Kärnvapenavtalet med Iran

Angående det avtal som förhandlats fram i Lausanne är det den israeliska regeringens uppfattning att detta banar väg för Irans slutmål att framställa en atombomb.

  • Avtalet innebär att Iran behåller en formidabel nukleär infrastruktur. En sådan avancerad infrastruktur är inte nödvändig för fredlig energiproduktion.
  • Avtalet innebär att restriktioner kopplade till Irans kärnenergiprogram lyfts oberoende av Irans fortsatta aggression i regionen samt dess hot om att utplåna Israel.
  • Genom att lätta på sanktionerna för tidigt innebär avtalet att de främsta incitamenten för att få Iran att samarbeta med det internationella samfundet försvinner. Lättade sanktioner kommer även förse den islamiska republiken med tiotals miljoner dollar som kommer att användas till att finansiera dess aggression och terrorism.
  • Avtalets framgång beror helt och hållet på underrättelse och inspektioner. Inget av dessa två verktyg är tillförlitliga, vilket tidigare erfarenhet vad gäller Iran och Nordkorea har bevisat.

Read More »

USA investerar astronomiska belopp i kärnvapen

En gigantisk summa på 400 miljarder dollar behöver USA inom ett årtionde för att modernisera sina kärnvapen. Är det möjligt och vad ska man göra för att radikalt modernisera kärnvapenpotentialen?

Washington påstår att hundratals miljarder dollar efter 2020 ska investeras i kärnvapenområdet. Pentagons officiella taleskvinna Madeleine Creedon anmärker att det är mycket dyrt, men absolut nödvändigt. Den enkla förklaringen är att vapen blir föråldrade, och staten behöver nya. En radikal modernisering ger dessutom möjlighet att minska antalet vapen. Det handlar nämligen om moderniseringen av transportmedel, kärnstridsspetsar och faktiskt hela det militärindustriella komplexet.Read More »