Pettersson besöker Svea Hovrätt

RÄTTSVÄSENDE. Idag, fredag den 4 oktober, är en spännande dag. Efter att ha besökt åtskilliga tingsrätter under karriären med Petterssons blogg, så är det idag dags för mitt första besök i Svea Hovrätt. Det ska bli intressant. Jag rapporterar i kväll eller i morgon. Jag har tidigare blivit frikänd av Svea Hovrätt utan personligt besök.

Då blev jag dock fälld för att ha skrivit sanningen som var kränkande. Läs HÄR. 

-Pettersson är hemma efter besöket i huvudstaden. Det känns lätt positivt. domen kommer den 25 oktober.

Jag är övertygat om att åtalet är politiskt, det handlar inte om en “lånat” bild utan om innehållet i inlägget. Fotografen som vill ha ersättning pratar om  sammanhanget bilden visades, polisen som höll i förhöret har bilder på nej tack SD på Facebook m.m. Åklagaren pratar om främlingsfientlig sajt, vilket inte har ett dugg med målet att gör. Åklagaren påstår också att bloggen inte är en nyhetssajt.

Jag hoppas dock att hovrätten är professionell. Vi får se den 25:e

TIDIGARE 2018-12-12. Pettersson fick prövningstillstånd hos Svea Hovrätt…

RÄTTSVÄSENDE. Petterssons advokat, ringde idag och meddelade att vi beviljats prövningstillstånd av Svea Hovrätt i målet nedan. 

I många mål krävs det att hovrätten först tar ställning till om målet ska tas upp i hovrätten (prövningstillstånd). Det framgår av den lägre domstolens avgörande om det behövs prövningstillstånd. När hovrätten avgör om prövningstillstånd ska ges går hovrätten först igenom målet och bedömer om en eller flera förut-sättningar för prövningstillstånd är uppfyllda. Dessa förutsättningar är:

 1. Hovrätten bedömer att det finns anledning att tvivla på att den lägre domstolen har dömt rätt.
 2. Hovrätten anser att det inte går att bedöma om den lägre domstolen har dömt rätt utan att målet tas upp.
 3. Det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor.
 4. Det finns “synnerliga skäl”, dvs. mycket starka skäl av någon annan an-ledning att målet prövas av hovrätten, t.ex. allvarliga misstag från den lägre domstolens sida.

TIDIGARE 2018-11-01. Försiktig optimism hos Pettersson…

RÄTTSSYSTEM. Petterssons advokat har idag lämnat in överklagan och ansökt om prövningstillstånd enligt domen nedan till Patent och marknadsöverdomstolen. 

Patent och marknadsdomstolens dom är felaktig av flera skäl, ett av dessa är att Petterssons blogg ska omfattas av 23 § upphovsrättslagen.

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

TIDIGARE 2018-10-12. Pettersson döms för brott mot upphovsrättslagen

Patent- och marknadsdomstolen gör följande bedömning: “…Domstolen finner inledningsvis att Michaela Palmkvist får anses ha offentliggjort bilden genom att publicera den på sociala medier. Därmed är första rekvisitet i 23 § upphovsrättslagen uppfyllt. Det är dock klarlagt att Tommy Petterssons blogg varken motsvaras av eller är knuten till någon publikation som utkommer med viss periodicitet. Det har inte heller framkommit några omständigheter i övrigt som ger anledning att likställa hans blogg med en tidning eller tidskrift i den mening som avses i 23 § upphovsrättslagen…”

-Pettersson konstaterar att 15-25 inlägg per dygn under drygt åtta års tid av domstolen inte räknas som viss periodicitet!!! Det går heller inte att likställa min blogg med en tidning enligt domstolen, trots att både tingsrätt och hovrätt tidigare sagt att jag sysslar med journalistisk verksamhet.

Jag döms därmed till att betala sammanlagt 5200 kronor i skadestånd, böter och till brottsofferfonden för brott mot upphovsrättslagen, 7 kap 53 § upphovsrättslagen (1960:729)

Jag ska senare idag läsa igenom hela domen och ta ställning till om det är läge att överklaga vilket jag tror…klart är att vi är inte lika inför lagen.

UPPDATERAT: Jag kommer att begära prövningstillstånd för att överklaga. Domen är knepig och i vissa delar felaktig. Den ska vara inlämnad senast 2018-11-02. 

