Etikettarkiv: Sida

Rädda Afrika − Stoppa biståndet


BISTÅND & SKATTER. Hundratusentals riskerar att dö av svält i flyktingläger i Tigray i norra Etiopien om inte hjälp kommer inom kort. Rapporter talar om flyktingar som uppvisar tecken på svårt undernäring, sjukhus och vårdcentraler som förstörts och skördar som bränts upp, skriver Sveriges Radio.

Fortsätt läs

Ghanas president vill inte ha allmosor från Europa, han vill att afrikaner stannar i Afrika


BISTÅND. Rädda Afrika – Stoppa biståndet, var från början en insändare i lokaltidningen och Kvällspressen för över tio år sedan. Det blev en viss uppståndelse och Sida gick i svaromål och talade om hur fel jag hade och hur duktiga de var, nu verkar det som en av Afrikas ledare håller med, medan majoriteten av svenska politiker inte fattat ännu.  Fortsätt läs


Det beror inte på klimatförändringarna, TV4


MEDIA. I går kväll sände TV4 årets Unicef-gala som samlade in 25.500 nya världsföräldrar, vilket ger 30,6 miljoner kronor på ett år – ett resultat som Unicef gläds åt, säger vice generalsekreterare Per Westberg. Fortsätt läs


Rädda Afrika − Stoppa biståndet och slöseriet!


INVANDRING. Rädda Afrika – Stoppa biståndet, var från början en insändare jag skrev i lokaltidningen och Kvällspressen för över tio år sedan. Det blev en viss uppståndelse och Sida gick i svaromål och talade om hur fel jag hade och hur duktiga de var. Fortsätt läs


Rädda Afrika − Stoppa biståndet!


INVANDRING. Rädda Afrika – Stoppa biståndet, var från början en insändare i lokaltidningen och Kvällspressen för runt tio år sedan. Det blev en viss uppståndelse och Sida gick i svaromål och talade om hur fel jag hade och hur duktiga de var.  Fortsätt läs


Bistånd till Mena-regionen är inte lätt när 84 % av hoten mot världsfreden kommer därifrån


BISTÅND. I dagarna har Sida lämnat in budgetunderlaget 2018-2020 till regeringen på dryga 80 miljarder kronor. En stor ökning kommer att ske av det humanitära biståndet, inte minst insatserna till Mellanöstern och Nordafrika, det som kallas MENA-regionen. Fortsätt läs


Sverige är fantastiskt


Ta och läs bifogade länk. Det är en redovisning från SIDA rörande konsekvenserna vad gäller de av finansministern aviserade nedskärningarna av biståndsbudgeten, ca 60%

Klicka för att komma åt exempel-pa-konsekvenser-av-minskade-bistandsanslag.pdf

Allt detta förloras för att vi ska kunna härbärgera en handfull ljugande skäggebarn i Sverige. Man undrar om våra politiker är riktigt spantade. Sverige är fantastiskt.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.


Rädda Afrika − Stoppa biståndet!


INVANDRING. Jag har i likhet med många andra kritiserat regeringen, både den nya och den gamla för att ta biståndspengar, nu närmare tio miljarder, och ge till Migrationsverket och Bert Karlsson asylimperium. Det är inte bra, naturligtvis behövs akut bistånd till exempelvis flyktinglägren och vid jordbävningar och andra naturkatastrofer. Fortsätt läs


Bistånd efter behov


BISTÅND. Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Fortsätt läs


Sida upptäcker fler fall av fusk


BISTÅND. Förra året undersökte biståndsmyndigheten Sida 140 misstänkta fall av felaktigt hanterande av bistånd. Det är 20 fler fall än året dessförinnan, enligt Sidas årliga rapport. De flesta fallen handlar om misstänkt brottslighet, 39 stycken, och felaktig användning av av medel, 34 stycken. Den största andelen av fallen kommer från Afrika. Fortsätt läs