Etikettarkiv: Skolinspektionen

Ingen islamisk skola på Hisingen


En liten strimma av ljus i det tilltagande höstmörkret. Det blir ingen islamisk skola på Hisingen.

Föreningen Islamiska skolan får nej på sin ansökan om att starta en friskola med islamisk inriktning. Föreningen är densamma som driver den ökända Römosseskolan. Fortsätt läs


Skolinspektionen oroas av lärares våld mot elever


INRIKES: Två aktuella domar om kränkningar i skolan ger intryck av att domstolarna intagit en mer accepterande hållning till vuxnas våld och kränkningar mot elever. Det skriver Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud vid Skolinspektionen, på DN Debatt. Fortsätt läs


Den svenska kulturen, på väg att bli utraderad


Förskolorna i Uppsala kommun har vid en kontroll av Skolinspektionen fått kritik för att man inte tar hänsyn till att det finns barn från flera länder och kulturer än den svenska  som går på förskolorna.

http://www.exponerat.net/video-forskolor-kritiseras-for-att-de-lar-ut-svenska-traditioner/

Förskolorna har ”en traditionell svensk förskolemiljö” konstaterar Sara Rostvik, utvecklingsledare i Uppsala. Och det duger tydligen inte åt de nyanlända barnen. Nu ska alla chefer och en pedagog per förskola gå på universitetskurs för att lära sig att ta hänsyn till mångkulturen.

Lusharpan kan bara konstatera att utraderingen av den svenska kulturen fortsätter till förmån för medeltida kulturer från Mellanöstern och andra platser. De hade naturligtvis varit helt bedrövligt om de nyanlända barnen på Uppsalas förskolor fått lära sig något om svensk kultur och fått en chans att smälta in i det svenska samhället. Nej, det är naturligtvis bättre att man för med sig bilbrännar- , stenskastar- och gängkulturen från sina hemländer. Det gör ju Sverige så mycket mer spännande och kulturberikat. Förutom att det kostar skattebetalarna i Uppsala en massa pengar.

Man kan undra när Skolinspektionen och andra myndigheter kommer att ta upp behoven för vanliga svenska barn. Sannolikt aldrig. De är lika ointressanta som svenska fattigpensionärer och svenskar i behov av sjuk- eller tandvård. För att inte tala om svenska barn i ”kulturberikade skolor.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.


Nobben för muslimsk friskola


Islamiska skolan får inte öppna en friskola intill Lilla Römosseskolan i Göteborg.

Skolinspektionen motiverar detta med att skolan skulle låta eleverna läsa islamkunskap och arabiska, vilka inte ingå i grundskolans läroplan.

Utöver detta fann man brister i lokala tillval, undervisningstid, skolbibliotek och ekonomi.

Källa: Expressen


Nio av tio mobbningar sker på kommunala skolor


Nio av tio av de mest mobbningsanmälda skolorna är kommunala grundskolor. Där det har gjorts en eller fler anmälningar om kränkande behandling mellan 1 januari 2010 och 30 juni 2013.

Bland de 29 skolor som har sex eller fler anmälningar, är 26 kommunala grundskolor och 3 fristående grundskolor. Med andra ord är 90 procent av de mest anmälda grundskolorna kommunala. Men eftersom den fördelningen ungefär motsvarar andelen kommunala och fristående grundskolor i materialet, så går det inte att hävda att kommunala skolor är mer anmälda än friskolor.

-Pettersson noterar att trots att denna artikel var införd i Aftonbladet förekommer inget krav på stängning av skolor, inte ens de värsta. Undrar varför många PK-journalister krävde stängning av Lundsberg? Lundsberg har tre anmälningar men det finns skolor med betydligt fler.

Statistiken över anmälningar till Skolinspektionen omfattar 2,5 år och antalet anmälningar är 3 886 (130 per månad), varav de som berör elev-elev utgör 2 180 (56%), personal-elev 1 144 (29%), elev-elev och personal-elev 398 (10%) och övriga 164 (4%). Anmärkningsvärt är att personal är inblandade i 39% av alla anmälningar.

Skolan har en dålig kunskap om asylsökande


Skolinspektionen tänker under våren kontrollera kunskapen i svenska skolor gällande asylsökande och papperslösa barns rätt att gå i skolan.

Vi har fått indikationer att alla kommuner inte har möjlighet att erbjuda vad barnen har rätt till”, säger Skolinspektionens utredare Anna Sandell.

Senast en månad efter det asylsökande barnets ankomst till Sverige, måste kommunerna erbjuda plats i förskola, grundskola och gymnasium. I Eskilstuna finns rektor Lena Hallander som stolt påtalar att man i Eskilstuna kan erbjuda plats inom tre veckor. Från den 1/7 får även papperslösa barn rätt till skolan på samma premisser som de barn vars föräldrar betalat för detta. ”Jag tror inte detta kommer att vara något problem”, säger rektor Hallander. ”Jag tror inte…” klingar ganska falskt, för det stora problemet är att dessa barn inte kan svenska efter bara tre veckor i landet och att många har en väldigt bristfällig utbildning bakom sig och i vissa fall ingen alls. Självklart kommer detta att drabba övriga elever som ganska säkert inte får den hjälp de behöver och visst kan man se resultatet av detta redan nu? Den svenska skolan rankas allt lägre i jämförelse och de svenska elevernas kunskaper blir allt sämre. Ännu en baksida av regeringens strävan efter nya rekord.

Källa: SR


Muslimsk skola läggs ner


Skolinspektionen återkallade på tisdagen godkännandet för grundskolan Jasminskolan i Norrköping, som är en muslimsk friskola. Detta efter att allvarliga missförhållanden inte åtgärdats. Ett 100-tal elever måste nu omgående byta skola.

Jasminskolan, som startades 2010, har fått allvarlig kritik, bland annat när det gäller stöd till elever med särskilda behov, betygssättning och studiero. Eleverna får inte den utbildning och trygghet de har rätt till, fastslår Skolinspektionen, som återkallar godkännandet med omedelbar verkan, vilket innebär att skolan måste lägga ner sin verksamhet, trots att de befinner sig mitt i en termin. Fortsätt läs


Den svenska konfessionslösa skolan


Inger-Siv Mattsson har skickat oss ännu ett brev om missförhållanden i vårt land.

Nacka den 3 december 2012

  • Skolverket   v g diarieför och meddela dnr tack
  • Anna Ekström och Claes-Göran Aggebo, Skolinspektionen
  • Arbetsmarknadsdepartementet, integrationsminister Erik Ullenhag f k
  • Utbildningsdepartementet, utbildningsminister Jan Björklund  f k
  • Statsrådsberedningen, statsminister Fredrik Reinfeldt f k

Ämne: Den svenska konfessionslösa skolan

Den 25 november skrev Skolverkets GD Anna Ekström och undervisningsrådet Claes-Göran Aggebo  på DN Debatt under rubriken ”Gud får inte vara med när skolan samlas i kyrkan” om advent och debatten om skolans relation till kyrkan.

Med anledning av att det slås fast i skollagen att den svenska skolan är icke-konfessionell  – dvs att inga religiösa inslag som får förekomma –  undrar jag hur det kommer sig att muslimer av religiösa skäl särbehandlas i svenska skolor? Fortsätt läs


Kränkningarna av svennehororna fortsätter


Av Pettersson

Kränkningarna och psykningarna har blivit för mycket för elever på Alvesta transportgymnasium. Men Skolinspektionen har lagt ner ärendet. – Det var som ett slag i ansiktet. Jag orkar inte mer nu, säger Jennifer Stensson som går sista året på fordon/transport.

Frida Nybeck, Sara Johansson, Jennifer Stensson, Cecilia Nilsson, Matilda Persson och Angelica Danielsson på fordon/transport vill knappt gå till skolan längre på grund av trakasserier de får utstå.

I våras anmälde elever på fordon/transport på Alvesta transportgymnasium kommunen till Skolinspektionen. Man gjorde även en protestlista och krävde rektorns avgång. Som Smålandsposten skrev nyligen har Skolinspektionen lagt ner ärendet om kränkande behandling eftersom man anser att kommunen inte har brutit mot skyldigheten att motverka detta.

– Rektor Britt Ask Rydgårds agerande är fruktansvärt! Vi vill verkligen att hon avgår. Det har blivit värre och värre, säger Jennifer Stensson.

Eleverna upplever det som att verbala kränkningar och psykningar i form av att elever från Allbo lärcenter stirrar på dem, hånflinar och även puttar dem, har blivit mer och värre. Men rektorn tar dem inte på allvar, hävdar de.

– Vi känner oss hotade. Vi vill ha trygghet på skolan men vi mår psykiskt dåligt av det här, säger Sara Johansson. –        Det här ska inte tystas ner! Vi var hos rektor Britt på morgonen (läs måndag) och spelade in samtalet. När hennes telefon ringde gick hon och smällde igen dörren. Hon kom inte tillbaka till oss, säger Frida Nybeck och spelar upp samtalet för Smålandspostens utsända.

Det handlar om sex sju killar från Allbo lärcenter som trakasserar när de kommer för att äta på gymnasiet, men även när tjejerna är på Allbo lärcenter för att ha lektioner.
– Vi får faktiskt inte äta i fred. Kommer de får vi slänga i oss maten. Man vill knappt gå till skolan längre. Våra lärare stöttar oss, säger Angelica Danielsson.

Nu är tjejerna desperata. Skolarbetet blir lidande och därmed, i värsta fall, deras skolresultat.
– Det är för jävligt att man ska behöva ta ord som svennehora, fitta och slampa,
säger Angelica Danielsson och skakar på huvudet.
Vi har försökt komma tillrätta med detta och vi vill samexistera men ibland är det så att det inte är ens fel att två träter.  Det säger Britt Ask Rydgård, rektor för Transportutbildningarna om de nya anklagelserna om trakasserier.

-Pettersson påstår att rektorn ljuger för hade skolan försökt göra något åt problemet så skulle de pojkar som kallar flickorna svennehoror inte vara kvar på skolan utan sitta på ett plan hem…


I Jönköping tänker man separera nysvenska elever från de övriga


Av Stefan K

Problemen med Europas mest extrema flyktingpolitik hopar sig och skolan utgör inget undantag.

Det hörs många kritiska röster om vår förut så stolta svenska skola. Minns ni den tiden när politiker från hela världen kom till Sverige för att ta del av den svenska skolans framgångar? Samma politiker sitter idag och skrattar åt våra elever, samtidigt som de väljer andra länder att besöka. Den svenska skolan rankas idag till en av Europas sämsta.

Nu vill man i Jönköping gå så långt att man tänker separera nyanlända från övriga elever och sätta dom i en egen skola, som egentligen är samma skola. Låter det rörigt? Detta gör man för att de nyanländas usla betyg ska redovisas separat och på samma gång höja de övriga elevernas ranking.

Vi ser alltså ytterligare ett projekt för att dölja den totalhavererade flyktingpolitikens baksidor. Att inte politiker och andra ansvariga skäms. I fallet med Jönköping reagerar åtminstone Skolinspektionen och kallar åtgärden för mycket märklig.

Källa: SVT