1975, året då Sveriges väg utför började


HISTORIA. Dagligen matas vi med klyschor om hur bra mångkulturen är och att vi inte har något riktigt svenskt kulturarv. Allt kommer utifrån och vi har en socialdemokratisk minoritetsregering som bedriver flip-flop politik, ena dagen hit, ena dagen dit, en dag är Sverigedemokraterna fascister, nästa dag kopierar regeringens SD:s förslag.

Gemensamma högtider, traditioner och kollektiva seder är skräp, mångkultur är bra.

Den västeuropeiska demokratin kommer från de gamla grekerna, romarna och de kristna värderingarna. Det gör oss unika och den kulturen som byggts upp under hundratals år kan inte utan vidare kastas på soptippen och ersättas av något helt annat som vi inte ens vet vad det blir av.

Målet med mångkulturen verkar vara att förstöra vårt samhälle.

Nåväl, vi har haft kloka, klarsynta politiker som otroligt nog varit socialdemokrater även i Sverige. Kanske skulle S fundera på att gå tillbaka till sina rötter med tanke på dagens opinionssiffror.

I samband med raskravallerna i USA sade Tage Erlander i riksdagen 1965 ”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden. ”

Herbert Tingsten (som inte var socialdemokrat) ”Skälet till vår stabila demokrati är att det inte finns några språkliga, religiösa eller etniska skiljelinjer i Sverige.”

Palme (S) ville på 1970-talet inte ta emot 1 200 kvotflyktingar från Vietnam med motiveringen att ”deras kultur skiljer sig så avsevärt från vår att det skulle få oanade följder.”

Sverker Åström (S) ”Sverige borde akta sig för att ta emot flyktingar från kulturer med så väsensfrämmande seder och bruk att de skulle få svårt att anpassa sig i ett nordeuropeiskt land.”

När DN bad honom förklara sig sade han att han ”visserligen inte ville nedvärdera en kultur men att en sådan människa skulle känna sig mindre hemma i Vetlanda eller Gällivare”

Harry Schein (S) ”Drömmen om det mångkulturella samhället:” att ”ett tag trodde många att denna dröm förverkligats i USA. Det kan möjligen bero på att landets ursprungsbefolkning utrotats av invandrarna från Europa.”

Ingvar Carlsson (S) stängde 1989 gränsen ”Sverige var fullt”

Regeringen Carlsson (S) sade 1995 ”de senaste årens invandring har i betydande grad åter blivit en invandring från Europa. Dessa invandrare har ett humankapital och ett etniskt kapital som ligger närmare svensk arbetsmarknad…”

Göran Persson (S) 2003 ”Fri rörlighet för arbetskraft vill vi ha, men inte social turism. Där får vi inte vara naiva…”

Trots dessa kloka sossar och Herbert Tingstens ord verkar få ha lyssnat.

Beslutet till dagens kaos togs bara tio år efter Tage Erlanders ord 1965. År 1975 fattade en enig riksdag under regeringen Palme ett grundläggande beslut om att förvandla Sverige till ett mångkulturellt samhälle. Proposition 1975:26.

Invandringen innan 1975 hade gått ut på att man kom som gäst och arbetade för att sedan resa hem med sparkapitalet eller att man kom för att bli svensk och assimilera sig, och det gick oftast bra, barnen till dem som kom då blev svenskar på relativt kort tid.

Med beslutet 1975 tog riksdagen avstånd från tanken att invandrare skulle assimilera sig i det svenska samhället. Invandrarna, deras barn och barnbarn skulle behålla sin ursprungliga identitet, dessutom var ökad internationalisering ett övergripande mål i samhällsplaneringen. Alla partier var eniga och riksdagen bestod av V, S, C, FP och M.

Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna var alltså inte med om beslutet.

Riksdagsbeslutet 1975 fattades i största enighet, för att under årens lopp följas av mängder av andra beslut med samma mål: Mångkultur och massinvandring, trots att inte en enda person har kunnat visa vad som är bra med denna mångkultur och asylinvandring.

Det värsta med detta är att SAMTLIGA beslut har smugits genom beslutsprocessen medan massmedia antingen har sovit eller också har hållit med. Det har aldrig varit någon riktig debatt och det svenska folket har hållits ovetande. De flesta som har vaknat, har vaknat först när de ser resultatet av beslutet för 40 år sedan medan många andra fortfarande sover gott. Ett tredje gäng har insett att de har varit med om att köra landet i botten men de vägrar trots det erkänna att de haft fel av prestige.

