…då hade de som avskaffade dödsstraffet i Sverige 1921 sannolikt inte fattat detta beslut


INSÄNDARE. I Sverige avskaffades dödsstraffet i fredstid 1921.

Hade dåtidens politiker som fattade ovan nämnda beslut kunnat ana hur dagens politiker (sjuklövern) skulle komma att förstöra och ödelägga Sverige som ett för de egna medborgarna tryggt välfärdsland att leva i hade de sannolikt ej fattat beslutet. Den massinvandring som nämnda partier utan hörande av folket ensidigt beslutat om – och som strider mot grundlagen – har inneburit en katastrof av sådana mått att det inte finns en historisk jämförelse som når upp till dagens förkrossande nivå.

Genom att helt oreglerat släppa in människor med en närmast barbarisk kultur och religion har man skapat en situation i vårt land, som närmast kan jämföras med ett belägringstillstånd där de belägrande, dagligen utsätter den hemska befolkningen för fruktansvärda våldsorgier. Dessa innebär bl a ett urskillningslöst våld som drabbar alla landets invånar i form av mord, våldtäkter, rån, förföljelse etc. Värst utsatta är Sveriges inhemska kvinnor/flickor för vilka otryggheten nästan är total. Men även egendom som bilar och fastigheter förstörs i en omfattning som rör sig om tiotals miljarder. Detta är det tillstånd som svenska folket dagligen lever under. En situation som blir mer och mer okontrollerbar av de myndigheter som har som uppgift att garantera medborgarnas trygghet.

Denna situation är ohållbar men kommer fortsättningsvis inte att bli bättre utan i stället accelerera ännu mer eftersom regering och riksdag förlorat kontrollen men inte heller vill använda de maktmedel som är nödvändiga. Politiker, regering, myndigheter söker inbilla oss att de kommer att kunna återställa Sverige i trygghetshänseende och till vad landet var innan bar-barerna släpptes in. Men detta kommer att vara en omöjlighet om inte extraordinära åtgärder vidtages – som bl a livstids utvisning.

Vi har redan sedan flera år tillbaka kunnat konstatera hur parallellsam-hällen tillåtits utveckla sig inte endast i storstädernas förortsområden utan också i medelstora och mindre samhällen. De styrs oftast av hela släkter med en ”gudfar” i spetsen. Dessa har på ett effektivt sätt tystat sin omgivning genom hot om våld och mord att inte vittna mot klanernas medlemmar. Dessutom tvingar de medborgarna i dessa enklaver att leva efter maffians kriminella normer. Eftersom hela släkter bildar grunden i dessa maffiaorganisationer kommer inte våldet att dö ut när de nuvarande lämnar detta jordiska. Denna brottslighet kommer att leva kvar generation efter generation. Därför är enda och jag säger enda möjligheten att bli av med dessa cancersvulster att utvisa, alternativt livstids fängelse. Detta är enda möjligheten att återställa Sverige till vad det en gång var vad gäller trygghet.

Jag vill betona att jag är emot dödsstraff. Men ser vi till för vilka dödsstraff utdömts genom tiderna i Sverige så står deras brott storleksmässigt och våldmässigt inte alls i proportion till vad dagens svenska regerings- och riksdagsledamöter orsakat det svenska folket i form av våld, omänskligt lidande och otrygghet. Trots detta går de fria från straff! Ja de tom uppbär en pension efter sin tid vid makten som med råge överskrider vad vanliga människor får i pension! Det finns sålunda ingen lagstiftning om hur de nämnda skall ställas till ansvar ens om de som i dag förstör ett helt land.

Parodin på hur rättssamhället ingriper mot dessa, i jämförelse med vad som skett  och sker med den vanlige medborgaren för ganska banala brott är ett hån mot rättsstaten. Den enda funktion som kan ställa politikerna till ”ansvar” är deras eget organ konstitutionsutskottet. Men i detta är politikerna sina egna domare och därför går de fria. Även detta ett hån mot tättsstaten. Vi har sålunda i Sverige inget organ som kan ställa politikerna till svars hur kriminellt och brottsligt de än agerar.

Endast ifall de handgripligen mördar en person kan de åtalas men inte om de för en politik, som raserar samhället och leder till död och över våld etc för tusentalsmedborgare. Då kommer de undan med; ”ni har ju valt oss och kan avsätta oss vid nästa val”! Detta kan inte vara försvarligt i ett land som vill kalla sig en rättsstat. Men det är just vad som gäller alla de  politiker som orsakat dagens katastrof – nämligen massinvandringen – trots att regering och riksdag inte fått folkets godkännande att ta in dessa barbarer!

