Medborgerlig samling – Sveriges nästa riksdagsparti?

INSÄNDARE. Lördagen den 27 januari besökte jag det nya partiet Medborgerlig Samlings, MED, Kick-off i Stockholm. Det är ett litet parti med bara några år på nacken (bildades 2014 under namnet Borgerlig Framtid och bytte namn 2016) och sitter varken i riksdagen eller i någon landstings- eller kommunfullmäktige.

Ordförande är juristen och f d centerpartisten Ilan Sadé född 1978. I partistyrelsen sitter bl a doktorn i kemi på KTH och f d miljöpartisten Josefin Utas, född 1976. Partisekreterare är civilekonomen Anna Danieli, född 1970, som arbetar på en internationell organisation. Andra i ledningen är entreprenören tillika finansgeneralen Mattias Johansson, född 1976, som 2012 utsågs till Årets Entreprenör, samt konsultchefen och tillika kampanjgeneralen Jesper Rutherhill, född 1972. Flera andra i styrelsen är f d moderater.

Så, vad är så märkvärdigt med detta parti? Jo, det är entusiasmen. Vi var ca 200 personer där och ingen var ”riktig” politiker; varken bland åhörarna eller dem i partiledningen, det vill säga styrelse och talespersoner. Alla har riktiga arbeten (eller pensionärer). Detta innebär att de representerar ”verklighetens folk”. Här är personer som lägger ner tid för något de tror på, oavlönat, vid sidan av sina jobb. Skillnaden mellan de andra åtta partierna är att i MED har alla (i princip) ett jobb/yrke, arbetslivserfarenhet och ser inte partiarbetet som en karriär att bli försörjd på. Idag är banden mellan riksdagspartierna och det civila samhället i stort sett avklippta, partierna består av ”broilers”, vissa utan någon som helst utbildning. Dagens politiker/partier är inte längre beroende av sina medlemmar annat än som röstboskap och för att få partibidrag i relation till antalet röster.

De viktigaste stolparna i partiprogrammen presenterades, valstrategi och finansiering gicks igenom och flera gästtalare fick ordet. Den kanske mest populära var – den i vissa kretsar kontroversiella – författaren och debattören Katerina Janouch, som talade om vikten av yttrandefrihet och fick starka applåder.

MED erhåller inte statliga bidrag som de åtta riksdagspartierna gör och är således helt beroende av medlemmarnas avgifter, gåvor och ideella insatser. Medan S har en valbudget på 100 miljoner kronor (varav en stor del kommer från LO-kollektivet) har MED i princip noll kronor. För att delfinansiera valet kommer MED att sälja riksdagsobligationer om 5 000 kr/styck. Dessa kommer inte att ge ränta och löses bara in om partiet når upp till fyra procent av rösterna och kommer in i riksdagen, 2018 eller 2022.

Vad vill partiet? MED utgör sig för att vara ett verkligt borgerligt parti. Det som fick många att ilskna till och ansluta sig var Decemberöverenskommelsen, DÖ, samt att några av Alliansens partiledare började öppna för en koalition med S. Framförallt vill man bland annat minska statens utgifter, minska skatterna, sänka partistödet, strama upp migrationspolitiken, återinföra ämbetsmannaansvaret, skärpa straffen samt ha konsekvensanalyser av politiska beslut. Även höjda försvarsanslag till 2,5 procent av BNP och kraftig upprustning av polisen och rättsväsendet står på programmet. Vad gäller ekonomin ansåg Ilan Sadé att ”budgeten bör baserats på räknesätten plus och minus till skillnad från vissa andra partier som räknar ”hittan och dittan”.

Vad som slog mig speciellt var vilka besparingar som kan göras. Beträffande biståndet ska det vägledas av en strävan att främja rättsstat, demokrati och mänskliga rättigheter, det vill säga inte bistånd till auktoritära stater på ett sätt som upprätthåller regimernas existens och riskerar att korrumpera mottagarländerna. Bidrag skall även avsättas för katastrofhjälp vid krig och naturkatastrofer.