I riksdagsbeslutet 1975 drog man upp detaljerade riktlinjer för hur den mångkulturella politiken skulle bedrivas. Tre delmål ställdes upp: Jämlikhet, Valfrihet, Samverkan.

Jämlikhetsmålet innebär att alla invandrare har rätt till exakt samma sociala förmåner som den infödda befolkningen, i vissa fall större förmåner.

Valfrihetsmålet innebär att invandrare har rätt att utöva och utveckla sin kultur på svensk jord och själva bestämma om de vill integreras i Sverige.

Samverkansmålet innebär att svenskarna är tvungna att acceptera det mångkulturella Sverige och anpassa sig till det.

Minns ni? 

 • Mona Sahlin (S): ”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet. Det ska räknas som ett plus att ha en annan etnisk bakgrund än den svenska.” (2002)
 • Mona Sahlin (S): ”Svenskarna måste integreras i det nya Sverige, det gamla Sverige kommer inte tillbaka.” (2001)…

…och det var bara två exempel av hundratals.

1969 stoppade den socialdemokratiska regeringen arbetskraftsinvandringen efter påtryckningar från facket, främst LO. Från omkring 1970 öppnade man istället Sveriges gränser för så kallade flyktingar. Sedan har regeringen, oberoende av politisk färg, genomdrivit mängder av beslut, alla med samma mål; ett mångkulturellt samhälle.

Den invandrarpolitiska kommittén fastslår i sitt betänkande (SOU:1996:55 Sverige, framtiden och mångfalden) att ”det som ska hålla ihop Sverige inte är ett gemensamt historiskt ursprung utan den samtida tillhörigheten i Sverige”.

Pang – där blev vi av med hundratals år av gemensam historia, på sophögen med det som gjort oss till ett folk.

Som om det inte räckte så ändrades grundlagen hösten 2010, till att gå ut på att Sverige ÄR ett mångkulturellt samhälle.

Inga debatter hölls, inga medier rapporterade om eller problematiserade frågan. Beslutet fattades i stor enighet utan att svenska folket visste om det.

Lagt lock ligger! fortfarande men tillsammans kanske vi kan bända upp det…

– 1975 var Pettersson ung, och lyckligt ovetande om vad som pågick i riksdagshuset och det var vin, kvinnor och sång till låtar som…

John Denver – Thank God I’m A Country Boy 

Neil Sedaka – Laughter In The Rain 

John Fogerty – Rockin’ All Over The World 


79 responses to “1975, året då Sveriges väg utför började

 • Sverige har fått en nya adel | Petterssons gör skillnad!

  […] En byggde upp och en rev ned. En började bygga upp det moderna Sverige, den andre började färden tillbaka till medeltiden.  […]

  Gilla

 • ”Bäst effekt om vi hjälper flyktingarna på plats” | Petterssons gör skillnad!

  […] -Pettersson tycker det är synd att Thord Palmlund måst bli 86 år innan han tordes säga det. Han borde ha sagt till redan 1975 då Sveriges väg utför började. […]

  Gilla

 • Är FI dårarnas paradis? | Petterssons gör skillnad!

  […] tycker inte det är något att gnälla över, det är den mångkultur som beställdes 1975 och som gång på gång röstas fram av 87:an, som måste tycka att det är […]

  Gilla

 • Blev Sverige mångkultur år 1975? | Motargument

  […] finns få riksdagsbeslut som är så hatade som 1975 års ”riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken”. Så här lät det […]

  Gilla

 • Gun Gävert

  Tack för en ärlig och sann redogörelse

  Gilla

 • DN kommer med lugnande besked, men jag blir inte lugnare | Petterssons gör skillnad!

  […] Titta först på hur det såg ut 1975, året då en enig riksdag beslutade att vi skulle bli ett mångkulturellt samhälle.   […]

  Gilla

 • Vi gjorde fel – därför ökar segregationen | Petterssons gör skillnad!

  […] 1975, var året då Sveriges väg utför började, innan dess fanns det en och annan klok sosse, sedan blev de betydligt färre. Invandrarna ska inte integreras, några av dem ska assimileras och resten ska åka hem. De är för många och av fel sort Ibrahim… […]

  Gilla

 • Lagt lock ligger! | Petterssons gör skillnad!

  […] Inför valet 1985 hade antalet asylsökande nått en betydande nivå och intresset hos allmänheten var stort. Palme försökte stoppa de stora flyktingsströmmarna men ville inte diskutera saken ”sådana saker diskuterar vi inte” ─ Locket lades på ─ de som ändå försökte kallades fascister. Detta trots att det var Palme som 1975 öppnade för mångkulturen och Sveriges väg utför började.  […]

  Gilla

 • Många politiker tycks först nu ha blivit varse konsekvenserna av en del av sina beslut | Petterssons gör skillnad!

  […] -Pettersson ser att politikerna i Tyskland tydligen vaknat, i Sverige sover de ännu, omedvetna av sina beslut från 1975 och framåt… […]

  Gilla

 • ”Parallella samhällen hot mot liberal ordning” | Petterssons gör skillnad!

  […] Hus och landskap finns kvar i Södermanland och Sverige men Sörgården är borta, den försvann 1975… […]

  Gilla

 • Morgan´s tankar...

  Reblogga detta på morganstankar och kommenterade:
  Det vansinne som politikerna håller på med är fortfarande dålt för den stora majoriteten som fokuserar på sig själva med idrottsprestationer och curla barnen till nya underverk. När den digitala marknaden friställer dessa människor och det blir väldigt många kommer de att fly landet eller ta självmord.

  Gilla

 • LO-toppen har börjat ro, eller även en blind kan hitta ett korn | Petterssons gör skillnad!

  […] Carlssons och Olof Palmes tid, säger Karl-Petter utan att fatta att det går inte att jämföra Palme som 1975 öppnade upp för mångkulturen och massinvandringen med Carlsson som stängde gränsen […]

  Gilla

 • Teodorescu: Gemenskap och assimilering är svaret | Petterssons gör skillnad!

  […] Problemen med invandringen började år 1975, året då Sveriges väg utför började. […]

  Gilla

 • Kriminalvården förbryllad över våldet | Petterssons gör skillnad!

  […] undrar hur någon kan vara förbryllad? Vi bestämde 1975 att vi skulle övergå från arbetskraftsinvandring till asylinvandring från våldsamma och […]

  Gilla

 • Regeringen ska börja ställa samma krav på invandrare som på andra arbetslösa! | Petterssons gör skillnad!

  […] gratulerar till att regeringen äntligen, 40 år efter att Sverige blev mångkulturellt har vaknat och delvis ska börja ställa samma krav som på svenskar…men det är fotfarande […]

  Gilla

 • Somalisk MP-politiker anklagas för korruption och att vara diktator i Tensta | Petterssons gör skillnad!

  […] tycker inte det är något att gnälla över, det är den mångkultur som beställdes 1975 och som gång på gång röstas fram av 87:an, som måste tycka att det är […]

  Gilla

 • Vad händer

  ”Mångfaldens obekväma sanningar”

  En studie genomförd av Robert Putnam. Bygger på intervjuer med 30 000 amerikanska medborgare. En av de största studierna av sitt slag. Den visar på vilka allvarliga konsekvenser mångfald kan orsaka för ett samhälle. Samhällsengagemanget går ner, tilliten till andra minskar, otrygghet ökar.

  Utdrag ur texten:

  ”Putnam’s survey of 41 American cities and towns found people in ethnically diverse regions tend to be polite – but also disengaged and wary.

  While Putnam believes there may be long-term benefits for some from immigration (including enhanced scientific and intellectual innovation), he’s become convinced the short-term effect on most cities is a drop in “social capital.”

  People in diverse urban regions tend to seek shelter in their own little worlds. “Diversity, at least in the short run, seems to bring out the turtle in all of us. … The more ethnically diverse the people we live around, the less we trust them.”

  Putnam adds an additional disturbing discovery – that “in-group trust, too, is lower in more diverse settings.” In other words, people also become more distrustful even of members of their own ethnic group.

  “Inhabitants of diverse communities tend to withdraw from collective life, to distrust their neighbours, regardless of the colour of their skin, to withdraw even from close friends, to expect the worst from their community and its leaders, to volunteer less, give less to charity and work on community projects less often, vote less … have less faith that they can actually make a difference, and to huddle unhappily in front of the television,” Putnam writes in his report E Pluribus Unum: Diversity and Community in the 21st century.”

  http://vancouversun.com/news/staff-blogs/ethnic-diversitys-inconvenient-truths

  Gilla

 • Axel

  http://vancouversun.com/news/staff-blogs/ethnic-diversitys-inconvenient-truths

  Putnam’s studie om mångkultur och dess eventuella konsekvenser. Bygger på intervjuer med 30 000 amerikaner.

  Gilla

 • Wow vilket land

  Några frågor..

  1. Har svenska folket någon gång getts möjlighet att ta ställning till mångkultur i Sverige?
  2. Har det presenterats någon objektiv, nyanserad information/fakta gällande mångkultur och dess eventuella konsekvenser?
  3. På vilket sätt är Sverige i detta anseende en demokrati?

  Gilla

  • Moderaterna 2018

   Vi har en representativ demokrati. Där de röstberättigade utser ett parlament.

   Gilla

   • Carl s

    Demokratur/skendemokrati:
    ”I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.” „

    Gilla

   • Moderaterna 2018

    Carl verkar tycka att väljarna inte fattar.
    Det är nog en grov överdrift, många fattar att höga skatter är skadliga och dom fattar också på vad de skall rösta.

    Gilla

 • A

  Det heter ju numera ”mångfald”.. Man måste använda nyspråk för att övertyga folket om dess förträfflighet 😦

  Är dessa politiker korrupta?

  Gilla

 • christer

  Och hör här! Eftersom det enligt Gefle Dagblad aldrig har förekommit eller förekommer något tvångs eller smyginförande av mångkultur i Sverige, kan ju svenska folket som du säger aldrig ha hållts ovetande, eller förts bakom ljuset om riktlinjerna för svenskt införande av mångkultur. Det måste ju bli den rent logiska konsekvensen eftersom något smyginförande av mångkultur aldrig har existerat. Då är det ju inte heller konstigt att det aldrig som du säger har förts någon debatt, några rapporter om eller något problematiserade av frågan om mångkultur eftersom införandet av, och därmed konsekvenserna av mångkultur aldrig har existerat. För – varför ska man föra en debatt om, sända rapporter om eller problematisera något som aldrig har existerat?

  Pang! Där försvann den!

  Jag är född 1957, men jag har så vitt jag vet aldrig fått någon information om mångkulturens riktlinjer i Sverige eller ens fått frågan om jag vill ha ett mångkulturellt Sverige. Kanske inte så konstigt när man tänker efter eftersom de frågorna aldrig har existerat.

  Gilla

 • christer

  Enligt Gefle Dagblad har det aldrig förekommit eller förekommer något tvångs eller smyginförande av mångkulturell enfald framkommenderad av staten i Sverige. Det är bara en konspirationsmyt enligt dem. Beslutet att ta emot 160.000 ”flyktingar” 2015 var alltså inte statens beslut. Så vems beslut var det? Vem kommenderade fram beslutet?

  GD säger att stater kan göra det och ger exempel på Nordkorea och Saudiarabien, men något sådant har aldrig förekommit eller förekommer i Sverige bedyrar GD grötmyndigt.
  Riksdagen beslöt heller aldrig i full enighet 1975 att ”införa mångkultur” i Sverige säger GD. Det är en myt. Att den skulle syfta till att ”införa” mångkultur kan avfärdas direkt och något mångkulturellt tvång existerar inte i Sverige..
  Mångkultur är inte något som kan kommenderas fram, säger GD, men det behövdes ju inte när Sverige fick den fantastiska möjligheten,(som man inte kunde missa) att ta emot 160.000 ”flyktingar”, i huvudsak unga män på ett år och tog emot dem alla med öppna armar.

  Gilla

 • Broderskap – en riktig hattidning | Petterssons gör skillnad!

  […] Jag trodde att Palme  bestämde sig först 1975 men han var ute tidigare än så…det är väl därför utrikesblondinen går på som hon gör i sin läromästares fotspår… […]

  Gilla

 • Sverige blir allt mer segregerat | Petterssons gör skillnad!

  […] 1975, var året då Sveriges väg utför började, I samband med raskravallerna i USA sade Tage Erlander i riksdagen 1965 ”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden”. […]

  Gilla

 • Handgranaternas land | Petterssons gör skillnad!

  […] 1975, året då Sveriges väg utför började […]

  Gilla

 • Varför mångkultur när monokultur bevisligen är bättre? | Petterssons gör skillnad!

  […] svenska staten fram till Palme 1975, styrde Sverige fast, tydligt och med ett syfte att hålla landet homogent och lugnt. Tage Erlander, Olof Palmes […]

  Gilla

 • Miljontals kronor går från Sverige till terrorism | Petterssons gör skillnad!

  […] Invandringen och flatheten mot dem hotar hela vårt samhälle, tilliten, skattemoralen och tron på våra institutioner som polis, domstolar, skatteverket och det började 1975, året då Sveriges väg utför började […]

  Gilla

 • Den svenska modellen | Petterssons gör skillnad!

  […] 1975, var året då Sveriges väg utför började, först sakta och sedan i allt hastigare takt. År 1975 fattade en enig riksdag under regeringen Palme ett grundläggande beslut om att förvandla Sverige till ett mångkulturellt samhälle. Proposition 1975:26. […]

  Gilla

 • Medborgarskap dras tillbaka | Petterssons gör skillnad!

  […] Migrationsverket bör retroaktivt granska beviljade uppehållstillstånd och medborgarskap som deras motsvarighet i Norge har gjort. Det gäller inte bara personer som säger att de är från Somalia. Det gäller alla andra som har fått uppehållstillstånd och medborgarskap sedan år 1975, när Palme och en enig riksdag beslutade att Sverige skulle bli mångkulturellt… […]

  Gilla

 • Väljarnas hämnd – hur länge går det att hålla SD utanför? | Petterssons gör skillnad!

  […] Palme (S) ville på 1970-talet inte ta emot 1 200 kvotflyktingar från Vietnam med motiveringen att ”deras kultur skiljer sig så avsevärt från vår att det skulle få oanade följder.” Det var innan 1975, året då Sveriges väg utför började […]

  Gilla

 • Håller Sverigedemokraterna på att implodera? | Petterssons gör skillnad!

  […] problemet är att socialdemokraterna inte längre är socialdemokrater. Problemen började 1975, året då Sveriges väg utför började, innan 1975 hade invandringen gått ut på att man kom som gäst och arbetade för att sedan resa […]

  Gilla

 • 30 år sedan Olof Palme mördades | Petterssons gör skillnad!

  […] Olof Palme låg bakom, inte ensam,  med ledande att Sverige skulle bli mångkulturellt  […]

  Gilla

 • Multikriminella härjar fritt i Sverige | Petterssons gör skillnad!

  […] behöver nog inte säga mer, det är våra framtidsutsikter som bestämdes av Palme med en enig riksdag bakom sig 1975 och som alla regeringar och de flesta journalister sedan dess har ansvar […]

  Gilla

 • Nostradamus_i_norr

  Skatteintäkterna som funktion av BNP har varit som följer
  1930 10%
  1940 15%
  1950 19%
  1960 26%
  1970 36%
  1980 44%
  1990 50%
  2000 49%
  för att därefter minska till 43% 2014.

  Med tanke på de gigantiska kostnaderna för det multikulturella ”kaozet” räcker det inte längre med att plundra statliga bolag på pengar och att låna ännu mer utomlands. Beslut togs den 1:a juli i fjol om att höja 41 skatter http://www.friatider.se/hela-listan-skatterna-som-h-js-i-sommar och fler lär komma och därmed ökar skattetrycket återigen.

  Gilla

 • Jocke

  Jag håller nästan på att bli poetisk när jag läste texten.
  Mitt hjärta blöder för Sverige trots att jag är en finnjävel och har alltid hållit för Finland i hockey.
  Kom herrens år 1967 till Sverige som en ung man med hustru. Varken hon eller jag hade inget yrke, inga språkkunskaper, inga pengar, ett par tusen i sparade pengar.
  Vi fick jobb, fick en bostad, först ett rum, sedan en trerummare, sedan till vinden på en gammal prästgård osv. tills 1979 kunde vi bygga eget.
  Alrdig sökte eller fick vi något från socialen utom barnbidraget.
  Själv kunde jag läsa mig till ingenjör, under utbildningen städade jag och hon jobbade på LME.
  Sedan 1984 ”köptes” jag tillbaka till Finland eftersom jag hade kunskaper som de behövde här.

  För allt detta är jag tacksam för Sverige och det system som fanns då.

  Det därmed finnjävel i början var bara på skoj, det ordet hörde jag aldrig, men i hockey höll jag alltid för Finland.

  Gilla

 • TonyMalmqvist

  Jag vill gå så långt att påstå att den nuvarande regering som vi har är ett enda stort hån mot allt vad anständighet och intellektuell skärpa heter. Stefan Löfven höll sig nyligen borta från offentlighetens ljus i 23 dagar, det var nästan synd att det inte att lades till en nolla, minst.

  Gilla

 • Argus

  Jag skulle bra gärna vilja ha ett svar från Anna-Greta Leijon vad i h-vete de tänkte. När hon skrev propositionen hade hon ändå hunnit fylla 35 år. Hennes arbetslivserfaren begränsade sig dock till arbete inom AMS och Statsrådsberedningen samt naturligtvis en massa politiskt ”arbete” inom Rörelsen.

  Varningsklockorna borde vrålat hos varje vettig människa dock om man ser till hennes uppenbara politiska hemvist alternativt naivitet:

  ”Anna-Greta Leijon är dotter till fångvaktaren vid Långholmen, Karl (Kalle) Helmer Leijon från Norrbyås i Närke och Selma Margareta Ingeborg, född Nyman (1902-1989) från Horns socken utanför Skövde. Som gymnasist vid Sveaplans flickläroverk engagerade sig Leijon i Sveriges Studerande Ungdoms Helnykterhetsförbund (SSUH). Sommaren 1958 liftade hon runt i Frankrike och efter studentexamen sommaren 1959 började hon som ombudsman för SSUH. På hösten 1960 började Leijon läsa statskunskap vid Uppsala universitet. Hon blev medlem i den socialdemokratiska studentföreningen Laboremus och ordförande i Studenternas Nykterhetssällskap. Hennes uppsats i statskunskap handlade om den baskiska regionalismen, och under 1961 reste Leijon runt i Baskien. Sommaren 1963 arbetade hon på ANC:s kontor i London.” (Wikipedia)

  ETA och ANC, samtliga tidigare tillskyndare i arbetarrörelsen vänder sig i sina gravar.

  Gilla

 • Galten

  Lite fler bilder och musik från den tiden då allt var en idyll.

  Gilla

 • Joy

  Du, t o m vi kvinnor som var unga då kunde känna framtidstro. Visserligen skulle vi bli sjuksköterskor och lågstadielärare, men vi fick jobba utanför hemmet. De ( relativt få) kvinnor som blev civilingenjörer och civilekonomer var det stora frågetecken på ifall de ö h t var kvinnor och kunde vara ämnade till mödrar.

  Gilla

 • Peter Kostin

  Min far föddes i ett flyktingläger för ryssar som låg i Shanghai. När Mao genomförde sin kulturrevolution gavs ryssarna i lägret två val, antingen en biljett tillbaka till Ryssland, eller att sparkas ut ur landet. Min far hamnade tillsammans med farmor, faster och kusiner i Hongkong där de levde som statslösa. 1954 började FN hjälpa flyktingarna genom att söka länder som kunde ta emot flyktingarna och som kunde ordna arbete och bostad. Min far, tillsammans med sina släktingar, hamnade i Sverige. Jo, ska sägas att då fick svenska staten en summa pengar för varje statslös flykting man tog emot från FN. Förutsättningen var att staten ordnade arbete och bostad. Dom hamnade i Dalarna och min far fick ett arbete i Domnarfvets Jernverk. resten är historia som det brukar sägas. Då fanns det arbete och bostäder, men inga bidrag eller andra förmåner. I dag ser vi hur kvotflyktingarna får mindre och mindre utrymme och hur många som vill lämna lägren i och runt Syrien vet vi inte. Vi måste stoppa lycksökarna och hjälpa de som har det för djävligt i lägren.

  Gilla

 • Pettersson

  Samhället ser helt annorlunda ut idag än för 50 år sedan. Då under de så kallade rekordåren på 1950 och 1960-talen betalade vi samma eller lägre skatt än i jämförbara länder, mindre än hälften av idag.