TIDIGARE 2018-10-08. Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet mot Pettersson

UPPDATERAT. Idag har Pettersson varit i Stockholms tingsrätt. Åtalad för brott mot upphovsrätten. Efter säkerhetskontrollen värdig en större flygplats möttes jag av en dataskärm, där som sig bör jag stod överst tillsamman med det tunga artilleriet. 

Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet mot Tommy Pettersson.

På plats var en juristdomare, en bisittare och tre nämndemän, inget ont om dem men jag undrar om de visste vad Internet är för något.

Sedan åklagaren och målsägaren, mittemot dem Pettersson utan juridisk hjälp eftersom jag saknar resurser till sådant och staten betalar advokater till andra.

Dessutom var där åtta åhörare, poliser och andra från rättsväsendet som tyckte fallet var intressant.

Fallet gicks igenom, i sak var vi överens. Jag har använt målsägarens bild.

Åklagaren vill ha det till ett brott och döma mig till 3.000 kronor i skadestånd till fotografen plus dagsböter för “brottet”.

Jag nekar till brott och vill inte betala skadestånd eller böter.

Åklagaren beskyllde mig för att medvetet eller av grov oaktsam ha tagit målsägarens bild från Internet utan att be om lov eller att ange hennes namn. Åklagaren läste också upp en del inte så fina kommentarer som inte hade med saken att göra, troligen för att få mig att framstå i dålig dager.

För att inte behöva återge hela rättegången som tog c:a  1,5 timme så återger jag mina argument från min slutplädering, utan inbördes ordning.

 • Nya Tider artikel, bild nedan, som visar att Aftonbladet och Pettersson behandlas olika.
 • Domen där Dagens Nyheter frikändes efter att ha använt Sara Skyttedals Facebookbilder.
 • Instagram och Facebooks användarvillkor, där det tydligt står att bilder får delas av tredje part utan att ange var bilden kommer ifrån.
 • Målsägaren kontaktade inte mig innan hon gick till polisen, vilket det står i journalistförbundets regler att man ska göra.
 • Åklagaren påstod att det inte gick att jämföra Petterssons blogg med Dagens Nyheter, det tackade jag för men sa att vid tidigare fall har både tingsrätt och hovrätt sagt att bloggen drivs bloggen i journalistiskt syfte.

Domen kommer på fredag den 12 oktober klockan 11:00.

***

Ett mål väldigt likt det mellan Sara Skyttedal (KD) och Dagens Nyheter som avgjordes av Patent- och Marknadsöverdomstolen förra veckan. Dagens Nyheter hade “lånat” Sara Skyttedals privata Facebooksbilder men frikändes för brott mot upphovsrätten. 

En anledning till frikännandet var enligt domstolen att Sara Skyttedal själv publicerat bilderna och därmed gjort dem tillgängliga för “ett stort och obestämt antal personer”, en annan anledning var att det rörde en aktuell händelse.

Nåväl, det ska bli intressant att se om Pettersson behandlas lika som Dagens Nyheter eller om lagen är olika beroende på vem som “lånar” bilder.

TIDIGARE 2018-08-31. Pettersson åtalad för brott mot upphovsrättslagen

RÄTTSVÄSENDE. I morse hörde jag på Sveriges Radio att var tionde åklagare hade slutat under 2017 på grund av hög arbetsbelastning och dåliga arbetsförhållanden.  

Ändå fick Pettersson idag en kallelse och stämning från Stockholms Tingsrätt och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet angående brott mot upphovsrättslagen.

Jag skall infinna mig i Stockholms Tingsrätt den 8 oktober 2018, vilket jag naturligtvis kommer att göra. Lagen ska ha sin gång och jag vill vara en laglydig medborgare.

Men jag hoppas det inte är olagligt att fundera över Åklagarmyndighetens prioriteringar och varför målsägaren eller åklagaren inte kontaktat mig för att försöka göra upp i godo och därmed spara många tusenlappar åt samhället.

Nåväl, det är bara att lämna de sörmländska skogarna, och bege sig till den kungliga huvudstaden för att besöka fru Justitia…

TIDIGARE 2018-07-05. Polisen, prioriteringar och Pettersson

BROTTSLIGHET. Den minnesgode kanske kommer ihåg att Pettersson var på förhör hos polisen den 10 april, alltså för nästan tre månader sedan. Jag var anmält för upphovsrättsbrott. Under dessa nästan tre månader har jag inte hört ett ord om detta och jag trodde i min enfald att åklagaren hade lagt anmälan där den hör hemma, i papperskvarnen. 

