Stäng

Problem med nyanlända i gymnasiet

I Sverige placeras unga män i gymnasieskolor där klasskamraterna många gånger är flera år yngre och mötet med den svenska gymnasieskolan blir för många en chock.

Det skriver en gymnasielärare på Expressens debattsida.

Utbildningsgraden på de elever som i tiotusentals anländer till Sverige är betydligt lägre än hos svenska flickor och pojkar. Kombinerat med språksvårigheter där även kunskaperna i engelska är bristfälliga skapar problem, både för eleverna och lärarna. Den svenska skolans ras har säkert flera förklaringar. Ingen kan på allvar tro att den enorma asylinvandringen från länder med låg utbildningsgrad inte har en avgörande roll i detta faktum.

De här orden från gymnasieläraren Sebastian Marquez von Hage borde få många politiker och myndighetschefer att tänka till.

”Alla förlorar på att nyanlända utan tillräckliga förkunskaper kastas in i vanliga gymnasieklasser. Gymnasielärare lägger ner oerhört mycket tid på elever som inte kan tillgodogöra sig utbildningen. De övriga eleverna får, förutom mindre av lärarens tid, ett urvattnat ämnesinnehåll då läraren ofta känner sig tvungen att sänka kunskapsnivån för att inkludera alla”

Gustav Fridolins drömskola är stor och där elever från olika områden och med olika bakgrund ska placeras i en enda stor mångkulturell mix. Dessa skolor hyllas unisont av lärare, inte för att de presterar bättre, utan för just dess mångkulturella inriktning. En kvinnlig bekant till mig har varit och är förtvivlad.

Hon har tre döttrar, varav den yngsta har problem att hänga med i skolan. Under hennes sju första år gick hon i specialklass där antalet elever aldrig överskred så många att lärarna hann hjälpa samtliga elever. Min kvinnliga bekant var oerhört nöjd, liksom övriga föräldrar och alla hyllade lärarna för deras engagemang och förmåga att hjälpa. För två år sedan hände något. Plötsligt fick klassen tiotalet nya elever, samtliga killar där ingen talade svenska och där en tolk fick agera hjälpreda. Plötsligt upptogs allt mer av lärarens tid åt att hjälpa dessa nya elever och de killar och tjejer som behövde extrahjälp gjordes allt mer osynliga. Min kvinnliga bekant berättade att hennes dotter kände en allt större olust att gå till skolan och intresset för både den och de läxor som gavs sjönk i snabb takt.

Flera samtal fördes med skolan, både från min bekant och andra föräldrar, men mötet slutade alltid med samma ord. Det här är något vi måste.

Förra veckan började min bekants dotter i gymnasiet och tydligen i en klass där den mångkulturella mixen är uppenbar.

Expressen

Sebastian Marquez von Hage skriver i texten att kraven på antagningen till gymnasiet måste höjas för att säkerställa kunskapsnivån. Det föranleder mig att redovisa det som står i den svenska gymnasielagen.

”Du måste vara behörig för att söka till ett nationellt eller specialutformat gymnasieprogram, vilket betyder att du måste du ha godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska…//…På gymnasieskolan tillämpas något som kallas för Fri kvot. Det innebär att det avsätts ett begränsat antal platser för elever som på grund av medicinska eller sociala omständigheter bör ges företräde framför övriga sökande, eller om eleverna kommer från skolor där betygen inte utan vidare kan jämföras med grundskolans betyg”

Kort sagt innebär det att svenska elever som inte klarar antagningspoängen p.g.a. de betyg man bär med sig från högstadiet, får stanna hemma eller läsa upp betygen på annat håll. Nyanlända kan däremot gå före och ta del av gymnasieskolornas utbildning, trots bristande kunskaper i svenska och en allmänt låg utbildningsgrad. Von Hage kallar detta för förvaring.

Von Hages debattartikel ger också ett nytt sken till de 9 000 afghaner som ska få chansen att stanna i Sverige om de bara lovar att studera. Unga män som placeras i klasser med yngre elever och som tar upp mycket av lärarnas uppmärksamhet. På vilkas bekostnad?

15 reaktioner på “Problem med nyanlända i gymnasiet

  1. Inte det minsta förvånad vi hade kolossala problem med mellanstadiebarn på min skola ( invandrartätt område) redan på 70-talet.

 1. Det borde inte kräva mycket tankeverksamhet, för att inse att det blir problem med att placera migranter, som har liten eller helt saknar studievana, tillsammans med andra som redan har nio år av det i direkt anslutning. För beslutsfattare finns det inga ursäkter att inte känna till det.

  Även om några eventuellt kan ha någon vana sedan yngre ålder, så tappar man det allt eftersom i varierande grad. Motivationsfaktorn är viktig för inlärning, då det är svårare att lära sig när intresset är lågt eller saknas helt. Enstaka ämnen är en sak, men på gymnasienivå är det ett brett område som skall läras in, där basämnena är viktig del av nyckeln till inlärning.

 2. Det jag upplevt under de år vårt barn läst på skolor, är att det verkar vara bättre att alla presterar lika dåligt. Trots vårt barns förmåga att klara sig själv så behövs det ibland hjälp även där.

  Men vi har varit tvugna att byta skola minst 6 gånger av olika orsaker, inget orsakat av oss. Kommunal skola; en afrikansk elev lyckas, trots egen assistent, förstöra studieron för hela klassen. Trots påpekanden så blir svaret samma som i Petterssons inlägg. Privata skolor; ofta samma problem som kommunala, störiga invandrarelever, men även brist på materiel, brist på ändamålsenliga lokaler för studier i kemi, fysik, gymnastik m.m. Men det värsta var; ofta lektioner utan lärare eller obehörig sådan, p.g.a. ovilja att betala för behöriga ersättare.

  I varenda skola har det varit problem med invandrare, de sexuella problemen, tafsningar, sexuella påhopp, har sopats under mattan av lärare och rektorer. När förövarna särbehandlas p.g.a. etnicitet så blir det kaos, de behöver aldrig lära sig hur svenskar tänker. Förstår inte hur vissa svenskar tänker heller när de accepterar detta?

  Men det värsta är att så fort jag lyft upp detta för att få en ändring så har jag endera mötts av oförståelse eller rasistiska påhopp. Det är tydligt att många inom skolan tycker att det fungerar bra och att det bara är en fråga om resurser. Men när man kokar ihop allt så blir resultatet. Huvudsaken är att alla presterar lika dåligt för att invandrarna inte ska må dåligt

 3. Det största problemet kanske inte är att flyktingarna är dåligt utbildade och dumma i huvudet, det kanske är att politikerna är dåligt utbildade och ännu dummare i huvudet.

 4. Skolan har varit på dekis länge. Mina grabbar växte upp med ca 50% invandrare i sina klasser på 90- talet. Det går inte att beskriva miljön, det var inte någon skola. Det var sossarnas dröm om en social samvaro, men en mardröm för oss andra. Någon större kunskap gick inte att få för barnen, för tiden gick åt till bråk och språkproblem. Flera av deras klasskompisar satt i fängelset redan i slutet av tonåren.

  Jag är utled på politikernas sjuka drömmar om multikulti.

 5. Allt detta för att vi har politiker utan stake som har mediafobi. De har dessutom saknaden av värdegrund och deras enda intresse är att följa strömmen till köttgrytorna.

 6. Glad att jag var inte går i skolan idag och väldigt glad att jag inte har några barn som gör det heller.

  1. Instämmer till 100% !
   Tänk när man gick i en statlig skola med fullt kompetenta och duktiga lärare som med auktoritet undervisade från katedern i klassrum för tysta elever som inte hade bakåtvända kepsar eller ytterjackor på sig och inte heller var uppkäftiga utan både visade och hade respekt för läraren vilket man fått lära sig hemifrån av sina föräldrar som lärt en veta hut.
   Var en härlig och trygg tid som aldrig återkommer i det snart helt avkristnade Sverige.

 7. Sverige i den meningen dess riksdag och regering, myndigheter och myndighetspersoner har tappat vettet totalt, övriga ansvariga personer kan enbart ses som fega medlöpare vilka inte vill riskera sina positioner med att påtala sanningen (ungefär som hovmännen som svassade runt den nakne kejsaren medan de bedyrade att hans klädsel var vidunderlig).

 8. Jag tror alla utvalda ansvariga i Sverige tappat sans och vett? Undrar hur det är möjligt att ens tänka tanken att stöka till skolorna så hänsynslöst för svenska elever. Det är nog mer omfattande problem än någon någonsin vill erkänna. Det gör ont att varje dag bli påmind om samhällets alla självpåtagna missförhållanden i skola och omsorg.

  1. De tiger och lallar med. Ler med ansträngda leenden och håller god min. Struntar i hur allt är, bara de inte pekas ut som rasister!

Kommentera

%d bloggare gillar detta: