USA investerar astronomiska belopp i kärnvapen

En gigantisk summa på 400 miljarder dollar behöver USA inom ett årtionde för att modernisera sina kärnvapen. Är det möjligt och vad ska man göra för att radikalt modernisera kärnvapenpotentialen?

Washington påstår att hundratals miljarder dollar efter 2020 ska investeras i kärnvapenområdet. Pentagons officiella taleskvinna Madeleine Creedon anmärker att det är mycket dyrt, men absolut nödvändigt. Den enkla förklaringen är att vapen blir föråldrade, och staten behöver nya. En radikal modernisering ger dessutom möjlighet att minska antalet vapen. Det handlar nämligen om moderniseringen av transportmedel, kärnstridsspetsar och faktiskt hela det militärindustriella komplexet.

Expert Vladimir Kozin anser att amerikanska kärnvapen tekniskt sett är stabila, men det finns ändå anledningar att diskutera ämnet: Pentagon och landets ledning är mycket ivriga i att modernisera dem. Och 400 miljarder dollar är en ganska underskattad siffra. Enligt mina uppgifter kräver moderniseringen av bara anfallsvapen från 500 till 700 miljarder. Taktiska vapen kommer att kosta ytterligare 65 miljarder.

Amerikaner tänker helt ersätta den vanliga kärnvapentriaden – land-, luft- och havsbaserade kärnvapen – med principiellt nya system. Trots Washingtons uttalanden om att Amerika strävar efter en kärnvapenfri värld har USA i själva verket för avsikt att stärka sin status som kärnvapenstormakt och investera enormt i nyaste massförstörelsevapen.

Förutom den militärtekniska och den geopolitiska finns det även en finansiell faktor. Hundratals miljarder dollar är väldigt mycket. Den amerikanska regeringen måste hitta en finansiell källa trots den ekonomiska nedgången som redan fortsatt i flera år. Och det är oklart huruvida nästa årtionde blir bättre.

Det betyder att man måste skära ned andra kostnader för att modernisera vapen. I sådana fall brukar sociala program drabbas. Därför är det en politisk fråga för både amerikanska medborgare, missnöjda med en fortsatt åtstramning, och den amerikanska regeringen.

Ilja Charlamov Rysslands röst

-Pettersson säger att det är åt helvete men Ryssarna ska ta det lite lugnt med kritiken. Ryssland lägger också enorma pengar på kärnvapen och det övriga försvaret. Bara nästa år ligger försvarsbudgeten på 75 miljarder dollar. Alltså 500 miljarder kronor och det är kraftigt stigande utgifter planerade.

13 thoughts on “USA investerar astronomiska belopp i kärnvapen

 1. Så ryssarna lägger USD 75 miljarder på sin krigsmaskin om året och USA lägger runt USD 750 miljarder. Och ryssarna borde inte kommentera USAs prioriteringar? Är det Ryssarna som har en statsskuld som de inte kan betala tillbaka? Ok…

 2. O.T.?
  Har aldrig trott på svamlet om verklig kärnvapennedrustning. Det kanske är bäst att förbereda sig på ett Harmagedon? Erinrar mig att Eisenhower som var Överbefälhavare för de amerikansk-engelska styrkorna under II Världskriget varnade för det Militärindustriella komplexet, – då han blivit USA:s president.

 3. Allt handlar om prioriteringar..I aktuella fall handlar det om att ersätta gamla förrostade bomber,och omoderna flygplan o.fartyg för dess transport,mot förgörelsen av jordklotet.
  Verkar i detta fall vara för USA viktigare,än en täckande sjukförsäkring för befolkningen. (enl.Tea-Party) ?

 4. Vicket jävla skit! Nej tack för våra
  fina makthavare som satsar lika
  mycke på att Sverige ska behålla
  guldmedaljen som den största
  humanistiska stormakten på jorden.
  Halelulja, låt analfabeter och
  häxdoktorer berika vårt fosterland.

Kommentera