Etikettarkiv: nepotism

Familjerna inom SVT


MEDIA & NEPOTISM. Nepotism, av latinets nepos = barnbarn, nevö, avkomma, på svenska även kallat svågerpolitik, är favorisering av släktingar eller vänner, i affärslivet eller politiken, utan hänsyn till meriter. Nepotism när det inte är släktingar inblandade kan även kallas vänskapskorruption. Fortsätt läs


Kom ihåg, allt tal om myndighetsvänster är propaganda och falska nyheter


INRIKES. Johan Ingerö twittrar, om att offentliggörandet av en större prishöjning i stamnätet förhalades av Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh. Mejlkonversationer visar att Sandborgh beordrat sin personal att inte gå ut med uppgifterna förrän efter riksdagsvalet i september. Fortsätt läs


Nolltolerans


Nolltolerans är ett begrepp som framgångsrikt använt vid bla brottsbekämpning. Ett klipp ur Wikipedia ger följande sammanfattning av begreppet:

Nolltolerans är ett begrepp som inbegriper att inte visa någon tolerans mot vissa företeelser och beteenden. Begreppet har använts främst inom den kriminologiska debatten, och härstammar från en doktrin i en moralisk-politisk appell kallad Broken Windows. På senare tid har doktrinen blivit blivit allt mer vanligt förekommande hos ett stort antal poliskårer. Den går ut på att poliser skall ingripa mot all form av kriminalitet även om brottet är ringa. Tanken är att om mindre förseelser tillåts leder det till en allmänt ökande kriminalitet i samhället och omvänt, om mindre förseelser stoppas leder det till ett laglydigare samhälle.
Doktrinen testades först av New Yorks polis men har sedan spritt sig till fler länder. Teorin är vetenskapligt ifrågasatt såväl till metodiken som resultatet, men ofta anlitad i politiska och retoriska sammanhang, kampanjer etc.
Begreppet har på senare tid rönt en större spridning som når utanför den kriminalpolitiska debatten.

Det tog lång tid innan Arbetsförmedlingens Generaldirektör fick sparken och man kan nog säga att det var inte direkt doktrinen med ”nolltolerans” som tillämpades. Listan på taffliga Generaldirektörer och andra direktörer som tillåtits klanta sig närmast i det oändliga innan man fått sparken eller befordrats ”snett uppåt”, kan göras hur lång som helst.

Lång är också Stefan K:s syndalistor för politiker som finns publicerade på denna blogg.

Som grädden på moset så premieras kriminella med bättre sjukförmåner än vanliga människor. Det är så långt från ”nolltolerans” som man kan komma.

Ska vi tro den doktrin som redovisats i Wikipedia så kommer detta beteende på sikt inte att leda till ett laglydigare samhälle, utan tvärt om.

Vad Sverige omgående behöver är nolltolerans inom ett antal områden. Det gäller både kriminalitet och politik. Det måste vara slut med acceptansen hos våra politiker och höga befattningshavare när det gäller klavertramp av Generaldirektörer och likställda. Det är hög tid att Sverige inför nolltolerans annars kommer vanliga människor snart inte att kunna skilja på rätt eller fel om ledande personer i samhället uppenbart struntar i att följa lagen. Problemet för den svenska polisen är väl att i så fall måste man engagera sig i brottsoffren och ge sig ut och arbeta på fältet.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.