Taqiyya – den muslimska lögnen

INSÄNDARE. Taqiyya: en del av islams krigföring, som tyvärr förnekas av Gapvänstern.

Muslimer som befinner sig i ett land där Islam är en minoritet – exempelvis Sverige – förväntas ljuga för icke-muslimer, ta de till vänner och därigenom dölja det faktum att Islam förbjuder, att muslimer etablerar vänskap med icke-muslimer.


Muslimer kan mycket väl le och verka vänliga åt icke-muslimer, samtidigt som deras hjärta förbannar dem/dig.

En muslim kan “skydda sig” mot icke-muslimer genom få dig att tro, att du är deras vän, fastän de enligt koranen, är ”skyldiga att hata Allahs fiender”, dvs. icke muslimer.

En god muslim förväntas ljuga för dig, i syfte att dölja Koranens intoleranta föreskrifter som förbjuder honom att ta dig till vän.

Muslimer får även ljuga och söka ”falsk vänskap” med icke-muslimer i syfte att locka dig till Islam.

Muslimer kan muta och erbjuda icke-muslimer pengar för att locka dig till Islam.

Det är inte tillåtet för en muslim att känna någon kärlek i sitt hjärta mot ”Allahs fiender” dvs. du och jag.

En muslim bör inte äta med en o-troende, om det inte är nödvändigt att göra det, för att det tjänar islams intresse. O-troende bör inte tas som vänner, ifall det inte gagnar islams ändamål.

Profeten Muhammed lärde ut, att krig handlar om vilseledning, lögn och bedrägeri.

Han lärde även ut att muslimer får ljuga för varandra:

Vet du vem som enligt Kristen tro, är lögnens fader?

Yasmina Harrath

Får varg

Insändare av Yasmina Harrath

16 thoughts on “Taqiyya – den muslimska lögnen

 1. Hej. Kan du ge mej referenser till var i Koranen det står om taqiyya? Numret på “suran” och vers.
  MVH
  Kao

 2. Taqiyya är inte den enda. Muruna, kitman och tawriya utgör andra.

  Lögnerna är tillåtna under vissa omständigheter och kan användas när det gäller att vilseleda och förvirra fienden (icke-muslimer, kuffars) så att de inte anar oråd, att gynna islams utbredning, när det gäller att undvika skada för en muslims välbefinnande och sannolikt också för andra muslimer, hot mot religionen eller när muslimen befinner sig i ett underläge. Alltså, bland annat att ljuga om Koranens innehåll. Muslimer får under vissa förhållande också ljuga för varandra.

  Mer om taqiyya finns i denna artikel
  http://www.islam-watch.org/Warner/Taqiyya-Islamic-Principle-Lying-for-Allah.htm
  och om taqiyya och kitman i denna
  http://www.islam-watch.org/Others/Taqiyya-Deception-Islam.htm

  Några kända ”islamofober” utvecklar lögnerna i detta filmklipp https://www.youtube.com/watch?v=SfxbHLPomAE

  Vem kan ha förtroende för en religion eller en ideologi när denna tillåter flera olika slags lögner? Att lögnen är ett tillåtet verktyg inom islam bör ni ha i åtanke när ni hör en imam eller annan muslim, svara på frågor eller förklara något för en icke-muslim.

 3. Att kriminalisera islam torde stå högst upp på den politiska agendan.

  Islam är en politisk våldsideologi.

  Men 7-klövern och pk-median anser att islam är en fredlig religion.

 4. Ja, nu vill jag varken tala med eller ens överhuvdtaget se åt muhammedaner, så “kärleken” är ömsesidig. Men jag ljuger inte heller för att ge sken av vänskap med dem.

 5. In 2004, Lebanese Druze scholar Sami Makarem published the monograph Al Taqiyya Fi Al Islam (“Dissimulation in Islam”), arguing that the concept should be considered “mainstream” and ubiquitous in modern Islamic politics,
  – “Taqiyya is of fundamental importance in Islam. Practically every Islamic sect agrees to it and practices it. We can go so far as to say that the practice of taqiyya is mainstream in Islam, and that those few sects not practicing it diverge from the mainstream…Taqiyya is very prevalent in Islamic politics, especially in the modern era.”
  https://en.wikipedia.org/wiki/Taqiya

Kommentera