Vart är skolan på väg?

OECD:s Pisa-mätningar har de senaste åren blivit en chock för svenska politiker och myndigheter.

Den svenska skolan som för inte så länge sedan var världsledande, rankas idag som en av Europas sämsta. Den nya regeringen utlovade stora satsningar och utbildningsminister Gustav Fridolin (Mp) lovade att förbättra skolan på 100 dagar. Nu tänkte många att den svenska skolan inte kan sjunka lägre och därför kom gårdagens OECD-rapport som en kalldusch.Read More »

OECD: Sveriges välfärd hänger på skolan

SVERIGE. Den svenska välfärden står och faller med att Sverige lyckas stoppa kunskapsraset i skolan, menar OECD efter en genomgång av den svenska ekonomin. OECD förordar högre lärarlöner, bättre lärarutbildning, mer flexibel arbetstid, mindre administration för lärare och bättre möjligheter att göra karriär. De föreslår även ett centralt utbildningsråd för att stötta skolpolitiken.Read More »

Stackars elever

Den svenska skolan sjunker och sjunker och när inte svenska politiker klarar att lösa problemen, tillkallar man utländsk expertis.

Ett antal utländska forskare och experter, har på initiativ av den förra regeringen sett över orsakerna till den havererade svenska skolan. Deras svar var inte nådiga.

Den svenska skola där våra barn och barnbarn går, har rasat mest i hela OECD. Det fria skolvalet belyses, men också lärarnas inkompetens och ordningen i klassrummen. Läs denna rapport från ett klassrum i en av Stockholms förorter och ni förstår snart varför den svenska skolan inte längre är som förr. En ruskig betraktelse från det som för några decennier sedan räknades som en av världens bästa skolor.

En förklaring man inte gärna vill delge oss är den nya ordningen där segregationen i skolan ska förbättras genom att placera nyanlända elever i klasser där svenska barn går. Kan detta vara ett av skälen till att också starka elever försämrat sina resultat.? Att placera barn och ungdomar utan egentlig utbildningsbakgrund och bristfälliga språkkunskaper i både svenska och engelska, tillsammans med andra elever, kan aldrig vara lösningen, för vem vinner på detta?

Det är våra barn och barnbarns framtid det handlar om, så detta är ingen fråga man kan frånsäga sig med en axelryckning. Å andra sidan har ju politikerna deklarerat att Sveriges framtid ligger i de nyanländas händer och förmodligen är det därför de prioriteras på både arbets- och bostadsmarknad.

Källa: SVT

Nytt skolfiasko

Så läggs då nästa misslyckande till alla de övriga som den borgerliga regeringen lyckats åstadkomma under sina åtta regeringsår. Svensk skola har åter utmärkt sig i en stor internationell undersökning. Nästan ingen svensk lärare tycker att deras yrke är uppskattat. Lärarstudien Takis från OECD visar nämligen på tuffa förutsättningar för den svenska lärarkåren.

De får i förhållande till lärarna i övriga 33 undersökta länder, mindre fortbildning och mindre stöd och återkoppling. De jobbar mer, men måste lägga en större del av arbetstiden på administration. Totalt omfattar undersökningen mer än 100.000 lärare i 34 länder varav 3300 från Sverige.

Politikerna är snabba ut att skylla ifrån sig. Utbildningsminister Jan Björklund upprepade sitt krav på att förstatliga skolan. Sossarnas skolpolitiske talesperson, Ibrahim Baylan, talade om garanterad fortbildning och språkröret Gustav Fridolin, generös som alltid med våra skattepengar, talade om höjda lärarlöner. Hade man inte satsat så mycket på svensk invandringsindustri så hade ju detta varit fullt möjligt. Nu har Gustav Fridolin mfl föredragit att prioritera annat framför höjda lärarlöner.

Lusharpan talar om att återinföra vanligt folkvett och vanlig hyfs i skolan, där eleverna visar respekt för lärarna. Problemet finns överallt men verkar vara särskilt utbrett i en del av våra “utanförskapsområden”. Idag har en lärare ingen möjlighet alls att hantera en elev som obstruerar och skulle man råka ta i eleven eller säga till så får man sparken och måste betala skadestånd. Det är klart att med de förutsättningarna så kan Sverige inte annat än hamna på jumboplacering. Lusharpan har aldrig hört talas om att man har sådana problem i tex Japan eller Sydkorea.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.

Även här rasar Sverige

Ett par blogginlägg nedan kan ni läsa om den svenska sjukvården som tappar mark.

Idag presenteras fler siffror som belyser hur Alliansen lyckats skjuta vår förut så stolta välfärd i sank.

Den internationella skolundersökningen Pisa, visar hur våra barn presterar allt sämre resultat i skolan. Tre områden, matematik, naturvetenskap och läsning, undersöker man i studien.

När den första studien presenterades 2000 låg Sverige över snittet bland OECD-länderna i alla tre ämnesområdena. Idag har vi halkat under snittet i alla tre. Sverige är det land som tappat mest av alla i ämnena matematik och naturvetenskap och näst mest i ämnet läsning.

Källa: SVT

Vilka länder som ingår i undersökningen kan ni se här och märk då att våra barn tappat mark mot barn från länder som Kazakstan, Rumänien, Albanien och Vietnam. Hela rapporten kan ni ta del av här.

Vad gör du med oss och våra barn Reinfeldt och varför gör du detta?

Skatter och skattetryck

Röster börjar höras mot Alliansens planerade jobbskatteavdrag och att det får vara nog med skattesänkningar. Om jobbskattevadraget är bra ska jag låta vara osagt men skattesänkningar kan genomföras, sedan kan vi naturligtvis diskutera hur pengarna ska fördelas. Glöm inte att vi totalt betalar mer skatt nu än 2006.

-Pettersson anser att skatterna kan sänkas till genomsnittlig nivå i OECD och dit är det 11 % kvar.

Ta tag i det som kostar i stället!!! Det finns två områden det aldrig sparats på – det ena är regeringskansliet och det andra….