SSU – islam är svaret på allt

ISLAM. SSU i Skåne styrs sedan flera år av en falang som spridit fundamentalistiska åsikter. – Islam är universalbotemedlet för mänsklighetens alla lidanden, sjukdomar och problem, säger Rizwan Elahi, förre ordföranden och 11:a på riksdagslistan, rapporterar Expressen/Kvällsposten. 

SSU är en plantskola som utbildat socialdemokratiska ledare som Ingvar Carlsson, Anna Lindh, Anders Ygeman och Ardalan Shekarabi. Politiker som varit med om att forma partiet i modern tid.

SSU Skåne är landets tredje största distrikt. Enligt kritikerna blundar S-ledningen för SSU:s utveckling sedan en falang som inte delar partiets ideologi tagit över.

 • Rizwan Elahi, förre ordföranden och 11:a på riksdagslistan, representerar en moské som gjort homofoba uttalanden.
 • Vice ordförande Khloe Abdel Wahab jobbar, enligt egen utsago, på Egyptens utrikesdepartement, som i praktiken styrs av en militärdiktatur.
 • Omar Al-Ganas, ordförande i Hässleholmsklubben, tvingades nyligen frånsäga sig sina uppdrag på grund av antisemitiska uttalanden i sociala medier. Han har valt att ändå sitta kvar i kommunfullmäktige.
 • Flera medlemmar i SSU Skåne och S-politiker är med i Ahmadiyyarörelsen, vars moské i Malmö är kontroversiell sedan imamen gjort homofobiska uttalanden.
 • Rörelsens moské uppmärksammades när imamen sa till en femteklass på besök att grisar är homosexuella och att den som inte ber fem gånger om dagen straffas av Gud,

-Pettersson är inte förvånad. Socialdemokraterna har ett långt samarbete med muslimer och har två mål med politiken. Att ta makten och att behålla den.

Islam och muslimerna kör med sin steg för steg taktik, det som ser ut som små obetydliga steg förflyttar så småningom samhället det de vill. Väst har klockorna men vi har tiden brukar de säga…

TIDIGARE 2018-08-08. S lovar att samarbeta med Sveriges Muslimska råd

SOCIALDEMOKRATER & ISLAM. – Petterssons blogg har i många år kritiserat islam och de krafter som tillåter islam att breda ut sig i Sverige. Socialdemokraterna har i en skriven överenskommelse lovat Sveriges muslimska råd, SMR, att få in muslimer på riksdagslistor, landstingslistor och kommunala fullmäktigelistor.

I det  skriftliga dokumentet finns också specificerat vilka politiska frågor som S-föreningen Tro och solidaritet ska hjälpa SMR att få igenom – bland annat lagstiftade:

Medlemmar i socialdemokratin är där för att de är socialdemokrater. Då kan man inte ha en politisk utgångspunkt som är religiöst avsnävad. Man kan inte var islamist och socialdemokrat, precis som man inte kan vara kristdemokrat och socialdemokrat, sade Peter Weiderud, ordförande i Tro och Solidaritet, företrädare till Ulf Bjereld då.

Men det finns en överenskommelse mellan Tro och solidaritet och Sveriges muslimska råd, SMR, som skrevs redan 1999.

I dokumentet framgår det tydligt att Tro och Solidaritet ska hjälpa Sveriges muslimska råd att få inflytande över svensk politik. Man anger ett detaljerat mål för hur många listor över förtroendevalda Socialdemokrater som ska innehålla muslimer.

I överenskommelsen står det: ”Under kommande mandatperiod ska muslimers delaktighet i socialdemokratin utvecklas så att: 2002 ska bland socialdemokratiska förtroendevalda finnas muslimer på 15 kommunala fullmäktigelistor, 5 landstingslistor och på riksdagslistorna i minst fem län.”

De bägge parterna skriver också i dokumentet att man ska ”aktivt föra fram muslimer för uppdrag i styrelser och nämnder”.

En av de värsta islamkramarna är Bjereld (S), ordförande i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.

Bjereld har trots att han knappast kan kallas opartisk arbetat åt den socialdemokratiska regeringen som utredare om skattebidrag för religionsutövning. Som exempel kan nämnas att Jehovas vittnen inte får en krona medan olika muslimska församlingar får miljoner.

Socialdemokrater för tro och solidaritet hette tidigare ”Broderskapsrörelsen kristna socialdemokrater”, namnbytet öppnade upp för fler trosinriktningar. Ni får själva gissa vilken/vilka.

