklagaren påstår också att bloggen inte är en nyhetssajt.

Jag hoppas dock att hovrätten är professionell. Vi får se den 25:e

TIDIGARE 2018-12-12. Pettersson fick prövningstillstånd hos Svea Hovrätt…

RÄTTSVÄSENDE. Petterssons advokat, ringde idag och meddelade att vi beviljats prövningstillstånd av Svea Hovrätt i målet nedan. 

I många mål krävs det att hovrätten först tar ställning till om målet ska tas upp i hovrätten (prövningstillstånd). Det framgår av den lägre domstolens avgörande om det behövs prövningstillstånd. När hovrätten avgör om prövningstillstånd ska ges går hovrätten först igenom målet och bedömer om en eller flera förut-sättningar för prövningstillstånd är uppfyllda. Dessa förutsättningar är:

 1. Hovrätten bedömer att det finns anledning att tvivla på att den lägre domstolen har dömt rätt.
 2. Hovrätten anser att det inte går att bedöma om den lägre domstolen har dömt rätt utan att målet tas upp.
 3. Det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor.
 4. Det finns ”synnerliga skäl”, dvs. mycket starka skäl av någon annan an-ledning att målet prövas av hovrätten, t.ex. allvarliga misstag från den lägre domstolens sida.

TIDIGARE 2018-11-01. Försiktig optimism hos Pettersson…

RÄTTSSYSTEM. Petterssons advokat har idag lämnat in överklagan och ansökt om prövningstillstånd enligt domen nedan till Patent och marknadsöverdomstolen. 

Patent och marknadsdomstolens dom är felaktig av flera skäl, ett av dessa är att Petterssons blogg ska omfattas av 23 § upphovsrättslagen.

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

TIDIGARE 2018-10-12. Pettersson döms för brott mot upphovsrättslagen

Patent- och marknadsdomstolen gör följande bedömning: ”…Domstolen finner inledningsvis att Michaela Palmkvist får anses ha offentliggjort bilden genom att publicera den på sociala medier. Därmed är första rekvisitet i 23 § upphovsrättslagen uppfyllt. Det är dock klarlagt att Tommy Petterssons blogg varken motsvaras av eller är knuten till någon publikation som utkommer med viss periodicitet. Det har inte heller framkommit några omständigheter i övrigt som ger anledning att likställa hans blogg med en tidning eller tidskrift i den mening som avses i 23 § upphovsrättslagen…”

-Pettersson konstaterar att 15-25 inlägg per dygn under drygt åtta års tid av domstolen inte räknas som viss periodicitet!!! Det går heller inte att likställa min blogg med en tidning enligt domstolen, trots att både tingsrätt och hovrätt tidigare sagt att jag sysslar med journalistisk verksamhet.

Jag döms därmed till att betala sammanlagt 5200 kronor i skadestånd, böter och till brottsofferfonden för brott mot upphovsrättslagen, 7 kap 53 § upphovsrättslagen (1960:729)

Jag ska senare idag läsa igenom hela domen och ta ställning till om det är läge att överklaga vilket jag tror…klart är att vi är inte lika inför lagen.

UPPDATERAT: Jag kommer att begära prövningstillstånd för att överklaga. Domen är knepig och i vissa delar felaktig. Den ska vara inlämnad senast 2018-11-02. 

TIDIGARE 2018-10-08. Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet mot Pettersson

UPPDATERAT. Idag har Pettersson varit i Stockholms tingsrätt. Åtalad för brott mot upphovsrätten. Efter säkerhetskontrollen värdig en större flygplats möttes jag av en dataskärm, där som sig bör jag stod överst tillsamman med det tunga artilleriet. 

Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet mot Tommy Pettersson.

På plats var en juristdomare, en bisittare och tre nämndemän, inget ont om dem men jag undrar om de visste vad Internet är för något.

Sedan åklagaren och målsägaren, mittemot dem Pettersson utan juridisk hjälp eftersom jag saknar resurser till sådant och staten betalar advokater till andra.

Dessutom var där åtta åhörare, poliser och andra från rättsväsendet som tyckte fallet var intressant.

Fallet gicks igenom, i sak var vi överens. Jag har använt målsägarens bild.

Åklagaren vill ha det till ett brott och döma mig till 3.000 kronor i skadestånd till fotografen plus dagsböter för ”brottet”.

Jag nekar till brott och vill inte betala skadestånd eller böter.