  ─ Då fanns det skolor i varje by, poliser överallt, vårdköer var inte uppfunna, det byggdes hus och vägar överallt. Intressant är att se en kurva över skattetrycket från 1960-talet och framåt. När Palme började höja skatterna mer än omvärlden kom problemen ett efter ett, det blev inflation, devalveringar, prisstopp, lönestopp det ena efter det andra som i sin tur bäddade för andra kriser påspädd med en dysfumtionell invandring.

  ─ Före Palme fanns en stark optimism och framtidstro inom socialdemokratin. Under Palme drevs skatterna upp till världens högsta och problemen kom som ett brev på posten. Detaljstyrning blev viktigare än tillväxt och utveckling. Före Palme var S en unik vänsterrörelse i världen, ett optimistiskt framtidparti. Idag är man en pessimistisk bakåtsträvande kraft.

  Gilla

 • Bertil Nilsson

  Hela sju klövern är grovt kriminella Landsförrädare mycket för just sådana parasiter som dessa V rossana ”dinmata” tjuven rasister från Chile och fler andra muslimska länder. Sverige vet inte vad rättvisa är längre utan vi Svenskar blir utsatta för dessa rasisterna.

  Gilla

 • Lena

  Var kommer hotet från ? Ja inte förvånande det kommer ………..
  http://www.bonton.se/?d=2016-01-22

  Gilla

 • ÅMÅL

  Chilenarna kom i stora mängder under 70-talet. En del inkvarterades på hotell på skattebetalarnas bekostnad. Det finns mycket att säga om denna invandrargrupp.

  Gilla

 • Claes H

  1960 aborterades 2,6% av barnen.
  Så kom p-pillret 1964. Sex blev meningen med livet.
  Och abort-siffran gick i taket. 1970 12,7%. 1975 23,8%. 1980 26,4%.
  Siffran ligger nu stabilt kring 25%.
  – Så 1975 hade alltså riksdagen insett att… Ja, tänk själv.
  (Söker du på Aborter 2009 Socialstyrelsen, och sedan går till den första tabellen, ser du… Men obs – de här siffrorna får aldrig nämnas!)

  Gilla

  • Joy

   Det handlar om något helt annat än det du beskriver så enkelt. Men jag tar inte den diskussionen med en man som anser att kvinnor som äntligen slapp ta hela ansvaret för samlaget, är problemet!

   Gilla

 • Lena

  Tack Pettersson, det var en nyttig påminnelse om varför det är som det är i Sverige idag. Dessutom med väl vald musik !

  Gilla

 • Oy vey

  Du glömde berätta om juden David Schwartz som lobbad igenom mångkulturen 1975. Det som juden Soros idag implementerar, ivrigt påhejad av juden Bill Gates. Vad kan det bero på?

  Gilla

  • Pettersson

   Oy Vey, troligen beror det på att du är dum i huvudet som kör det där judesnacket. Du tänker som en muslim, bara vi får bort judarna blir allt bra…

   Gilla

 • Jens Myller

  Olof Palme.

  Gilla

  • Argus

   Vid något sedvanligt debacle inom ”rörelsen” för något år sedan blev tidigare dolda sidor hos Palme synliga. Tydligen var han inte partiledare i ordets rätta bemärkelse utan var synnerligen svag i vissa frågar framförallt i VU där heta viljor många gånger kom till tals.

   Vi har bland annat hysteriskorna som fick igenom mångkulturen och finanskramarna som kom på den briljanta idén att släppa på bankkontrollen.

   Med det sagt så har ändå Palme den mesta skulden till att det ser ut som det ser ut i Sverige idag. Även om listan över skyldiga är omfattande så lade ändå Leijon och Palme grunden.

   Gilla

 • Luntan

  Det är bra Pettersson att du repeterar vad folk kanske har glömt bort, för att inte nämna alla dem som aldrig ens fått veta det du nämner. Vad vet 16-åringar?! Den skandalösa grundlagsförändringen under de tidigare regeringen som ”fastställde” Sverige som ett ”mångkulturellt” samhälle var det grundskott vars följder vi nu dagligen upplever! Lösningar finns men genomförs inte! Men för att uttrycka mig kort: Att bara mena att det kommer att bli ännu värre i framtiden leder inte till några förändringar. Sverige måste utan dröjsmål återställas till de ”värdegrunder” som rådde före 1975 genom beslutande folkomröstning(ar)!

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: