KD vill tackla gängkriminalitet

Kristdemokraterna vill stärka sin profil i rättsfrågor. Partiledare Göran Hägglund vill öppna för anonyma vittnen och stärkta insatser för att få personer ur organiserad brottslighet. – Om människor kan ta sig ur den organisade brottsligheten är det både en mänsklig vinst och en vinst för samhället, säger Göran Hägglund.Read More »

EU, ett hot mot sig själv

Kritiken mot EU växer, inte bara bland vanliga medborgare, utan också bland politiska företrädare.

Idag sällar sig Göran Hägglund till kritikerna. I en artikel på SvD beskriver han hur EU blivit ett hot mot sig själv.

Den ekonomiska krisen i unionen har fått sällskap av en demokratisk kris, enligt Hägglund. Endast 43% av unionens medborgare röstade i förra EU-valet, i Sverige anser 60% av Sverige ska gå ur EU och bara 9% vill se att Sverige inför euron.

Nu vill Hägglund innerst inne se ett enat Europa, men under andra former där exempelvis nationella angelägenheter ska avgöras i respektive land och inte av 28 medlemsländer. Hägglund drar upp skyddsjakten på skarv som ett exempel och snusets vara eller inte vara är ett annat.

Krisen i Europa tror Hägglund att man löser bäst på nationell nivå, precis som gjordes under 90-talets kriser och pengarullningen mellan Bryssel och Strasbourg är en annan fråga som bör tas upp.

Göran Hägglund anser att de finns fyra områden där et samarbete mellan EU-länderna bör fortsätta och stärkas; migration, miljö, internationell brottslighet, utrikes- och säkerhetspolitik.

Källa: SvD

Tandvård, bara för de rika och illegala?

Att gå till tandläkaren är dyrt, för dyrt för många och större ingrepp är det bara de rika och papperslösa som har råd med.

Vi har på Petterssons tagit upp detta med fri vård för papperslösa, dvs. personer som enligt gällande svenska regler vistas illegalt i landet. Bland dessa återfinns grovt kriminella ska ni ha i minnet när ni läser vidare.

Allt fler svenskar avstår tandläkarbesök. Det kunde ni läsa i en artikel från 2013-03-19. De som ändå har råd att gå till tandläkaren får ibland ställa sig i kö när de nyanlända får gå före. Om detta kunde ni läsa 2013-06-26. Göran Hägglund (Kd) sade i ett svar till Marcus Wiechel att “Vi har råd” och menade att varje svensk betalar 3:50 för vården till papperslösa. Det kunde ni läsa i en artikel från 2013-05-03 som föranledde mig att mejla nämnde Hägglund med frågor angående  detta. Svaret kom, men det redovisar jag inte då det innehöll de sedvanliga flosklerna som ni känner till vd det här laget. Äsch, läs svaret här.

Senast i raden av rapporter om svenskar som inte har råd med sina tandläkarbesök beskrevs på Petterssons idag. Det handlar om 55-åriga Gunilla som tvingades sälja hela sitt bohag för att ha råd med sina tandläkarkostnader. Minns då att de 250 000 kronor som Gunilla redan lagt, skulle kosta papperslöse Abdullah från Somalia 50 kronor.

I veckan som gick debatterades invandrings- och integrationsfrågor i riksdagen. Så här sade bl.a. Emma Henriksson (Kd):

Här har vi två företrädare för Kristdemokraterna som tycker att “Vi har råd” att betala för papperslösas tandvård och att “Vi kan avstå några mjölkpaket om året”. 55-åriga Gunilla undrar säkert varför vi inte har råd att betala hennes tandvård och varför vi inte kan avstå några mjölkpaket för att hjälpa henne? Om alla svenskar betalar 7 kronor per år och avstår ytterligare några mjölkpaket om året, kanske även Gunilla och alla de tiotusentals som inte har råd med tandläkarbesök, kan få denna vård för 50 kronor.

Mitt tips är att ni skickar ett mejl till en Kristdemokratisk representant i er kommun och ställer frågan. Ge er inte, utan kräv ett svar och får ni inte ett så skickar ni nya mejl eller varför inte ett hederligt gammalt brev. Bakom denna länk finner ni både e-postadresser, fysiska adresser och telefonnummer. Gör er medborgerliga plikt!

Får ni svar kan ni mejla dessa till redaktionen så att vi kan göra en egen post av dessa.

Platsbrist leder till dödsfall

sjukhusVårdplatserna har blivit 2 405 färre på tio år, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Allvarligt, säger socialminister Göran Hägglund (KD), och lägger ansvaret på landstingen.

I dag finns det omkring 25 000 platser i landet. Arbetsmiljöverkets tillsyn förra året visade att 90 procent av 60 besökta akutsjukhus hade stora problem med överbeläggning, företrädesvis i storstäderna.

Sverige har minskat vårdplatserna mer än något annat OECD-land. Jag blir väldigt upprörd över det, säger överläkaren vid Skånes universitetssjukhus Mikael Eriksson till Svenska Dagbladet.

Enligt honom leder denna “bottennivå” till onödiga dödsfall i vården.

 Vi har en landstingsstyrd vård i Sverige och det är deras ansvar. Jag har ju öppnat för att staten tar ett större ansvar, men där är vi inte i dag, kommenterar Göran Hägglund till TT.

Det är allvarligt eftersom det både handlar om värdighet för den enskilde patienten, att man i den sårbara situation man är i när man är sjuk tas om hand på ett värdigt sätt. Det handlar också om att det finns en risk att patientsäkerheten brister när vårdplatserna inte räcker till.

En mätning från Novus nyligen visade att just sjukvården är den viktigaste politiska frågan för svenskarna.

SVT

Nu börjar vi närma oss de riktigt svåra frågorna, så här på lördagskvällen. Kanske ska vi titta vad barskåpet förmår och göra oss en Bamsedrink, innan vi börjar dissekera sjukvården in i minsta detalj, tycker Olli.

Svaret från Hägglund

Den 3:e maj sände jag ett mejl till Göran Hägglund angående regeringens uppgörelse om fri vård till papperslösa, kontra behandlingen av våra äldre.

Läs gärna mejlet här. Nu har svaret kommit och precis som jag skrev i mejlet tackar jag Göran Hägglund för att han personligen svarar på frågor och inte via någon anställd brevsvarare. Heder Göran.

Jag tänker inte återge svaret i sin helhet då det innehöll sedvanligt snömos, utan väljer utvalda stycken. Ni som ändå vill ha del av hela mejlet, kan givetvis få det.Read More »