Israel kräver 250 miljarder dollar från arabländer

MELLANÖSTERN. Ofta hör vi om hur orättvist araber i Palestina blir behandlade, men aldrig om hur araberna behandlade judar i den muslimska världen där många av dem bott i tusentals  år. 

I förhandlingar mellan Israel, palestinierna och arabländerna, samt i debatten om konflikten mellan Israel och arabvärlden har frågan om de palestinska flyktingarna spelat en framträdande roll. Relativt okänt är att en stor grupp judar från arabvärlden, ca 850000 personer, också blev flyktingar. De länder de flydde ifrån var Egypten, Syrien, Libanon, Irak, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Jemen samt Iran.

I ett halvår har israeliska myndigheter arbetat med beräkningar på hur stora värden som judiska flyktingar efterlämnat i länder i Mellanöstern och Nordafrika. Enligt Israels ledande nyhetsprogram på tv, Hadashot, är ersättningskraven mot de två första länderna nu klara.

Det gäller Tunisien och Libyen, och Israel kommer att kräva 35 miljarder respektive 15 miljarder dollar från de båda länderna. Det slutgiltiga ersättningskravet mot totalt sju arabiska länder samt Iran kommer att uppgå till 250 miljarder dollar.

Det fanns flera orsaker till den judiska massflykten från arabvärlden efter 1948 – i och med att staten Israel utropades – och fram till ungefär slutet av 1960-talet. I de nämnda arabländerna utsattes judarna för fysiska attacker och pogromer, som gjorde att de fruktade för sina liv.

De nekades eller fråntogs medborgarskap i sina hemländer. Deras tillgångar konfiskerades. Massarresteringar av judar genomfördes på lösa grunder. I många arabländer utsattes judarna för diskriminering på arbetsmarknaden som gjorde att de inte kunde försörja sig och sina familjer.

I vissa länder som Egypten blev judarna utsatta för diskriminerande lagar decennier innan staten Israel bildades, vilket gjorde att de flesta egyptiska judar fråntogs eller vägrades medborgarskap.

Redan 1947 inför FN-omröstningen om en delning av det brittiska mandatet Palestina hade arabiska delegater kommit med hotfulla uttalanden om vad som skulle ske med judarna i fall en judisk stat bildades.

En representant för den egyptiska delegationen, Heykal Pasha uttalade sig inför FN:s Politiska kommitté:

“Om en judisk stat skulle grundas, kan ingen förhindra oroligheter. FN…får inte glömma att den föreslagna lösningen kan riskera en miljon judars liv som lever i de muslimska länderna. En delning av Palestina kan leda till antisemitism i dessa länder som är svårare att få bukt med än den antisemitism som de allierade försökte eliminera i Tyskland. Om FN beslutar att dela Palestina, kan de bli ansvariga för massakrer på ett stort antal judar.”

En ytterligare föraning om vad som skulle ske judarna i arabvärlden uppmärksammades i januari 1948 av World Jewish Congress, en internationell judisk organisation. I ett memorandum till FN:s Ekonomiska och Sociala råd bifogade World Jewish Congress ett lagförslag från Arabförbundet.

Lagförslaget beskrev vilka åtgärder Arabförbundets medlemsländer skulle vidta om en judisk stat bildades. Lagförslaget innebar att den judiska minoriteten i arabländerna skulle göras statslös och att deras tillgångar skulle frysas eller konfiskeras. Misstänkta sionister skulle arresteras. Dessa hot sattes också i verket i arabländerna.

Judar har levt i Mellanöstern och Nordafrika länge, hundratals eller i vissa fall tusentals år innan området blev muslimskt på 600-talet e.Kr. I dag finns enbart några tusen judar kvar i arabvärlden, främst i Marocko och Tunisien.

Ofta hävdas att muslimer och judar i arabvärlden levde i harmoni och jämlikhet innan sionismen framträdde och staten Israel bildades. Verkligheten var inte så enkel. Under stora delar av medeltiden, cirka 600-1000-talet, hade judarna det bättre i den muslimska världen än i det kristna Europa. Exempelvis i Bagdad under den här perioden så blomstrade den judiska minoriteten och det fanns ett rikt utbyte mellan judar och muslimer.

Enligt islamisk lag betraktades judar och kristna som bokens folk, dhimmis, vilket innebar att de fick utöva sin religion men också lyda under ett antal restriktioner som inte gällde muslimer. Reglerna för dhimmis har varierat över tid. Det som varit konstant är att deras situation har varit mer osäker och utsatt för den muslimska majoritetsbefolkningen.

När religiös fanatism hos de styrande eller folkligt hat hos den muslimska massan blossade upp utsattes judar och kristna för fysiska attacker och ibland massaker.

En fördel de kristna minoriteterna hade var olika skyddsmakter (stater eller organisationer) som försökte hjälpa dem, medan judarna saknade sådant skydd, åtminstone fram till 1800-talets slut.