Nu i dagarna har ju regeringen föranstaltat om utlokalisering av vissa myndigheter och verk. Frågan som MED ställer sig är inte huruvida de skall utlokaliseras eller ej, utan huruvida de skall finnas kvar. En powerpointbild visades med cirka 30 myndigheter/verk vars existensberättigande kan ifrågasättas (Sverige har totalt 335 myndigheter). Det finns till exempel myndigheter vars främsta mål är att dela ut bidrag, t ex Nämnden för stöd till trossamfund, främja vissa gruppers intressen och/eller främja ideologisk. Det är kärnverksamheten som ska gälla och MED vill göra den största utgallringen av myndigheter och verk någonsin.

Svensk politik skulle må bra av att våra politiker gick tillbaka till att se sina uppgifter – framförallt i riksdagen – som ett uppdrag med arvode istället för ett jobb med lön. Uppdraget borde vara att tillgodose medlemmarnas intressen i första hand och den egna utkomsten i andra. MED vill även minska antalet riksdagsledamöter. Men framförallt gäller det att återinföra ordningen i landet, att medborgarna skall kunna känna sig trygga, att statens kärnverksamhet handlar om att skydda befolkningen från yttre och inre faror samt att hushålla med statens utgifter.

Det är underligt att de nuvarande borgerliga partierna inte kan inse detta utan att det uppenbarligen behövs ett nytt borgerligt parti i vårt land.

Lars Hässler är jur kand, med en Master of Comparative Law från USA och ett år vid Institutet för högre internationella studier i Geneve. Under 1980-talet arbetade han som råvarutrader för Boliden i Schweiz. Lars är flerfaldig jorden runt-seglare, har skrivit nio böcker och publicerat artiklar på bland annat Brännpunkt i SvD. Han har alltid följt med i politiken men överlåtit skötseln av landet till politikerna tills nyligen då Lars blivit alltmer frustrerad över vart Sverige är på väg.

19 thoughts on “Medborgerlig samling – Sveriges nästa riksdagsparti?

 1. MED appellerar framför allt till borgerliga väljare som visserligen sympatiserar med SDs kritik mot den förda migrationspolitiken, men som av andra anledningar inte ser SD som ett alternativ. MED är inget hot mot SD.

 2. Den föreslagna grundlagsändringen, som gör det möjligt att censurera medier, är en fråga som Medborgerlig Samling vill göra till en valfråga.

  Det skriver partiledaren Ilan Sadé som vill behålla nuvarande grundlagsskydd för medier.

  ”Som partiledare för Medborgerlig Samling (MED) vill jag härmed göra detta usla förslag till en valfråga.

  Grundlagsändringar kräver som bekant två likalydande riksdagsbeslut, med ett riksdagsval däremellan. MED kommer vid ett riksdagsinträde i september att agera mot grundlagsändringen i den andra omröstningen.

  Vi kommer naturligtvis att rösta emot ändringen och verka för att förslaget ska falla.”

  https://nyheteridag.se/grundlagsandringen-oppnar-for-censur/

 3. LOSS LARS! Detta är musik i öronen for 7-partiet DÖ…
  SD är Sveriges ända och sists chance att bryta makten av DÖ-gruppen.
  SD VÄXER och är fortfarande ett ”work in progress” som långsiktigt kan påverkas av enthusiastiska människor som dina MS (?) Vänner. Detta är sà otroligt dumt – en ide’ att skapa en röst-rövare utan hopp just som en liknande ”dagfjäril” ledd av en aristokrat på 80-talet. Upp som en sol och ner som en pannkaka. Tänk på vad 7-klövern har gjort de sista 50 åren och glöm alla lògner om vad SD vill göra!
  SD är under konstruktion, så dags att hjälpa till!

 4. Jag håller med några här i tråden att kasta inte bort en röst på ett nytt parti
  som inte har en chans att göra någon förändring. Därför att Sverige är i ett sånt allvarligt läge att det enda jag ser som kan ha en chans att rädda det är SD. Ett råd till alla är att rösta på SD och göra ett försök att rädda Sverige.

 5. Jag var med i Borgerlig framtid. Första årsmötet var en kaotisk historia och efter den bildades MED ur spillrorna. Många medlemmar gjorde ett rejält arbete för att få till ett bra partiprogram. Sen gick det hela på tomgång varför jag istället valde att engagera mig i SD. MED kommer nog locka några men de har inga pengar, bygger på att medlemmarna måste få ut valsedlar överallt och kommer högst troligt att inte komma över 4 % spärren. Bortkastad röst enligt mig.

 6. Synd att inte människor som väljer sådana partier förstår att de gör landet en ”björntjänst” finns bara SD som i dagens läge och för lång tid framöver har en cans att stoppa 7 Klöverns vansinnespolitik !

  • Ja så är det MrF, det är endast SD som kan möjliggöra en förändring. Ondskan har tagit över Sverige.

 7. Det finns flera 10-tal NYA partier som konkurrerar om väljarnas röster till Riksdag, Landsting resp Kommun. DESSA NYA PARTIER ÄR DET BÄSTA STÖD 7-KLÖVERN KAN FÅ FÖR ATT MOTARBETA OPPOSITIONEN (SD). Särskilt om partiernas sympatisörer röstar i Riksdagsvalet på ”sitt” nya parti. Man kan t o m i en del fall misstänka att de nya partierna skapas av vänsterkrafter som avser splittra allianspartierna resp oppositionen genom att främst ta röster i Riksdagsvalet.

  Hela valrörelsen har i grunden en enda fråga – invandringen – eftersom denna avgör även vilka resurser som kan fördelas till skola, vård, omsorger, försvar samt vilka framtidsinvesteringar Sverige har råd med. TILL ALLA ER SYMPATISÖRER FÖR NYA PARTIER – KASTA INTE BORT ER RÖST I RIKSDAGSVALET genom att rösta på ert nya parti i Riksdagsvalet. Satsa först på Landsting- resp kommunval och väx er starka där. Därefter kan ni i framtida val gå vidare med även att rösta i Riksdagsvalen.

  Eftersom ni ändå är i opposition, så lägg riksdagsrösten på SD, eller möjligen KD eller M.

  • Det bästa för Sverige vore att SD blir största parti i så många kommuner som möjligt, eftersom det är där de har chansen få makten, till skillnad från Riksdan där de i dagsläget måste få 51% för att få något att säga till om.
   Kommunerna skulle kunna vara nyckeln till att SD får någon reell makt på riksplanet.

 8. Problemet är att den s k borgerligheten, är för liten att slåss om, och sossar är benhårda i sin socialistfålla. Se nu bara i senaste opinionsundersökningen. Moderaterna ökar, och tar väljare från SD och de tre övriga inom den s k alliansen, som därför hamnar på marginalen. D v s vid 4%. De tar FRÅN VARANN, medan sossarna består. Problemet är, att det ser ut som det gör i Sverige, och alltid har gjort. Bästa vore om partierna var jämnstora, istället för några stora och resten små. Okej, förutom SD då förståss. 🙂 Men det är väl en önskedröm. 🙂 MED, kanske låter bra, men håller de trycket när de kommer in i riksdagen, så de inte blir som ny demokrati, eller gråsossifieras, som SD tyvärr verkar vara på väg att göra, eller åtminstone runda av kanterna till något harmlöst. Farligt! Kanske därför de förlorar till Moderaterna, för att de börjar bli alltför lika varann. SD måste skärpa till sig, och bli mer agitativa, och inte släta ut sig till nån allmänkonservatism, som jag tycker de verkar göra idag. Nåväl, vi får väl se, hur det blir framöver!

 9. ”ingen var ”riktig” politiker; varken bland åhörarna eller dem i partiledningen, det vill säga styrelse och talespersoner. Alla har riktiga arbeten (eller pensionärer). Detta innebär att de representerar ”verklighetens folk”.
  Det är väl inte så konstigt. Partiet är ju inte i Riksdagen och kan inte ha några heltidspoliti9ker och inte i kommun och landsting heller.
  Annat blir det ju om man kommer in i de olika politiska organen. Då blir de genast heltidspolitiker.
  En fördel har de dock en tid framöver och det är att de har ett yrke som de försörjt sig på. Men nästa generation inom MED kanske lätt blir ”broilers” de också.
  I övrigt är MED bara ett ytterligare borgerigt parti och det dröjer förmodligen inte särskilt länge förräd Partiordföranden i MED också blir ”inbjuden” till Bilderbergsgruppen. Sedan blir allt som vanligt igen!

 10. Antag att MED och SD byter väljare som röstar på dem. Vad är då vunnet?

  MED splittrar den enda verkliga opposition som finns.

Kommentera