Sveriges bistånd högst i världen 2011


Av Pettersson

Sverige toppar listan på världens största biståndsgivare 2011 mätt som andel av BNI. Nyutkommen statistik från OECD:s biståndskommitté DAC visar också att den ekonomiska krisen orsakade ett fall i de globala biståndsvolymerna 2011.

 – Sverige klarade den ekonomiska nedgången bra och kunde till skillnad från flera länder fortsätta ha ett högt bistånd till fattiga länder, säger biståndsminister Gunilla Carlsson. Jag kommer fortsätta förtydliga det svenska biståndet för att säkerställa att våra insatser verkligen ger resultat. Att de globala biståndsnivåerna nu minskar ställer ännu större krav på att biståndet fördelas på ett smart sätt och utgår från vad som gör nytta. Min förhoppning är att de utfästelser om resultat, ansvarsutkrävande och transparens som det internationella samfundet gjorde vid högnivåmötet om biståndseffektivitet i Busan 2011 verkligen får genomslag. Det är nödvändigt för att vi ska nå FN:s millenniemål till 2015.

Preliminär statistik från OECD/DAC visar att medlemsländerna i DAC minskade sitt bistånd med cirka 3 procent 2011. Det är ett trendbrott och första gången på 14 år som det totala biståndet sjunker istället för att öka. Bland annat minskade det bilaterala biståndet till de minst utvecklade länderna med cirka 9 procent, enligt DAC.

Minskningen i biståndsvolymerna förklaras av den globala ekonomiska nedgången som satt ökad press på statsbudgeten hos många så kallade traditionella biståndsgivare. Av de 23 länder som är medlemmar i OECD/DAC minskade biståndet hos 16. Samtidigt märktes genomgående en ökning av biståndet hos flera andra länder, till exempel Turkiet (som ökade sitt bistånd med 38 procent), Estland (21 procent) och Ungern (16 procent). EU-ländernas bistånd minskade i genomsnitt med cirka 3 procent.

Sveriges bistånd uppgick 2011 till cirka 36 miljarder kronor vilket motsvarar 1,02 procent av bruttonationalinkomsten (BNI). Enligt OECD/DAC:s statistik får det Sverige att toppa listan på världens största biståndsgivare mätt som andel av BNI, tätt följt av Norge (1,0 procent av BNI) och Luxemburg (0,99 procent av BNI). De länder som hade störst biståndsvolymer 2011 var USA, Tyskland och Storbritannien.

-Pettersson noterar att när FN har som mål att länderna ska ge 0,7 % av BNI i bistånd så drar Sverige till med 1,02 %. När andra länder drar ned på grund av krisen så ökar Sverige med 10 % och våra politiker försöker inbilla oss att det inte kostar något på hemmaplan. Vi ökar biståndet samtidigt som fler och fler röster hörs om biståndets begränsade nytta eller till och med skadliga inverkan på mottagarna.

Regeringen


One response to “Sveriges bistånd högst i världen 2011

  • naivtive

    Tidigare i år kunde vi läsa om att biståndsminister Gunilla Carlsson och även höga tjänstemän under henne uppger att 50 års bistånd har varit mer eller mindre verkningslöst. Vad som skett är att Afrikas många envåldshärskare fyller sina redan feta bankkonton med svenskarnas surt beskattade inbetalninar, och till vilken nytta.
    Varje sunt tänkande politiker hade krävt stopp för detta trams men än en gång uppenbarligen inte vår shit för brans. Det är allt för uppenbart att deras mål är att ruinera landet för sitt eget höga nöjes skull.

    Min lilla enkla fråga är när skall svenska folket vakna?

    Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: