När islam stoppades vid Wien 1683

ISLAM Att fira stora slag och segrar är definitivt ute i dagens Europa. Det är bara Frankrike som envist fortsätter med militärparader på sin Nationaldag. Något motsvarande i Sverige skulle ju dels framstå som ren lyteskomik med tanke på Försvarets tillstånd, dels fått allvarlig politisk kritik från stalinisterna på DN:s kultursida…

Därför värmde det ju en gammal soldats hjärta när jag nyligen blev vittne till hur Wiens ungdom  högtidlighöll slaget vid Kahlenberg 1683, förra gången islams invasionsförsök slogs tillbaka av en förenad europeisk här under ledning av den polske kungen Jan Sobieski.
Det blev det sista i en lång rad av europeiska försvarskrig mot den framryckande jihadismen som startade med slaget vid Poitiers 732.

En liten reklamfilm på nätet samlade ett tusental ungdomar på Kahlenberg i Wiens utkanter till fackeltåg och minnestal. Österrikarna (inte minst de unga) känner sig hårt trängda av den nya islamistiska invasionen. Visserligen mera en demografisk än en väpnad invasion, men på sikt med samma resultat.

Slaget vid Wien (eller slaget vid Kahlenberg) var det slag som följde på belägringen av staden Wien som genomfördes av det Osmanska riket mellan maj och september 1683. Det är inte att förväxla med belägringen av Wien 1529.

I syfte att slutgiltigt besegra den österrikiske kejsaren utrustade den osmanske sultanen Mehmet IV i början av 1680-talet en armé på runt 200 000 man (förutom turkiska styrkor även kontingenter från vasallerna Bosnien, Ungern, Serbien, Albanien, Grekland och Krim). Sultanen satsade allt på ett kort och beslöt att försöka ta Wien. Krig förklarades i augusti 1682 och i början av april året därpå marscherade en här på 150 000 man under den albanske storvesiren Kara Mustafa nordvästut mot Wien.

Den flera månader långa belägringen inleddes på försommaren 1683. Wien sände ut desperata böner om hjälp och höll ut tillräckligt länge för att en polsk-tysk armé om 70 000 man under den polske kungen Johan III Sobieskis ledning kunde sättas upp och komma Österrike till undsättning. Den 10-11 september 1683 arrangerade Sobieski forcerat och mödosamt undsättningshären till strid över de kringliggande skogklädda bergen. Den 12 september stod den allierade undsättningskåren färdig till strid på fälten mellan Kahlenberg och det belägrade Wien. Efter en hel dags infanteri- och artilleristrider satte Sobieski in den ditintills största kavallerichocken i Europas historia; 20 000 ryttare anförda av en spjutspets på 3 000 lansbeväpnade polska bevingade husarer klöv och skingrade den osmanska hären som hävde belägringen och flydde i panik.
I det fortsatta kriget förlorade osmanerna allt mer mark. Kara Mustafa tvingades som straff för sitt misslyckande av sultanen att traditionsenligt ta sitt liv genom strypning juldagen samma år. I freden i Karlowitz 1699 fick sultanen överlämna Ungern, Transsylvanien och Slavonien till Österrike.
Men vad utspelades då på Kahlenberg i september 1683 ?
Den polsk-italienska filmen 11 wrzesnia 1683, Bitwa pod Wiedniem/The day of the Siege: September Eleven 1683 skildrar slagets förlopp.

Det är väl ingen överdrift att påstå  att Europas seger över Ottomanernas jihad kom att bestämma den politiska
utvecklingen i vår världsdel för flera hundra år framåt. Först i våra dagar har islamismen återigen blivit
ett reellt hot mot Europa.

16 thoughts on “När islam stoppades vid Wien 1683

 1. […] ”…Överlag har liberala och vänstersinnade kretsar underlåtit att replikera seriöst på sådana skräckvisioner som Åkessons nedan. Jag tror det är ett misstag. Om skrämselargument och fake news inte bemöts med sakargument finns risk att de biter sig fast. Därför måste vi seriöst bemöta dem som hävdar att den muslimska invandringen kommer att leda till att islamister nu kommer att lyckas med det som de misslyckades med 732 i Poitiers i Sydfrankrike och utanför Wien 1683… […]

 2. i mitten på förra millenniet gick INKA-riket under, Inkas
  hade inga egentliga fiender…kanske va det där som här
  nu, att de inbillade sig att alla främmande existenser vill
  bara gott, precis som vi själva… samma här nu
  Inkas hade stora mängder guld, som Conqvistadorena
  ville åt och tog, tog även på hela Inkaskulturen som sed.
  dess aldrig mer rest sig…skillnaden inte så stor, 87:an
  vill så väl att det inte finns nga gränser på varken ena
  el. andra viset…vi hade en gång en fungerande infra-
  struktur, som nu mer el. mindre kaloppsat
  …de Främmande fåglarna som gästar Blåmesarna är
  inga dunungar, tillräckligt många är förklädda asgamar
  som nu genom list och blåögda Blåmesar kommer nu
  sno åt sig resterna av det som 87:ans redan försnillat
  …smart uträknat av 87:an, en vac. da kommer 87:an
  ge sina skyddslingar all den skit, som de själva skapat

  • Att Inkariket gick under har spekulerats om, en trolig orsak kunde vara en klimatförändring som gjorde att de kunde inte få fram föda.
   Det är samma sak med Grönland som vikingarna koloniserade och finns bevis på att de hade hästar får och getter på området där.
   Grönland var en grön ö, men sedan blev det sannolikt en klimatförändring, som gjorde att människorna gick under där, och många kanske flyttade därifrån.

 3. Idag har vi inga män som försvarar oss längre.Socialisterna har fått det svenska folket att överge Gud och kristendomen för dyrkan av mammon och socialismen.Vi är förrådda och förlorade pga att folket lät sig vilseledas och förföras av förförelsekonsternas mästare, han som Bibeln beskriver som eder vedersakare djävulen och förgörare,lögnare,mandråpare,den som endast kommit för att stjäla,slakta och förgöra.

 4. Självbevarelse och försvarsinstinkten har gått ur kroppen på ett stort antal män i Norden,Europa – forskning kanske kan lösa varför den försvann hos dom – och varför den fortfarande finns kvar hos ett stort antal män.

 5. Slaget vid Kahlenberg “högtidlighölls” ochså för 15 år sedan i NY.

  Glöm inte att det var därför man “firade” 11/9

  • Ja, det var då det! Nu för tiden med alla batikhäxor och övriga landsförrädare hade det aldrig gått!

Kommentera