Åklagaren beskyllde mig för att medvetet eller av grov oaktsam ha tagit målsägarens bild från Internet utan att be om lov eller att ange hennes namn. Åklagaren läste också upp en del inte så fina kommentarer som inte hade med saken att göra, troligen för att få mig att framstå i dålig dager.

För att inte behöva återge hela rättegången som tog c:a  1,5 timme så återger jag mina argument från min slutplädering, utan inbördes ordning.

 • Nya Tider artikel, bild nedan, som visar att Aftonbladet och Pettersson behandlas olika.
 • Domen där Dagens Nyheter frikändes efter att ha använt Sara Skyttedals Facebookbilder.
 • Instagram och Facebooks användarvillkor, där det tydligt står att bilder får delas av tredje part utan att ange var bilden kommer ifrån.
 • Målsägaren kontaktade inte mig innan hon gick till polisen, vilket det står i journalistförbundets regler att man ska göra.
 • Åklagaren påstod att det inte gick att jämföra Petterssons blogg med Dagens Nyheter, det tackade jag för men sa att vid tidigare fall har både tingsrätt och hovrätt sagt att bloggen drivs bloggen i journalistiskt syfte.

Domen kommer på fredag den 12 oktober klockan 11:00.

***

Ett mål väldigt likt det mellan Sara Skyttedal (KD) och Dagens Nyheter som avgjordes av Patent- och Marknadsöverdomstolen förra veckan. Dagens Nyheter hade ”lånat” Sara Skyttedals privata Facebooksbilder men frikändes för brott mot upphovsrätten. 

En anledning till frikännandet var enligt domstolen att Sara Skyttedal själv publicerat bilderna och därmed gjort dem tillgängliga för ”ett stort och obestämt antal personer”, en annan anledning var att det rörde en aktuell händelse.

Nåväl, det ska bli intressant att se om Pettersson behandlas lika som Dagens Nyheter eller om lagen är olika beroende på vem som ”lånar” bilder.

TIDIGARE 2018-08-31. Pettersson åtalad för brott mot upphovsrättslagen

RÄTTSVÄSENDE. I morse hörde jag på Sveriges Radio att var tionde åklagare hade slutat under 2017 på grund av hög arbetsbelastning och dåliga arbetsförhållanden.  

Ändå fick Pettersson idag en kallelse och stämning från Stockholms Tingsrätt och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet angående brott mot upphovsrättslagen.

Jag skall infinna mig i Stockholms Tingsrätt den 8 oktober 2018, vilket jag naturligtvis kommer att göra. Lagen ska ha sin gång och jag vill vara en laglydig medborgare.

Men jag hoppas det inte är olagligt att fundera över Åklagarmyndighetens prioriteringar och varför målsägaren eller åklagaren inte kontaktat mig för att försöka göra upp i godo och därmed spara många tusenlappar åt samhället.

Nåväl, det är bara att lämna de sörmländska skogarna, och bege sig till den kungliga huvudstaden för att besöka fru Justitia…

TIDIGARE 2018-07-05. Polisen, prioriteringar och Pettersson

BROTTSLIGHET. Den minnesgode kanske kommer ihåg att Pettersson var på förhör hos polisen den 10 april, alltså för nästan tre månader sedan. Jag var anmält för upphovsrättsbrott. Under dessa nästan tre månader har jag inte hört ett ord om detta och jag trodde i min enfald att åklagaren hade lagt anmälan där den hör hemma, i papperskvarnen. 

Den vänstra är anmäld för upphovsrättsbrott, den högra Twittrar på…

Men så arbetar tydligen inte det svenska rättsväsendet, medan våldtäkts- och mordutredningar läggs på hög så mal kvarnarna på för att försöka tysta en amatörbloggare med för makten och det ”goda” etablissemanget obekväma åsikter.

Så igår damp ett förundersökningsprotokoll och slutdelgivning ned i e-posten. Det är på 65 sidor och jag törs inte tänka på vad detta kostat samhället.

Avsändaren är:

Nationell Operativ Avdelning
Box 12256, 102 26 Stockholm
Besök: Polhemsgatan 30, Stockholm

”BROTTET” är alltså:

En blogg med domänen http://www.petterssonsblogg.se har lagt upp en bild som M. tagit och lagt upp bilden i ett montage på bloggen.

HÄNDELSE: M. är fotograf. Den 12 februari 2017 tog hon en bild på AM och lade upp den på Instragram. (offentlig Petterssons anm.) M. har nu fått vetskap om att kollaget där hennes bild ingår även har publicerats av någon på bloggen http://www.petterssonsblogg.se. Bloggen verkar vara en invandrarkritisk blogg. Inlägget, inklusive bilden, publicerades den 1 april 2017.

M. fick vetskap om publiceringen då hon 2018-01-05 uppmärksammades av en vän om att någon hade delat länken till bilden på facebook, i gruppen ”Vi som står upp för Joakim Lamotte”. (länk: https://www.facebook.com/groups/1394877007222168/permalink/1628191393890727/)
M. har inte varit i kontakt med den som publicerat blogginlägget.

-Pettersson konstaterar att nu går ärendet vidare till åklagare så får vi se vad som händer.

Fotografen M. har även anmält en annan person för att ha använd samma bild. Fotografen vill ha ersättning för bilden och för att namnet inte angetts. Till saken hör att det inte är jag som gjort collaget och att bilden förekom på många platser innan jag la ut den.

Min personliga åsikt är att polisen borde ha slängt denna anmälan i papperskorgen direkt och sagt åt fotografen att kontakta mig i första hand. När jag anmälde mordhot lades anmälan ner med vändande post, men detta finns det resurser till…

TIDIGARE 2018-04-10. Pettersson hos polisen

BROTTSLIGHET. Idag var Pettersson på det förhör vi skrev om igår för att delges misstanke om brott mot upphovsrätten. Det var bland det mest meningslösa jag gjort i hela mitt liv. 

Jag kom till Nyköpings Polisstation i god tid, sedan kom advokaten och exakt kl. 13.00 öppnade den kvinnliga polis,  som rest från Stockholm och Nationell Operativ Avdelning, NOA, dörren till ett förhörsrum och advokaten och jag klev på.

Brotten jag är misstänkt för ser ni nedan. Längst ned finns ett bildcollage med nio bilder. Jag är anmält för bilden som sitter eller satt längst ned till höger. Det är damen som tagit bilden som anmält mig, alltså inte hon som är med på fotot, men jag har inte gjort collaget och jag vet inte varifrån det kom från början, men det finns över halva internet.

Varför damen gick till polisen vet jag inte och varför polisen inte slängde anmälan i papperskorgen vet jag ännu mindre. När jag anmälde mordhot mot mig las det ned direkt och polisen har inte dit att utreda våldtäkter och andra grova brott men har tid att skicka en polis från Stockholm för att prata med mig i 50 minuter, sedan ska papper renskrivas och skrivas ut, och en förhoppningsvis klok åklagare ska slänga anmälan i papperskorgen. Eller också är åklagaren inte så klok och då blir det rättegång med allt vad det innebär med kostnader för ett rättsväsende som redan går på knäna.

Kanske den anmälande damen är ute efter pengar och har anmält mängder med människor, vad vet jag, men en bra idé vore att anmälaren begrundade sitt ansvar för att ta rättsväsendets knappa resurser i anspråk för en polisanmälan mot Petterssons blogg för misstanke om upphovsrätt.

Upphovsrätten är inte alltid så lätt att tolka och enklare hade varit om anmälaren i ett första skede hade vänt sig till Petterssons blogg och lagt fram sina synpunkter på vad anmälaren anser är upphovsrättsskyddat material. Men kanske var möjligheten att hänga ut Petterssons blogg i en rättsprocess alltför lockande. Det kan också vara så att anmälaren därmed skjutit sig själv i foten. Den som lever får se.

Men tycka och hävda är en sak, lag och rätt en helt annan.

Hur som helst så nekar Pettersson till att ha begått brott och nekar till att betala ersättning till anmälaren så nu får vi se vad åklagaren säger om det anmälda inlägget med bilden raderad. Tanken slår mig också att bilden kan vara ett svepskäl och innehållet är den verkliga anledningen till anmälan…

Jag står inte ut

INVANDRING. Vi står inte ut är en organisation som kräver amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit mer än ett år i Sverige! Rörelsen #vistårinteut har ensamkommande barn och unga i fokus. De ser dessa barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter ska beaktas. Ensamkommande barn och unga är bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och de ska behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga.

-Pettersson undrar om ”barnen” inte har fått sin sak prövad i olika rättsinstanser eller vad damerna menar…Jag står inte ut med naiva vuxna som förstör vårt land och föreslår att damerna reser med ”barnen” till Afghanistan och tar hand om dem där…

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

47 thoughts on “Pettersson nekas prövningstillstånd av Högsta Domstolen

 1. Efter min kommentar under annan rubrik,slog mig just hur sanna dina rader är Pettersson….
  Kanske därför flygtrafiken mellan de två totalitära länderna Abzurdistan o.Vit-Ryssland fortgår ? Maka söker kaka heter det ju !

 2. Pettersson borde varumärkssydda och ta patent på ordet ”brunsmeta” och ”blåbrun” så kan du stämma alla som använder dina uppfinningar och ord i evigheter…..

  Du borde bli rik då dessa ord är sveriges helia grale….

  Varför inte varumärskydda svenska muslimer och liknande ord med?

 3. Riksenheten mot internationell och organiserad brottlighet. Låter som Pettrrersson är en en stor Maffialedare med tanke på rättsväsendet. 😀

 4. Pettersson – jag kanske har missat det – men det vore intressant att läsa dessa högtstående justitieråds objektiva värdering av din skurkaktighet som ledde till domen.

   • Intressant. Höga jurister i Hovrätt och HD utnämnda av Regeringen brukar alltid visa sin makt mot underhuggare genom att mildra för skurkarna. Så icke nu. Pettersson är ett stolt undantag som visar rättsväsendets förfall där man inte ens motiverar sitt beslut.

 5. Till Pettersson! Det är Palme, Reinfeldt och Löfven som lagt grunden till det samhälle som vi har idag!

 6. HD är 100% odemokratisk eftersom ingen i Regeringen är folkvald men Ardalan Shekarabi, Bah & co väljer alla Justitieråd dvs. FEL

 7. Orättsväsendet är mest till för att elitsossar som inte är bra på investeringar ska känna sig viktiga när de överlägger tillsammans. Folkutbytet och socialismen här i n-odlingen påminner om sagan om kejsarens nya kläder

 8. Opartiskhet, objektivitet, rättvisa och omutlighet får inte viftas bort och tystas vilket sker idag men verklighetsflykt och mediakritiken med påstående att polischefer medvetet manipulerar siffror och statistik, i domstolar åtal i strid mot åsiktsfrihet är ovärdig en stat om benämner sig rättsstat!
  Civilkurage utgör uppenbar risk för i mediadrev anstiftade uppretad lynchmobb och mobbade ges aldrig någon möjlighet att bemöta det som påstås i medierna och som totalt politiskt ointresserad är risken ändå uppenbar att bli klassad som auktoritär nationalist och i fäderneslandet Sverige lagar stiftad rättssäkerhet, yttrandefrihet, åsiktsfrihet inkluderande politiska åsikter är endast spillror kvar med följd att EU Konventioner som ska förstärka svenska lagar är en omöjlighet, för det som inte existerar kan inte stärkas.

  Sannerligen märkligt är om Domar inte vore politiska för Sverige Domstolar är till 100% skapade och vardande politiska med i dömande församlingar fritidspolitiker styrda av egna politiska och privata åsikter med tillägg: Total avsaknad av juridisk insikt.
  RÅ, JK och JO är också politiskt premierade samtidigt som de skenbart agerar svenska folkets Pro Bono advokater med arbetsmetodik att de endast kontaktar av folket anmälda myndigheter och domstolars tjänstemän och utan att målsägandena, anmälarna informeras avskrivs anmälningarna med vändande post, vilket renderar ut i statsfinansierade hämndaktioner av Transparens International fastställt citat: Den person i Sverige som anmäler tjänsteman i Sverige, är rättslös utan lagskydd i Sverige, slut citat.

  Sverige rättssäkerhet har raserats inifrån riks politiska maktens boningar och därav är staten den mest dömda EU medlemsstaten för både Brott mot Mänskliga Rättigheter och Brott mot FN Tortyrförbud.
  I Sverige Domstolsjeperdy är övervägande domar innan förhandling bestämda efter politiska amatördomarnas egna åsikter stärkta av i staten politiskt statsfinansierade mediers mediamonopolist drev och ”Två likartade fall med olika utslag” beror som synes avsaknad av opartiskhet, objektivitet på kollisionskurs med i lagar stiftat och oavsett avslöjade tillrättalagda Justitiemord undgår dessutom både juridisk domare och de politiska amatördomarna straffpåföljder!

  I kvarvarande Diktaturer finns endast politiska domstolar precis som i EU medlemsstaten Sverige och i Diktaturer dömda menar att de dömts politiska, precis som Pettersson i Sverige menar.

  Med juridisk insikt är endast att konstatera fakta avseende av Petterssons påtalat ”Förr var oväld en hederssak för jurister inom rättssfären” men det förtjänar att nämnas att det ännu finns några jurister kvar som opartiska, objektiva och omutliga strävar efter att medier ska tvingas vara självförsörjande och att politiska amatördomare ska förbjudas i Sverige Domstolar och neutralitet och rättvisa blir då Sverige signum, igen.

  Tips till både Pettersson och om det finns någon chefredaktör, journalist med civilkurage, heder och rättspatos i behåll.
  I Sverige Domstolar är amatördomares enda krav att de betalat medlemsavgift i politiskt parti och domstolarna är skyldiga att lämna ut namn och vilka politiska parter de som dömt representerar och risk är upptäckten att tilltalade och dömande församlingar olika politiska åsikter utgjort, utgör något av ett stort antal Jäv som är enkelt att fastställa för både rätt och orätt dömda genom ta ut domar och fastställa namn och politiska tillhörighet på amatördomare, som kan och har visat sig tidigare involverade i politiska olika åsikters Domslut mot samma målsägande eller annan i samma politisk organisation eller bytts ut av politiska partiet mot annan amatördomare i samma parti som entledigade amatördomare.
  Mvh. Robin.

 9. Trodde sista spiken i Sveriges kista var slagen men icke, avslaget till din klagan Pettersson var ånyo en spik en bekräftan att de som pratar om allas lika värde i vårt land återigen har fel.

 10. Korruptionen, hyvleri, ljugeriet, diktaturen och överförmynderi med olika lagar för människorna, är en klar början på en väg mot ett samhälle, där bry dig själv och skit i andra, är acceptabelt, en klar väg mot apati och sedermera inbördeskrig.

  ”LIKA INFÖR LAGEN”

  FY FAN, för dessa krypande, äckliga falska knähundar.
  Hoppas att de kommer dömas själva för sitt agerande mot rättvisa, förstånd och fred.

  Pettersson du är rak, ärlig, förståndig och agerar för, NEJ TILL IDIOTI !

  Pettersson ☀️☀️☀️☀️☀️

 11. Reblogga detta på Varjager's Weblog och kommenterade:
  Makten från globalisterna är nu ett faktum i Sverige. De kommer att jaga olik tänkande för att tysta ned kritiken. Det är bara en tidsfråga innan vi har nya läger för oss med fel åsikter.

 12. Jag vill berömma Pettersson för det han gjort och gör. Framförallt stödja vad han har rätt till, fritt uttryck som alla andra.
  F ö att bli kallad för rasist, främlingsfientlig och stämplad av (s)taten är egentligen hedersbetygelser under rådande omständigheter kring yttrandefriheten, media och lagstiftningen. Visar på att man motsätter sig den postmarxistiska makten.som gör stora skillnader på folk o folk. Allas lika värde? ; )

  Tyvärr ändå, en till människa som ska nagelfaras genom ohälsosamma (s)svenska lagsystemet. Men! vi är många som skriver ned och minns för framtiden. För upprättelser och kompensation. För förändring som står vid horisonten om vi vill.

  Hela rätts(s)ystemet kommer behöva reformeras för att medborgare och stat ska vara i samklang med rättvisa och sans.
  För tillit, något Sverige varit värdsledande på.

  En egen tolkning av några strofer från Völvans spådom till dig.

  ”Nu är det är hårt i landet, hor, yxtid, knivtid, bomb-tid, vargatid förrän landet störtar, sjunker.

  Men upp ses landet sedan komma, en andra gång, grönskande, forsar som faller, örnen som flyger över fjället. Allt ont ska bättra sig, En sal syns fagrare än solen stånda, täckt med guld, på Gimle.
  Där ska hövdingtrogna härskararor bo och i all tid äga hugnad.”

  Stå på dig Petttersson. Saker har ändrats förr till det bättre.