Av de 850.000 judiska flyktingarna tog sig majoriteten till Israel (cirka 600000-650000) men också till länder som Frankrike, USA, Kanada och Italien. I mottagarländerna blev judarna integrerade och erhöll medborgarskap. Till skillnad från situationen för de palestinska flyktingarna, har situationen för de judiska flyktingarna från arabvärlden i det avseendet fått ett lyckligt slut.

Historien om de judiska flyktingarna från arabvärlden är en viktig aspekt att beakta i samband med fredsförhandlingar mellan Israel och arabländerna. I FN:s Säkerhetsråds resolution 242 uppmanas parterna att finna en rättvis lösning på flyktingproblemet samt att kompensera de drabbade. Detta inkluderar även de judiska flyktingarna, vars hem och andra tillgångar i regel beslagtogs av de arabiska staterna.

-Pettersson menar att Israel och andra länder har tagit väl hand om de judiska flyktingarna från arabvärlden, de har blivit assimilerade. Däremot tog inte arabvärlden emot de arabiska flyktingarna från det som blev Israel på motsvarande sätt. De var ungefär 700.000 och lever än idag i många fall som statslösa i olik arabländer, de kallas fortfarande flyktingar och har blivit 4-5 miljoner.

Det är likadant med dagens flyktingar från Mellanöstern. Varför tar arabvärlden inte sitt ansvar? Vill araberna inte ha fred för att då har de ingen att skylla på och måste börja arbeta…

Här har SVT en chans att göra en insats, tänker en dokumentär om alla byggnader, företag och lösöre som stals för judarna. Byggnaderna står kvar än idag och är lätta att hitta…

10 thoughts on “Israel kräver 250 miljarder dollar från arabländer

 1. Damaskus måste falla-BIG TIME-enligt texterna,mig veterligen….
  Tror att man vill hålla igång kriget tills så äro.
  Om jag vill veta vad som driver detta?
  Ooohhh,ja!
  Är det predestinerat eller inte?
  Funkar textrrna som manus annars?

 2. Det har inte skett någon etnisk rensning och fördrivning av judar från arabländerna det är en bluff från Israels sida.
  När Israel bildades var det behov av folk i landet, 1948 var folkmängden under 1 miljon judar i Israel, därför måste folkmängden öka, som gjordes bland annat genom att agenter åkte till arabländerna och försökte få judar att flytta till Israel.
  Det kom judar från Marocko bland annat med flyg till Israel som den israeliska staten ordnade.
  Judarna flyttade frivilligt till Israel och nu kräver judarna pengar för det.
  Sanningen är kanske den att mjölkkon förintelsen har börjat sina och de söker en ny mjölkko.

  • Israel har hjälpt terroristerna i Syrien där motivet är att förlänga kriget och på det sättet kväsa den legitima regeringen i Syrien.
   I fredags besköt de flygfältet i Damaskus israeliskt flyg, men nästan alla missiler blev nedskjutna av syriskt luftförsvar.
   SAA har påträffat stora vapengömmor med israeliska vapen, som varit avsedda för terroristerna.
   Israel är en terroriststat som stödjer terrorister som IS med flera.

   • Det judarna i Israel är mycket duktiga på är att ljuga, de påstår att Israel är det enda demokratiska landet i Mellan Östern, som är felaktigt, det är en apartheid stat.
    När man ser hur de behandlar palestinierna i Gaza och på Västbanken är det mycket värre än Sydafrikas” Bantustater”, under den apartheidregimen.

  • Ungefär som med Tyskland då?
   Deportationen funkande tom 1939
   eller start WW II.
   De kallar sig semiter vilket är sant och FN hade nog INTE tänkt igenom sitt handlande 1948.
   Follow The Money,as usual.
   Man skapade en konflikthärd då ala kriget mot terrorn nu,samma MO iaf.
   Vapenindustrin/bankerna jublar!
   Och historien som nu skriven lämnar mkt att önska,mig veterligen.
   Hört ngt om USS Liberty tex?

   Detta plockas naturligtvis bort av Er???
   Isf gå ut med en korrekt produkt beskriving.
   Israel först?
   Orsak och verkan råder fortfarande….
   Tack för mig.

  • Palestinierna är idag majoriteten om man räknar in Gaza och Väst Banken och de områdena tillhör Palestina.
   Palestinierna är inte intresserade av en egen separat stat utan deras plan är att det som är Israel idag blir en palestinsk stat med Gaza och Väst banken.
   Israel som judisk stat kommer att försvinna och det kommer att bli en palestinsk islam stat.
   Den här utvecklingen går inte att stoppa att förtrycka människor som Israel har gjort sedan den staten skapades.
   Se vad som hände i Sydafrika , de vita trodde inte de skulle förlora makten men det hände.
   Nord Irland var förtryckta av engelsmännen men de reste sig mot överhögheten.

   Protesterna från Palestinierna ökar hela tiden och Israel har ingen lösning på problemet. .

 3. Låt oss i Jämtland/Härjedalen tillhöra Norge, skulle vara underbart att slippa tokiga Sverige och EU.

 4. Jaja, judarna hade åtminstone någon stans att fly när förföljelserna började på riktigt!

  En lyx som inte kommer att finnas för oss svenskar!

Kommentera