Stäng

Migranter glider före i bostadskön
0 (0)

INVANDRING. Älmhults kommun har tillhört de kommuner som inte kunnat ta emot de antal flyktingar som statsmakterna önskat. Orsak: Det har inte funnits lediga lägenheter. Om sådana funnits skulle en kommun av Älmhults storlek ha tagit emot ett 50-tal flyktingar varje år. Något år har kommunen inte tagit emot någon flykting alls.

SD – migranter ska inte åka gratis med kollektivtrafiken
0 (0)

INVANDRING. Sverigedemokraterna överklagar Skånetrafikens beslut om biljettbefrielse för personer som kan bedömas som flyktingar. – Vi anser att tjänstemän på Skånetrafiken genom sitt beslut överskridit sina befogenheter och därmed brutit mot kommunallagen när man på eget bevåg valt att låta vissa personer befrias från kravet på att ha giltig färdhandling på våra tåg och bussar. Taxefrågor…

Jobba inte med HBTQ-frågor!
0 (0)

STOCKHOLM PRIDE. Jobba med HBTQ-frågor! Det budskapet riktar föreningen Företagarna till sina medlemsföretag, rapporterar Ekot. Dels för att anställda gör ett bättre jobb i en miljö där alla är välkomna, och dels för att marknaden som omfattar HBTQ-personer värderas till 150 miljarder kronor. – Jag tror att många ser det som en icke-fråga som man inte…

Medborgarkontor blir permanent
0 (0)

NYKÖPING. Medborgarkontoret i Brandkärr är inte längre bara ett projekt, utan har nu blivit permanent. Dessutom får Arnö ett eget medborgarkontor. Nyanlända flyktingar i miljonprogramsområdet Brandkärr kommer att kunna få språkhjälp även i fortsättningen.  Den 25 maj tog kommunstyrelsen i Nyköping beslut om att verksamheten, som funnits sedan 2011, får fortsätta. Dessutom ska Arnö få…

Somalierna har svårt att få arbete – arbetsförmedlingens fel
0 (0)

SKÖVDE. Av totalt 200 somalier i Skövde har bara ett fåtal av de vuxna arbete. ”Det behövs en handläggare med somalisk bakgrund på arbetsförmedlingen”, säger Mustaf Omar, sekreterare i Skövdes somaliska förening. I somaliska föreningen upplever man att Arbetsförmedlingen diskriminerar somalier och att de satsar mer på andra invandrargrupper. Därför vill föreningen att en handläggare…