– När Broderskapsrörelsen grundades förekom inte muslimer i den svenska religionsstatistiken, men successivt har vårt land blivit mer likt världen i stort. Det finns 200 000 muslimer i Sverige, fastslog förbundsordförande Peter Weiderud, företrädare till Ulf Bjereld. Märkligt nog har det inte varit aktuellt med namnbyte tidigare trots att judarna funnits längre än socialdemokraterna i Sverige.

Nåväl, det har säkert inget med att muslimer till 70 % röstar på S och att elaka tungor påstår att mussarna har svårt att skilja på socialdemokrat och socialbidrag.

Ännu mycket värre var att det i den kristna jämlikhetsparagrafen i Broderskapsrörelsen stod det att ”Vi strävar efter en värld […] utan ojämlikhet på grund av kön eller sexuell läggning”, men i det muslimska manifestet är ”sexuell läggning” borttaget.

Vi måste ge muslimerna tid säger Socialdemokrater för tro och solidaritet. Likadant låter det från många håll om runt om i världen, vi måste ge islamisterna tid i Egypten, Tunisien, Iran, Jemen osv. 1400 år är tydligen inte tillräckligt.

Om Bjereld kan man säga mycket. På hans blogg kan vi läsa att han är starkt emot den restriktiva flyktingpolitik hans eget part infört. Socialdemokratiska Ledarsidorna beskriver Bjereld som en person som tittar bort när muslimska förbundsstyrelsekamrater hänger sig åt antisemitism. Bjereld tillsattes nyligen som ordförande för socialdemokratiska Tro & Solidaritet. I sitt öppningstal på Tro & Solidaritets förbundsårsmöte sa Bjereld bl.a. följande:

”Vårt förbund har gått i täten i motståndet mot en restriktiv flyktingpolitik – och vi tänker fortsätta att göra det…//…se till att den restriktiva politiken avvecklas så snart som möjligt…//…vi säger ja till en stark asylrätt och till en inkluderande flyktingpolitik…

…//…de hatiska männen – de som påstår sig värna kvinnor…//…Rasistiska medborgargarden som tar till våld…//…Därför säger vi nej till islamofobi och rasism – vi säger ja till feminism och kamp för kvinnors lika rättigheter…

…//…Det är inte feminism att förvägra en kvinna att uttrycka sin religion, till exempel genom att bära hijab. Det är tvärtom förtryckande och inskränkt…

…//…Vi ser en förvridning av debatten där argsinta, auktoritära, populistiska röster – från Donald Trump i USA till Sverigedemokraterna i Sverige – vill vrida klockan tillbaka…//…Rasismens fula tryne dyker upp igen – i form av antisemitism, islamofobi och hat mot människor med annan hudfärg eller mot de människor som sitter på gatorna och ber om pengar.”

Vi ser alltså en ordförande för socialdemokratiska Tro & Solidaritet som verkar ha svårt att se baksidorna med islam och som på fullt allvar hävdar att muslimska kvinnor bär heltäckande för att de själva valt det som ett inslag i deras självbild. Socialdemokraten Bjereld är alltså tillsatt att utreda statliga bidrag till muslimska organisationer och detta är väl ett lika illa val som när Mona Sahlin valdes till att utreda extremism.

Om Ulf Bjereld på bloggen

Pressmeddelande från regeringen: Utredning tillsatt för att utreda statens stöd till trossamfunden (2016)

En socialdemokrat, eller rättare sagt före detta socialdemokrat är den före detta riksdagsledamoten Carina Hägg (S), från Värnamo, hon har varnat för islamisternas inflytande i Sverige i flera år. – De finns i alla partier, på universiteten, studieförbunden och i kyrkan. Det är en liten grupp av islamister som vill bygga ett kalifat i förorterna, säger hon.

Carina Hägg fick betala ett högt pris när hon varnade för att extremister hade letat sig in i Socialdemokraterna.

Hon var öppet kritisk till att Omar Mustafa i Islamiska Förbundet valts in i partistyrelsen hos Socialdemokraterna. Han hade, enligt Hägg, bjudit in antisemiter och homofober till konferenser.

Det ledde till att hon blev utsparkad från riksdagslistan av sitt parti i länet inför valet 2014. Carina Hägg hade suttit i riksdagen sedan 1995, men till slut valde hon själv att lämna politiken.

Numera driver Carina Hägg en tankesmedja ihop med terroristforskaren Magnus Norell och kulturskribenten Johan Lundberg.

De jobbar bland annat med ämnen som rör politisk islam, eller islamism.

Carina Hägg menar att det är en grupp av islamister med koppling till Muslimska brödraskapet som försöker få inflytande i Sverige via politiken. – Jag känner igen de här personerna och organisationerna, jag har mött flera av dem. Muslimska brödraskapet är en centralstyrd rörelse med samma strategi i hela världen, man är där makten är, förklarar hon.

– Den svenska grenen av Muslimska brödraskapet har hög status i Europa. I Sverige söker man sig till föreningsliv och politiska partier för att bygga nätverk och få inflytande. Det är en liten grupp som fått ett stort utrymme.

I Sverige kan man nu sett att islamistiska krafter kräver separata badtider för män och kvinnor i simhallar. Och att muslimska kvinnor knappt kan röra sig utomhus i vissa förorter om de inte döljer håret, enligt Carina Hägg.

– Muslimska brödraskapets mål i Sverige är att jobba långsiktigt för att införa kalifat och sharialagar i förorterna. Men redan nu väljer de ut vissa ideologiska frågor som de vet att de kan driva i Sverige, som separata badtider, menar Carina Hägg.

Läs mer på VN.se och om Carina Hägg tidigare på bloggen HÄR.

För att det är inlägger inte ska bli tjockt som en bok får den intresserade följa länkarna:

Läs mer om Sveriges Muslimska råd på bloggen…

Om Muslimska brödraskapet på bloggen…

Och kanske det mest intressanta ett samarbetsavtal från 1999 mellan Socialdemokraterna och Sveriges Muslimska råd. Läs hela Sveriges Kristna socialdemokrater, Broderskapsrörelsen och Sveriges muslimska råd. Rapport 4/99. 

-Pettersson säger bara att om ni vill att islam ska breda ut sig ännu mer i Sverige så rösta på S och Stefan Löfven i höstens val. Själv tycker jag att de muslimer som inte kan hålla sin ideologi privat ska flytta till något av de drygt 50 muslimska länderna…

17 thoughts on “SSU – islam är svaret på allt

 1. ”imamen sa till en femteklass på besök att grisar är homosexuella” =) Nu spillde jag kaffe på tangentbordet. Homogrisar!!! Jag tänker ändå vara öppen och progressiv i jul när jag tuggar på min julhomoskinka.

 2. Gud och det Gudomliga kan vara det, svaret på världens problem, OM DET ANVÄNDS RÄTT.

  MEN allah ÄR INTE GUD!!! UTAN TVÄRTOM!!!

 3. En mycket läsvärd blogg med namnet Petterssonsblogg.se hade den 4:e april i år en särskilt läsvärd artikel skriven av signaturen ”Nostradamus i norr”.Rubriken var:

  Lögnerna inom islam.

  Där förklaras att det finns fyra former för att ljuga inför icke-muslimer; taqiyya, kitman, muruna och tawriya:

  – Taqiyya betyder försiktighet, rädsla eller förklädnad. Under taqiyya är det tillåtet att ljuga tills takbjälkarna böjs.
  – Kitman är närbesläktad med taqiyya, men snarare än ett regelrätt döljande, består den i att berätta bara en del av sanningen med ”mentalt förbehåll” som motiverar utelämnandet av resten, vilket innebär modifieringar, halvsanningar m m, d v s allt utom en ren lögn.
  – Tawriya definieras som att dölja och bör kallas kreativ lögn.
  – Muruna betyder att man använder ”flexibilitet” för att blanda sig med fienden eller omgivningen.

  Läs hela artikeln, den är mycket läsvärd. Texten är något att ha i bakhuvudet så fort Du läser eller hör ordet islam. Och numera tycks det gälla även ordet socialdemokrat i varje form. Och MSM rakt av (?).

 4. Om man ser på vilka som är höjdare i detta Sup Svensk Ungdom så är det idel invandrare och dessa utgör alltså det nya Socialnazisterna.
  Jag hoppas på nyval och att alla som inte har ett IQ överstigande 10. alltså alla som röstade på sossarna och moddisarna inte får vara med.

 5. Islamism, antisemitism, rasism. Det här är alltså partiet som LO-förbunden tagit till sitt hjärta. Samma LO-förbund som utesluter Sverigedemokrater p.g.a. deras värderingar.

 6. Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti – hyckleriets högborg! Ett extremt farligt parti som inte skyr några medel för att ta och inneha makten.

 7. Dagens SSU – Morgondagens Socialdemokrati. Skrämmande!!!
  Det blir tydligare och tydligare varför SD är alternativet för Sveriges fortlevnad som nation

 8. Sd:s värderingar är tydligen sämre för Sverige och Svensken än islams hederkultur och Shaira lagar enligt dom efterblivna socialbidragsdemokraterna.

Kommentera