Så dessa människor som lämnar efter sig ett land i totalt sammanbrott när det gäller medborgarnas trygghet till liv, hälsa och egendom  kan utan påföljd i form av straff dra sig tillbaka med en pension betydligt överstigandeden som den vanlige medborgaren får ut, efter ett liv där denne hela tiden gjort rätt för sig och följt landets lagar.

Om vi nu förkastar dödsstraffet som påföljd för de värsta brott regerings- och riksdagsledamöter (med undantag för Sverigedemokraterna) någonsin utfört mot sitt lands invånare – kan vi inte ha det som hittills – utan måste ha något, som för all framtid avhåller framtida politiker att upprepa dagens fruktansvärda brott. Livstids fängelse måste då var alternativet men vem skall ha makten att verkställa straffet?

För detta måste det självklart finnas ett organ som står fritt från bindningar till de politiska partierna och statsmakten. Ett organ direkt underställt folkets vilja. Men något sådant finns inte i dag och kommer inte att skapas om politikerna får bestämma. I nuvarande situation ser jag ingen annan väg att gå, än att skapa en folkets tribunal av individer med integritet, som har ett brett förtroende hos folket. Sådana individer finns.

Därför gäller det för dessa och oss alla som vill återskapa det samhälle som politikerna lagt i ruiner att träda fram utifrån vars och ens för-utsättningar. Målet måste vara en utvecklad demokrati där de stora för landet avgörande frågorna alltid måste underställas folket i folkomröstningar. Men också ett samhälle som kännetecknas av välfärd inom inte minst områden som vård, hälsa, sjukvård, skola, trygghet och med ett rättssystem som garanterar rättsstaten även mot makten. Jag skulle kunna nämna ett flertal lämpliga personer här men gör det inte av respekt för att de själva skall träda fram och ta sitt ansvar för en folkets tribunal inför valet 2018.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


24 responses to “…då hade de som avskaffade dödsstraffet i Sverige 1921 sannolikt inte fattat detta beslut

 • Klarsynt

  Det måste kanske till moraliska straff som står helt utanför det korrupta ”rätts”systemet? Kanske ska en moraliskt högtstående och sanningssträvande organisation som t.ex. nordiska motståndsrörelsen bedöma vilka som ska och MÅSTE straffas utanför ”vårt” korrupta system när förbrytarna inte straffas? Sen måste det kanske till någon slags fond som kan fyllas på genom donationer från folket där belöning betalas ut till den eller de som utmäter straffet? T.ex Röven, Saliv eller Reinfärs vars brott är så grova att de bara kan bestraffas med döden för att uppnå rättskipning får dödsdom och prissumma fastställd, t.ex 1 miljon kronor kontant / guld / silver / kryptovaluta etc? Den eller de som kan anföra i bevis, t.ex videoinspelning från kikarsiktet när kulan dödar avskummen eller t.ex. levererat avskuret huvud får prissumman utbetald om så anonymt t.ex. i guld eller kryptovaluta som bitcoin?

  Obs ingen uppmaning till brott utan bara frågeställningar för att komma till rätta med de ansvarslösa och kriminella förbrytare som orsakat så avgrundsdjup skada på landet och mot svenska folket att t.ex tortyr med dödsstraff är det enda som rent moraliskt kan komma på fråga.

  Gilla

 • Argus

  1921 infördes allmän och lika rösträtt i Sverige. Det är tack vare den som vi har partier som V(PK), MP(K) och F|?

  Gilla

  • jgarn

   1917 års Riksdag införde allmän rösträtt även för kvinnor. Kvinnorna röstade för första gången till 1921 års Riksdag. På den utförslöpan befinner vi oss fortfarande.

   Gilla

 • Albert

  En mycket bra och viktig text! (sparar i Olle mappen).

