Pettersson frikänd av Svea hovrätt men ändå dömd att betala skadestånd

YTTRANDEFRIHET. Idag kom domen från Svea hovrätt som förhoppningsvis innebär slutet på en drygt två år lång resa. Det började den 2 december 2013 med att jag publicerade ett inlägg “Umeåbo åtalas på urdu” och sedan rullade det på med polisförhör, tidningsartiklar, åtal och rättegångar. 

Yrkandet i hovrätten. Tahir Mujtaba har, så som det förstås, yrkat att hovrätten ska döma Pettersson för brott mot personuppgiftslagen (1988:204) i enlighet med åklagarens påstående i tingsrätten. Tahir Mujtaba har vidare yrkat att hovrätten ska förpliktiga Pettersson att betala skadestånd till honom med 30 000 kronor.

Pettersson har motsatt sig att tingsrättens friande dom ändras.

Hovrättens domskäl. Utredningen är densamma som i tingsrätten. Hovrätten gör inte någon annan bedömningen än den som tingsrätten gjort. Tingsrättens dom ska därför inte ändras.

-Pettersson är således frikänd för brott mot personuppgiftslagen och har inte gjort något fel enligt lagen när jag publicerat offentliga uppgifter och sanningen.

Däremot nekar hovrätten mig prövningstillstånd i förtalsmålet utan att motivera varför. Ni ser dom och mina argument för att få prövningstillstånd nedan. Jag ska alltså till den pakistanske medborgaren Tahir Mujtaba betala 10 000 kronor trots att inlägget baserades på offentlig information och enligt Nyköpings Tingsrätt  var och är sanna. Herr Mujtaba är kränkt av sanningen.

Frikänd enligt lagen men dömd enligt en personlig åsikt. Så kan det gå.

Så nu lägger vi ned detta, det finns visserligen möjligheter för herr Mujtaba och mig att gå vidare och försöka få prövningstillstånd vid högsta domstolen och kanske Europadomstolen men jag kan inte lägga mer tid på detta, jag har en blogg att sköta och inläggen om den pakistanske medborgaren Tahir Mujtaba som dömts för ofredande och sexuellt ofredande i tre fall får stå kvar.

UPPDATERAT: Jag ser att det är många som vill bidra till skadeståndet och det är jag och den oäkta hustrun, som tycker att jag lägger alldeles för mycket tid på bloggen, tacksamma för. Ni som inte vill använda Paypal eller Swish och vill bidra med en slant kan mejla så skickar jag ett bankgiro som går att använda. 

Teoretiskt kan man begära prövningstillstånd hos Högsta domstolen men när hovrätten nekar känns det bortkastad och jag har pratat med en advokat som anser samma sak. Det här har redan kostat samhället massor med pengar för att en pakistanier inte kunde sköta sig. 

Tack alla. 

TIDIGARE 2015-09-29. Pettersson begär prövningstillstånd vid Svea hovrätt

Nyköping 2015-09-29 begäran om prövningstillstånd

Undertecknad begär prövningstillstånd vid Svea hovrätt för överklagan av Nyköpings tingsrätts dom 2015-09-15. 

Yrkande: Undertecknad yrkar i sin helhet på friande åtal i målet.

Grund:

* Det aktuella blogginlägget har Nyköpings tingsrätt tidigare prövat rörande brott mot personuppgiftslagen och i det målet avkunnat friande dom hänvisande till bloggens uttalade journalistiska ändamål.

* Det torde vara synnerligen försvarligt att med journalistiskt ändamål informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av betydelse för allmänheten. En sådan fråga av betydelse är mäns våld mot och ofredande av kvinnor. I vart fall kan aldrig uppgifter hämtade ur domstolars offentliga handlingar falla under bestämmelsen om förtal.

* Det kan aldrig vara en enskilds bloggskribents ansvar att Tahir Mujtaba, dömd för ofredande och sexuellt ofredande mot ett flertal kvinnor i Umeå, känner sig missaktad och utpekad av allmänheten. Det ansvaret ligget alltid på den skyldige själv.

* Nyköpings tingsrätt har i målet och den nu avkunnade och fällande domen inte på någon punkt kunnat visa vilka uppgifter, uttalanden eller uttryck i blogginlägget som bedömts falla under bestämmelsen om förtal.

* Det utdömda skadeståndet på 10 000 kronor, mot normalfallets 5 000 kronor, motiverar tingsrätten med den långa tid blogginlägget varit publicerat. Det finns, enligt undertecknad, inga skäl att radera publicerade inlägg så länge dessa inte bedömts stå i strid med svensk lag. Huruvida så är fallet eller inte avseende det aktuella blogginlägget kan vi inte veta förrän ärendet prövats i rättsväsendet olika instanser.

Pettersson

Vill även tacka för allt stöd jag fått av er bloggvänner.

Sedan kanske det inte är så smart att publicera sina argument men jag tror på öppenhet och att hovrätten som består av jurister är tillräckligt kloka för att bortse från detta.

***

TIDIGARE 2015-09-24. Pettersson skrev sanningen – döms att betala 10 000 kronor för förtal

Pettersson och Petterssons blogg har pekat ut Tahir Mujtaba, pakistansk medborgare boende i Umeå som brottsling och klandervärd i sitt levnadssätt. Det är inte försvarligt att lämna uppgifterna i inlägget och kommentarerna, detta trots att inlägget baserades på offentlig information och enligt Nyköpings Tingsrätt  var och är sanna.

-Pettersson menar fortfarande att det var försvarligt att gå ut med herr Mujtabas namn och bild men kommer givetvis att följa domstolens beslut när möjligheterna att överklaga är uttömda.

Bakgrund, hösten 2013 hade det skett 14 kvinnoöverfall i Umeå. Det beskrevs som en stad i skräck i media och förövaren kallades “Campusmannen”. När han greps var det enligt min mening försvarligt att gå ut med namn och bild för att skydda och varna andra kvinnor genom att publicera namn och bild. Allmänheten hade också rätt att veta om det var Mujtaba som låg bakom alla kvinnoöverfall eller om det fanns andra förövare. Tahir Mujtaba gav också uttryck för kvinnofientliga åsikter på sin Facebookprofil som numera är borttagen. Jag anser att jag hade rätt att sprida de offentliga uppgifterna med ett journalistiskt syfte.

Nåväl, Pettersson döms att betala 10 000 kronor i skadestånd mot normalt 5 000 kronor för denna typ av brott, anledningen till den dubbla summan är att inlägget legat ute länge och att Pettersson inte tagit bort det. 

Mujtaba hade dock begärt 20 000 kronor.

Tahir Mujtaba, född 1982. Medborgare i Pakistan. Tolkbehov på urdu. Dömdes för ofredande och sexuellt ofredande till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Om fängelse hade valts skulle 1 månad dömts ut. Övervakningen ska pågå till 2015-10-02. Tahir Mujtaba ska utge skadestånd till de fyra kvinnorna med sammanlagt 22 000 kr. INGEN UTVISNING. Mål nr B 2635-13

-Pettersson ska alltså betala 10 000 kronor i skadestånd men Tahir Mujtaba ska stå för sina egna rättegångskostnader som var 900 kronor i ansökningsavgift. Som jämförelse så dömdes Mujtaba att betala 5 000 respektive 7 000 kronor till de kvinnor han ofredat.

Artikeln från hattidningen Södermanlands Nyheter som beskriver den dömde herr Mujtaba som misstänkt brottsling, dessutom skriver journalisten Sven Rydén att det inte var fråga om någon grövre brottslighet, undrar om kvinnorna tycker att Tahirs tilltag jämförs med felparkering.  .2015-09-23_0647

TIDIGARE 2015-02-11. Tahir Mujtaba ger sig inte. Nu yrkar han att tingsrätten ska förpliktiga Pettersson att betala honom 20 000 kronor. Anledningen till detta är att han anser att jag gjort mig skyldig till förtal enligt 5 kap 1 § i brottsbalken genom att sprida kränkande uppgifter på Petterssons blogg och tillåta kommentarer med kränkande innehåll från läsare. Uppgifterna har utpekat Takir Mujtaba som brottsling eller varit ägnade att utsätta honom för missaktning. Uppgifterna har fått en omfattande spridning i landet samt i Umeå där han bor. Tahir har till följd av uppgifternas spridning fått ta emot allvarliga hot. Hoten har gjort honom rädd och orolig för sin säkerhet. 

-Pettersson vill till ovanstående anteckningar från tingsrätten tillägga att uppgifterna har utpekat Tahir som brottsling bara för att han är en brottsling dömd i både Tingsrätt och Hovrätt. Att han får ta emot hot om han nu fått det kan också bero på de brott han begått i Umeå, inte på det som skrivs på bloggen. Han borde fråga sig hur kvinnorna i Umeå han har antastat känner sig i stället för att ta upp resurser av rättsamhället. Om Tahir känner sig hotad och utbekad i Umeå så får han väl flytta, gärna långt bort…Tahir är medborgare i Pakistan och kanske ska fundera på att återvända om han inte trivs.

Nåväl, tingsrätten kommer i morgon att får ett brev där jag bestrider yrkandet med hänvisning till tingsrättens tidigare dom i brottmålet.

TIDIGARE 2015-01-10 Pettersson åtalas vid Hovrätten?

Tahir Mujtaba anmälde Pettersson för brott mot Personuppgiftslagen (PUL). Det blev rättegång och Pettersson blev frikänd. Skam den som ger sig verkar Tahir Mujtaba tänka och har överklagat domen. Dock fick han inte med sig åklagare och det är mycket ovanligt. Ska han företräda sig själv i hovrätten eftersom det allmänna inte överklagat?

Tahirs överklagande
Tahirs överklagande

Sannolikt är det ett fett skadestånd han vill åt. Dock verkan det inte som han har reflekterat om varför han hamnat på Petterssons och andra bloggar.

Eftersom åtalet mot mig ogillades och skadeståndsfrågan inte drevs av åklagaren så kan inte Hovrätten avgöra saken utan avskriver troligen målet.

Då återstår för Tahir Mujtaba att börja om vid Nyköpings Tingsrätt och yrka skadestånd på grund av brottslig gärning. Ett problem för Tahir blir då att åtalet för brottslig gärning redan har prövats och det åtalet ogillades.

Det känns som Tahir har en lång och brant uppförsbacke framför sig men vi får se hur Hovrätten hanterar detta.

Tidigare 2014-11-20. Pettersson på rättegång

TIDIGARE 2014-11-22. Tahir Mujtaba känner sig uttittad

Tahir Mujtaba som anmält Pettersson för brott mot Personuppgiftslagen (PUL) påstod på videolänk och talade genom tolk att han kände sig väldigt kränk och hade blivit tvungen att flytta och det var bloggens fel enligt honom. Han påstod att han blivit kallat islamist och utsatt för rasistiska uttalanden. Tahir sa även att han kände sig uttittad på gatorna i Umeå och det var bloggens fel.

Tahir var också väldigt besviken på att han inte direkt fick 30 000 kronor i skadestånd som han sagt i polisförhören att han ville ha. Rättens ordförande berättade att Tahir fått ett brev hemskickat till sig där han skulle specificera skadeståndet men att han inte svarat på det så nu måste han börja om och stämma mig igen. Tahir som dömts enligt nedan tycker även domstolen ska se till att allt om honom försvinner från nätet och att Petterssonsblogg.se sprider hat…

Umeå tingsrätt dömde:

  • Tahir Mujtaba, född 1982. Medborgare i Pakistan. Tolkbehov på urdu. För Ofredande och Sexuellt ofredande till Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Om fängelse hade valts skulle 1 månad dömts ut. Övervakningen ska pågå till 2015-10-02.
  • Tahir Mujtaba ska utge skadestånd till de fyra kvinnorna med sammanlagt 22 000 kr.
  • Mål nr B 2635-13
  • INGEN UTVISNING

Tahir satt även i rätten och blåljög, påstod att han hade överklagat. Hovrätten fastställde dock domen redan 2014-08-01 och den låg fast så när på att han frikändes i det ena fallet men dömdes i tre fall. HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND DOM B 374-14

-Pettersson hittade bildkollaget nedan på Exponerat och undrar om någon förstår varför Tahir Mujtaba känner sig uttittad…

Tahir_Mujtaba

Pettersson på rättegång

80 thoughts on “Pettersson frikänd av Svea hovrätt men ändå dömd att betala skadestånd

Kommentera