  • Enda skillnaden i Sverige mot regimkritiker i forna sovjetunionen är att vi inte körs till interneringsläger och/eller utsätts för tortering (Inte ännu)

 13. Allmänheten har ännu inte fått klart för sig att rättssäkerheten är satt på undantag i dagens Sverige. Förr var oväld en hederssak för de jurister som verkade inom domstolsväsendet.

 14. Tack för ditt envetna & trogna arbete i rättvisans tjänst.
  Skickat en slant, namnet pettersson förpliktigar
  kent pettersson

  • Det.ligger ett skimmer från Adolf Hitlers dagar över Högsta Domstolen.
   Politiska domar var Adolf Hitlers specialitet.

 15. Jag hoppas att alla dina följare, inte bara jag, har swishat dig en slant till böterna

 16. Detta är en form av terror som riktas mot befolkningen. Blir det regimskifte så kommer terrorn att fortsätta i den djupa staten inkl. rättsväsendet.
  Östra Tyskland och Polen lider forfarande av det mångåriga röda.

 17. För att förstå vad orden maktmissbruk, inkompetens, åsiktsförtryck och likainförlagen betyder så kan en lösning vara att konsultera Wikipedia.

  Vill man ha en total omskrivning så är det bara att läsa Hovrättens avgörande mot Pettersson.

 18. Pettersson.jag känner med dig och undrar om inte du skall kontakta Europadomstolen.Hala detta till det längsta, börja med en överklagan om det är möjligt och skriv till Riksdagen och fråga om dina rättigheter i ärendet.
  Jag kan ha fel i allt jag skriver men jag vill att detta skall prövas in i det längsta.
  Jag är bara så upprörd!!!

 19. Inte oväntat i ”allas lika värde-landet”.

  Sorgligt att vi i Sverige bara blir sämre och sämre på att hålla hög rättssäkerhet. Samt att ”lika inför lagen”, bara blir ett slagord som inte har någon relevans i verkligheten.

  Kan bara beklaga Pettersson. Men du är väl knappast överraskad av detta besked.

  ”Den största lögnen är sanningen som förtigs”.

 20. Vedervärdigt, men det är numera vardagsmat så länge åsiktsfascisterna och femtekolonnarna sitter i alla institutioner.
  Svenska rättsrötan är enorm.

 21. Man måste förstå att ”sverige” har upphört att existera som en rättsstat, nu är det diktatur som gäller! Och den är åt det kommunistiska hållet. Därför har man börjat införa och tillämpa diktaturlagar som t ex ”hets mot folkgrupp” som inte ens gäller lika för alla. Dessa lagars syfte är till för att regimen ska kunna döma precis VEM SOM HELST, i syfte att tysta opposionella och andra kritiker av EU och/eller dess lydstater! Olikheten inför lagen kommer att öka ännu mera framöver. De flesta länder i EU har länge varit dolda åsiktsdiktaturer i flera decennier. Nu har också frankrike eskalerat sin diktatur ytterligare genom att fängsla oliktänkande som bara kritiserar folkutbytet!

  https://samnytt.se/fransk-intellektuell-domd-till-fangelse-for-att-ha-talat-om-invandringen-som-folkutbyte/

 22. Du hade inte behövt skriva denna artikel, man kan räkna ut detta med lillfingret. Det är bara och titta på hur Sverige blivit de senaste åren så förstår man att rättsväsendet är helt ur funktion. Men Pettersson, du kan vara glad åt att det är fler kvinnor nu på de höga befattningarna och även mer nysvenskar, man är troligtvis även HBTQ-certifierad.

  Jag trodde du skulle få rätt inte för att du har rätt utan för systemet inte gillar att man hänger ut det på hemsidor som denna så folk får en uppfattning vad de går för.

  Överklaga till Europadomstolen, behövs pengar så har du oss.

   • Vete tusan om man ens kan lita på dem. Jag är på väg med ett skatteärende dit. 450 tusen ….alla mina besparingar konfiskerades av mig på grund av ett kryss, som jag inte riktigt förstår mig på.

 23. Självklart är det en politisk dom, Sverige närmar si g allt mer de korrupta staterna.
  Mystiskt att våra politiker värnar mer om folk i mellanöstern än svenska de skattebetalarna.

 24. Heja Pettersson det ar du och Donald som far skit for att ni kampar hart, it will pay off in the long run

  • De flesta är väl på Trumps sida? Det är bara MSM han har emot sig och troligtvis även Hollywood. Men folket har han garanterat med sig, inte bara i USA utan world wide.

Kommentera