Den vänstra är anmäld för upphovsrättsbrott, den högra Twittrar på…

Men så arbetar tydligen inte det svenska rättsväsendet, medan våldtäkts- och mordutredningar läggs på hög så mal kvarnarna på för att försöka tysta en amatörbloggare med för makten och det “goda” etablissemanget obekväma åsikter.

Så igår damp ett förundersökningsprotokoll och slutdelgivning ned i e-posten. Det är på 65 sidor och jag törs inte tänka på vad detta kostat samhället.

Avsändaren är:

Nationell Operativ Avdelning
Box 12256, 102 26 Stockholm
Besök: Polhemsgatan 30, Stockholm

“BROTTET” är alltså:

En blogg med domänen http://www.petterssonsblogg.se har lagt upp en bild som M. tagit och lagt upp bilden i ett montage på bloggen.

HÄNDELSE: M. är fotograf. Den 12 februari 2017 tog hon en bild på AM och lade upp den på Instragram. (offentlig Petterssons anm.) M. har nu fått vetskap om att kollaget där hennes bild ingår även har publicerats av någon på bloggen http://www.petterssonsblogg.se. Bloggen verkar vara en invandrarkritisk blogg. Inlägget, inklusive bilden, publicerades den 1 april 2017.

M. fick vetskap om publiceringen då hon 2018-01-05 uppmärksammades av en vän om att någon hade delat länken till bilden på facebook, i gruppen “Vi som står upp för Joakim Lamotte”. (länk: https://www.facebook.com/groups/1394877007222168/permalink/1628191393890727/)
M. har inte varit i kontakt med den som publicerat blogginlägget.

-Pettersson konstaterar att nu går ärendet vidare till åklagare så får vi se vad som händer.

Fotografen M. har även anmält en annan person för att ha använd samma bild. Fotografen vill ha ersättning för bilden och för att namnet inte angetts. Till saken hör att det inte är jag som gjort collaget och att bilden förekom på många platser innan jag la ut den.

Min personliga åsikt är att polisen borde ha slängt denna anmälan i papperskorgen direkt och sagt åt fotografen att kontakta mig i första hand. När jag anmälde mordhot lades anmälan ner med vändande post, men detta finns det resurser till…

TIDIGARE 2018-04-10. Pettersson hos polisen

BROTTSLIGHET. Idag var Pettersson på det förhör vi skrev om igår för att delges misstanke om brott mot upphovsrätten. Det var bland det mest meningslösa jag gjort i hela mitt liv. 

Jag kom till Nyköpings Polisstation i god tid, sedan kom advokaten och exakt kl. 13.00 öppnade den kvinnliga polis,  som rest från Stockholm och Nationell Operativ Avdelning, NOA, dörren till ett förhörsrum och advokaten och jag klev på.

Brotten jag är misstänkt för ser ni nedan. Längst ned finns ett bildcollage med nio bilder. Jag är anmält för bilden som sitter eller satt längst ned till höger. Det är damen som tagit bilden som anmält mig, alltså inte hon som är med på fotot, men jag har inte gjort collaget och jag vet inte varifrån det kom från början, men det finns över halva internet.

Varför damen gick till polisen vet jag inte och varför polisen inte slängde anmälan i papperskorgen vet jag ännu mindre. När jag anmälde mordhot mot mig las det ned direkt och polisen har inte dit att utreda våldtäkter och andra grova brott men har tid att skicka en polis från Stockholm för att prata med mig i 50 minuter, sedan ska papper renskrivas och skrivas ut, och en förhoppningsvis klok åklagare ska slänga anmälan i papperskorgen. Eller också är åklagaren inte så klok och då blir det rättegång med allt vad det innebär med kostnader för ett rättsväsende som redan går på knäna.

Kanske den anmälande damen är ute efter pengar och har anmält mängder med människor, vad vet jag, men en bra idé vore att anmälaren begrundade sitt ansvar för att ta rättsväsendets knappa resurser i anspråk för en polisanmälan mot Petterssons blogg för misstanke om upphovsrätt.

Upphovsrätten är inte alltid så lätt att tolka och enklare hade varit om anmälaren i ett första skede hade vänt sig till Petterssons blogg och lagt fram sina synpunkter på vad anmälaren anser är upphovsrättsskyddat material. Men kanske var möjligheten att hänga ut Petterssons blogg i en rättsprocess alltför lockande. Det kan också vara så att anmälaren därmed skjutit sig själv i foten. Den som lever får se.

Men tycka och hävda är en sak, lag och rätt en helt annan.

Hur som helst så nekar Pettersson till att ha begått brott och nekar till att betala ersättning till anmälaren så nu får vi se vad åklagaren säger om det anmälda inlägget med bilden raderad. Tanken slår mig också att bilden kan vara ett svepskäl och innehållet är den verkliga anledningen till anmälan…

Jag står inte ut

INVANDRING. Vi står inte ut är en organisation som kräver amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit mer än ett år i Sverige! Rörelsen #vistårinteut har ensamkommande barn och unga i fokus. De ser dessa barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter ska beaktas. Ensamkommande barn och unga är bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och de ska behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga.

-Pettersson undrar om ”barnen” inte har fått sin sak prövad i olika rättsinstanser eller vad damerna menar…Jag står inte ut med naiva vuxna som förstör vårt land och föreslår att damerna reser med ”barnen” till Afghanistan och tar hand om dem där…

43 thoughts on “Pettersson besöker Svea Hovrätt

 1. Det är fösta gången som jag kommenterar i Petterssons blog men det synes att det inlägg som avses replikeras är raderat vilket är märkligt för yttrandefrihet innefattar också kritik och om debattör Rigmor läser det här hoppas jag att Pettersson tillåter genmäle.

  Hej Rigmor. Med uppenbar risk att orätt pådyvlas politiska åsikter nämns ändå att jag har noll politiskt intresse, däremot läser jag i informationssyfte både tidningar oavsett dess politiska hemvisten och andra sajter och min orubbliga åsikt är att den dag Sveriges riksdag, regering och invånare med högeråsikter respekterar vänsteråsikter och vise versa, då är mitt fädernesland Sverige åter en Demokratisk stat.

  Att du Rigmor med team består av ”10.000 personer som arbetar aktivt och hjälper flyktingbarn i Sverige” är beundransvärt tillika synes vi ha olika erfarenheter för jag har under 40 år ett synnerligen stort antal gånger mött underåriga flyktingbarn som visat sig vara 25 till 42 år gamla, däremot aldrig mött någon med ”högeråsikter” som inte anser att Sverige ska hjälpa flyktingbarn, tvärtom.

  Oavsett deras politiska åsikter är enhällig åsikt att flerfaldigt fastställt faktum styrker att få ensamkommande barn har anlänt till Sverige som flyktingar, och de vuxna som orätt rest hit och uppgett fel ålder ska naturligtvis precis som i alla världens övriga stater inte ges flyktingstatus.

  Jag som replikerar ditt inlägg Rigmor, har som nämnts på intet sätt politiskt intresse däremot respekteras allas åsikter oavsett desamma och utöver det har jag mångårig erfarenhet också av på plats i krigshärdar möte med i inbördeskrigen drabbade vuxna och barn i ordets rätta betydelse som direkt påtalar att familjerna inte får splittras, följt av begäran att på plats få hjälp med mat, vatten, läkarvård och mediciner.

  I Sverige medier oavsett politiska hemvisten publicerad flyktingproblematik är vinklad helt enligt rådande politisk styrning och enkelt är att i andra staters medier ta del av det fruktansvärda trauma föräldrar genomlider för att de inte hittar sina vuxna barn på grund av att de falskeligen lever i andra länder som minderåriga flyktingbarn med falska personuppgifter.

  Skräckexempel är att tusental och åter tusentals föräldrar i Iran, Irak och afrikanska länder som inte är krigshärdar förtvivlade söker efter sin försvunna vuxna söner och kan naturligtvis inte hitta dem när ”barnen” lever i Sverige som falska flyktingar med falsk identitet och falskt uppgivna hemvisten, födelseland.

  Annat skräckexempel finns avseende vuxna som via länder i 30,40 graders värme dukat under på vägen till Sverige och deras föräldrar via Turkiet och Israel som har dataregister med hundratusentals fotograferade avlidna, försöker hitta igen sina ”barn” i dödsregistren, vars ansikten på grund av värme inom ibland minuter deformerats till oigenkännlighet, men hoppet att finna sina ”barn” till ock med döda, gör att de utsätter sig för det fasansfulla lidandet.

  Oavsett om du Rigmor har barn eller inte så kanske du i varje fall kan tänka dig hur fasansfullt det vore om du eftersöker ditt i Sverige födda nu vuxna barn, men inte hittar det på grund av att ”barnet” rest till annan stat och falskt utgett sig för att vara minderårig föräldralös som flytt från en krigshärd och med felaktigt namn och födelseuppgifter inregistrerats i mottagarlandet.

  Ditt hopp Rigmor att Pettersson döms för att du med som uppfattas team anser att hans hemsida är antidemokratisk visar att ni inte respekterar andra än egna åsikter vilket är antidemokratiskt, för demokrati betyder att leva i samförstånd och respektera allas rätt till yttrandefrihet och åsikter oavsett desamma och avseende att du Rigmor ”anser brotten är så pass allvarliga att fängelse är det enda tänkbara straffet” nämns att drömma är också en demokratisk rätt men den är inte heller verklighetsbaserad och avseende din åsikt att ”Pettersson vill riva ner den värdegrund som byggt vårt fina samhälle de senaste 40 åren” informeras du om att din åsikt respekteras, men saknar också till fullo bäring.

  Avslutar med två frågor till både dig Rigmor med team och övriga debattörer.

  Fråga ett: Vad anser ni utgör att samtliga riksdagspartier anammat SD i samtliga år politiska förslag av samtliga övriga partier kritiserade avseende hitkommando benämnda flyktingar och verkliga flyktingar?
  Eftersom samtliga partier i Sverige i populistisk anda raserat demokratin så att endast spillror finns kvar för att år 2019 till 100% knyckt SD under alla år av de partierna kritiserade benämnda högerpopulistiska politiska förslag lyder fråga två: betyder det att alla SD are i nästa val kommer att rösta på de norpande partierna?

  Frågorna lär om inte annat visa sig i nästa val och till det sker nämns att det är inte vem som säger det, utan det som sägs som ska hörsammas och därav gratuleras SD vars politiska förslag visat sig har renderat ut i att för första gången i Sveriges historia har samtliga övriga riksdagspartier enhälligt och samstämmigt hörsammat ett annat politiskt partis åsikter, SD s åsikter!
  Vänliga hälsningar från inte politisk intresserad jurist med omfattande kunskaper avseende både i krigshärdar och i Sverige rådande flyktingproblematik.

  • Upplysningsvis kan jag meddela att jag inte raderar åsikter.

   Men Rigmor finns inte. Det är ett troll som använder olika signatur vid varje kommentar. Skriv vettigt och använd samma signatur hela tiden så går det bättre.

 2. Vi står inte ut utan att få Afghank– säger dessa halvgamla
  Batik kärringar, ja men för fan lös en enkel biljett och åk med

 3. Efter besöket i huvudstaden, skriver Pettersson. “Det känns lätt positivt…”

  Då antar jag att det blev två gin och tonic efter hemkomsten.

  Så till den 25 oktober bör även Pettersson inhandla något gott. För att fira domutslaget.

 4. Det är inte begripligt hur någon kan ha mage att ödsla tid och resurser på ingenting. Ska inte den, som anmäler av personliga hämndbegär bli stämd för att missbruka rättssystemet ?

 5. Till Rigmor
  Varför flyttar du inte till Rosengård?
  Det undrar jag!!!
  Är det flyktingbarn med skägg du tar hand om ?
  Hur gamla är dessa flyktingbarn?

 6. Du är en frihetskämpe på samma sätt som Jimmie Åkesson m fl idag och Engelbrekt och Gustav Wasa i historien. Klart att SD-hatande poliser och åklagare irriterar sig på meningsmotståndare som de försöker sätta dit ju mer pk-fasaden faller i Sverige.

 7. Inte alla är lika inför lagen.
  Vissa går fria för våldtäkt, även om det är dokumenterat på film,
  medan andra åker fast för trams, t.ex. Dan Park.

 8. I mitt fall blev jag blåst på 5 Miljoner, polisen gjorde en utredning på 500 sidor och åklagaren lade ner.

 9. Fotografens/konstnärens, (ironi) alster kanske hör hemma på Fotografiska i Sthlm, eller ännu större scener på planeten Tellus. Jag förbehåller mig dock rätten att vara skeptisk. En bild på sociala medier erhåller inte något nämnvärt skydd, allt är givetvis trams. Pettersson visade ändå den goda viljan att plocka bort bilden när intressekonflikten uppenbarades. Hade någon annan “god” människa spridit bilden på en lika “god” sida, så hade inga rättsliga åtgärder inträffat, och det hade inte heller bidragit till att bilden vore föremål för något konstnärligt pris. För att det är en av miljoner bilder som tas och cirkulerar i cyberspace hela tiden, utan något annat syfte än att få likes. Punkt.

  • För att vara tydlig; hon borde nog kunna bevisa att hon lidit någon form av ekonomisk skada för att kunna ha några anspråk. Som när de där lallarna kopierade hela texter till sin podd om svenska mord, utan att ange källa och utan tillåtelse, eller hur det nu var. Då hamnar saker och ting i ett helt annat läge. Sociala medier, inte samma sak.

 10. Tänk att det kraftigt ifrågasatta, kritiserade, underbemannade och underfinansierade rättsväsendet har tid med detta larv?
  Nästan så man tror att de skämtar med oss.

 11. Bizarra Sverige!
  Jag måste ibland nypa mig i armen och kolla så det inte är en stroke. Denna häxjakt mot berättigad regimkritik är något man ser som hjältedåd när det sansat sig hos
  Värdsledande Humanitära Stormakten.

 12. Sitter Petterson i fängelse eller avrättad i statens regi?
  Han skulle ju skriva hur det gick.

 13. Men Pettersson, det här är VIKTIGA Brott.
  Att hålla på med plotter för hålla skenet uppe.
  Samtidigt drunknar Sverige i grov kriminalitet.
  Dessutom klagar de “nya” på oss. Arma land

 14. Jag haller tummarna och ber en tyst liten bon for dig du vet ju battre an jag att dom maste ha lite att gora

 15. Hoppas verkligen att Pettersson får rätt. Efter det ska anmälaren betala hela eländet, från första kronan som lades på detta spektakel. Slösa våra skattepengar på detta viset ska vara kriminellt och straffas hårt

 16. Tro inte att hovrätten är bättre än tingsrätten. Rättsrötan har ätit sig djupt in och fortsätter sitt gnagande.

 17. Vårt s k rättsväsende m polisen är lika mycket att lita på som ett opoppat popcorn! Har ingen som helst förtroende för dem.
  Lycka till Pettersson!

 18. Bajen666 med vänner önskar lycka till, och skulle det bli ett bötesstraff så vi gör helt sonika en insamling….för värre kan det väl knappast bli även om vi bor i landet upp och ner.

 19. Fråga Hovrätten var det står i lagen att totalt olika måttstockar gäller beroende på “rätt” utländska eller “fel” Svenska rastillhörighet? För precis allt från efterlysningar till nedläggning av mål, beviskrav, påföljder mm…
  Fråga dem varför då en ej nedskriven sjuk och kriminell ockupationsjuridik följs och inte lagen?
  Säg dem att de kanske har makten att ge import-kriminella rashatare juridisk immunitet och att fängsla skötsamma människor med empati för brottsoffer, MEN aldrig har givits RÄTTEN att göra det!
  För främmande makt räkning missbrukar de sin makt till största skada och lidande för landet!
  Vidare att det de pysslar med kallas grov korruption Landsförrädari!
  Att de en vacker dag förhoppningsvis kan lagföras för sina gärningar!

 20. Nationell Operativ Avdelning, NOA, vilka “stolpskott”. Har de inget viktigare att “pyssla” med ? Göra “handhjärtan” eller baka muffins t.ex. 🤓

  • Och bomben mot Ådalagatan Linköping och sprängt förråd på Garnison har stolpskott en löst va.
   Kling o Klang snart har SD majoritet då blir det egen poliskår.

 21. Blir det tal om skadestånd, så hoppas jag att Pettersson informerar om det, så att vi, alla följare, kan bidra med en slant!

  • Det var tyvärr många år sedan som jag sluta tro på sunt förnuft i svenska domstolar oavsett nivå eller specialinriktning.

Kommentera