  Kanske personval som i Finland skulle kunna sålla bort de allra värsta landsförstörande psykopaterna från politiskt inflytande?
  ”…I Finland bedriver de som kandiderar till riksdagen egna personvalskampanjer. Många personröster är ett måste för att komma in. Det finns inga listor, partierna bestämmer inte vilka som ska kandidera, det gör var och en själv. Väljarna avgör vilka folket och landet ska företrädas av…” (”…Idag kan man i svenska val enbart rösta på dem som ett parti tycker att man ska få rösta på. Något äkta personval där man fritt kan rösta på vem man vill existerar inte…”) svd.se/i-finland-har-valjarna-makten

  Ett bra och aktuellt exempel på hur den priviligerade politikermaffian kan komma undan med vilka brott som helst är ju Thomas Bodström som nu förlänats med en landshövdingetitel trots att han samtidigt utreds av ekobrottsmyndigheten för att ha fifflat med det allmännas pensionspengar. Han satt som bekant i styrelsen för pensionsbolaget Allra som körde runt i lyxbilar och t.o.m. höll sig med egen helikopter, och forslade stora summor av pensionspengar till mystiska konton utomlands. https://nyheteridag.se/myndighetspersonalens-krav-till-regeringen-att-bodstrom-stoppas-som-landshovding/
  Demokrati & ”allas lika värde” = nonsens & blaha, blaha i den nya feodalstaten Sverige.

  Är också emot dödsstraff, (om de inte sker på frivillig väg), men de politiker som ställt till detta helvete av vårt en gång så fina land kan inte i framtiden räkna med att de kommer att gå helt straffria. Folkets dom kommer då, likt Fantomens, att vara hård men rättvis…

  Gilla

 • Tony

  Ett annat otyg är att tillsätta Politruker på viktiga poster, bara för att man har en viss politisk inriktning är det inte det samma att man blir en bra chef.

  Gilla

 • olle ljungbeck

  Till signatur Kalasbetalaren.

  Så Du menar att i och med att vi valt dem har de inget som helst ansvar?
  Om ett företag tillsätter en verkställande direktör fritar man denne från allt
  ansvar om han driver företaget i konkurs. Samma gäller en generaldirektör vid ett statligt verk? Om folket i val bereder mark för politiker som sedan visar sig vara helt tro- och ansvarslösa så har denne person enligt din åsikt inget eget ansvar utan det är helt och hållet folkets? Så någon hederlighet och ansvar från de valda politikerna har vi inte rätt att kräva?
  Inte ens från landets högsta ledning?

  Olle Ljungbeck

  Gilla

  • Tony

   Jo du har helt rätt Olle,det var ett stort misstag av Olof Palme som
   avskaffade tjänsteansvaret, det var en signal till många skitstövlar, att börja och bete sig därefter, om alla andra har ett ansvar som vilar på dem, är det helt orimligt att tjänstemän i Statliga och kommunala förvaltningar kan bära sig åt hur som helst och ändå bli belönade? ( Ta rikspolischefen som ett Exempel, det finns otaliga andra)

   Gilla

  • Kalasbetalaren

   Jag har aldrig någonsin sagt att dom inte har något ansvar! Däremot kan jag inte förstå varför dom på något vis ska straffas.

   Det skylls en massa på politikerna, precis som om väljarna är helt oskyldiga!

   Ska vi någon gång kunna vända det här så gäller det att få folk att inse att dom måste ta ansvar för sin röst. Det går inte att hålla på att skylla på politikerna!

   För övrigt är jag en stor beundrare av ditt mod! Tack så mycket!

   Gilla

   • Suzie

    En annan viktig sak att komma ihåg är att svenska folket har bara demokrati var fjärde år då vi får rösta på ett valfri parti,men alla viktiga personposter i ett parti och statsminister och ministrar i en regering kan vi däremot inte rösta på som man kan i en riktig demokrati.Feodalherrarna i dagens Sverige har socialisterna till fogdar.

    Gilla

   • Kalasbetalaren

    Suzie, vi har även personval i Sverige så det gäller att inte bara rösta på ett parti, utan att även sätta sig in i vad dom olika kandidaterna står för.

    Gilla

 • mari

  Håller helt med tankarna kring detta. Nu är det nämligen så att dessa 7 partier befolkas inte av vem som helst. Dessa, vem som helst:are, har eller har inte haft någon som helst talan efter det röstsedeln hamnade i urnan. Då löd i vanlig ordning ordern ” Vem som helst” ska tiga i församlingen partitoppen gör vad som faller dom in” Förra valets eftermäle inleddes med stadskuppen DÖ. Allt för att säkerställa Diktaturens tillväxt och Islams övertagande av hur vi ska tänka o fungera. Vi förväntas ”hjärta” terror o allsköns galenskap, våldtäckter o övergrepp är numera något vi ska räkna med. Våra sk domstolar visar på en tafatthet som befriar dom från all heder. Tjänstefel är bara förnamnet. Har du svårt att ta in det nya o protestera är du Rasist. Summa sumarum…….Sossarna o övriga dårar har å det grövsta åsidosatt våra liv o vår rätt till trygghet. Det ska kosta. Skojare hela bunten….

  Gilla

 • Nordmann

  Jomen Sverige er jo i krig nå, en selvpåført krig, så nå gjelder ikke denne regelen.? har værden oppfattet Sveriges situasjon feil ?? Tvilsomt..

  Begynner å koke litt i Norge nå, men vi er ute i gatene for å møte svinene face 2 face. Skal få avsluttet svineriet tidlig i fasen hær..

  Gilla

 • Kenth Andersson

  Dödsstraff eller inte en omdiskuterad fråga!
  Man kan väl utgå från att alla som förespråkar dödsstraff utan problem själva kan tänka sig rollen bödel och ta livet av en brottsling på ett eller annat sätt eller tycker man att dödsstraffet ska finnas men uträttas av någon annan ?

  Gilla

  • Klarsynt

   Man kan införa prisjakt på de som ”vårt” korrupta ”rätts”system inte bestraffar. Det är med alla säkerhet många som är beredda att agera bödlar mot adekvat betalning när det handlar om att på moraliskt högtstående grunder utdöma dödsstraff på förrädare / folkmördare / satanistiska svin / ärkeskurkar / lögnare inom medier mm.

   Gilla

 • Johan Krüger Haglert

  Strider emot grundlagen hur?

  Gilla

 • Kalasbetalaren

  Samma snömos gång efter gång från Olle! Precis som att väljarna skulle vara helt utan skuld!

  Folkets godkännande borde man väl ha om man som Rienfeldt och övriga i sju-klövern helt öppet går till val med att alla resurser skall gå till invandringen och att vi alla måste öppna våra hjärtan och får 87% av rösterna!

  Vakna upp nån gång!

  Gilla

 • Jhonsson

  Dags att införa IQ-test på politiker.
  Utgången av testen skulle offentliggöras innan valet.

  Gilla

  • Kalasbetalaren

   Det kanske hade varit bättre om man hade varit tvungen att klara ett IQ-test innan man får rösta?

   Eller åtminstone hade varit tvungen att läsa valmanifestet för det parti man har tänkt rösta på!

   Gilla

   • Pettersson

    Det är inte lätt att kräva att väljarna ska känna till allt när media och politiker ljuger, döljer och vinklar.

    Liked by 1 person

   • Kalasbetalaren

    Ingen kan väl ha missat Reinfeldts öppna era hjärtan tal!

    Gilla

   • Argus

    ”Ingen kan väl ha missat Reinfeldts öppna era hjärtan tal!”

    ”Öppna era hjärtan är ett sommartal som hölls av den svenske politikern Fredrik Reinfeldt (M), som då var statsminister, 16 augusti 2014. Med talet ville Reinfeldt uppmana svenska folket att välkomna de flyktingströmmar som förväntades under kommande år. I talet sade Reinfeldt bland annat att flyktingmottagandet skulle minska reformutrymmet i statsbudgeten. Talet handlade också om moderat politik. Ämnen som togs upp var bland annat skola, sysselsättning, jämställdhet, bostadsbygge och partiutveckling.

    Av de som röstat på Moderaterna 2010 röstade ungefär 8 procent på Sverigedemokraterna 2014. Tidigare moderatväljare utgjorde ungefär en tredjedel av Sverigedemokraternas röster. Totalt fick Sverigedemokraterna runt 12,9 procent av rösterna i valet och blev Sveriges tredje största parti. Att Sverigedemokraterna hade framgång har delvis härletts till Öppna era hjärtan-talet. Det finns de som menar att genom att uppmärksamma kostnaderna av flyktingmottagande gav Reinfeldt Sverigedemokraterna rätt.” (Wikipedia)

    Gilla

   • Kalasbetalaren

    Öppna era hjärtan talet var i alla tidningar och i alla nyhetssändning ar!

    Gilla

 • larslindblog

  Ja…man får nog fundera på hur man skall kunna utkräva ansvar .
  Herr & Fru Ceausescu i Rumänien fick rättmätiga straff. Ingen har klagat. Efter WWII dömdes hela ledningen för NSDAP till döden…det ansågs helt OK.
  Det lutar nog åt att dom grövsta förbrytarna mot all anständighet ” får bita i gräset ”
  Att behöva möta folk som Strömstedts , Reinfeldt , Schyffert , Schulman ,Ledin & Co kan vara mycket provocerande för alla fina människor.

  Gilla

 • Cirkus Sverige.

  Så tråkigt….men sant !

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: