Etikettarkiv: nedrustning

Norska politiker nominerar Trump till fredspriset


UTRIKES. I Sverige har USA:s president fått lite beröm men mest kritik för mötet med Nordkoreas ledare Kim Jong-Un. Den undertecknade avtalsförklaringen bedöms för vag, för enkel, för att sakna datum osv. Att Trump är den första president från USA som lyckats göra något alls på 70 år verkar inte ingå i vågskålen.  Fortsätt läs


En del i den totala nedrustningen


Att det svenska försvaret, trots att det kostar i stort sett lika mycket som tidigare, idag är en skugga av sitt forna jag torde numera vara allmänt bekant. Idag räcker resurserna i bästa fall till att försvara riksdagshuset med omnejd i en vecka. Men det finns en nedrustning som är minst lika stor, om inte större, men som man inte brukar tala så mycket om. Det handlar om den svenska Psykvården.

På 1930-talet så stod psykiatrisk vård för ca 35 % av de totala vårdkostnaderna i landet. På den tiden fanns det ca 27.000 vårdplatser inom psykiatrin. Idag finns det 3000 – 6000 platser kvar beroende på hur man räknar. Av dessa så går 1500 till den slutna rättspsykiatrin och resten ska fördelas bland de ca 10 % av Sveriges befolkning som lider av någon form av psykisk störning under ett givet år. Man räknar med att ca 100.000 människor i Sverige har svårare psykiatriska problem som drabbar dem mer eller mindre konstant.

De sk vårdreform som skedde i början av 1980-talet innebar en enorm besparing för den offentliga sektorn. Idag har psykiatrin ca 20-30 % av sjukdomsbördan, men får endast 7-8 % av resurserna. Att man inte mäktar att ta hand om framför allt de unga med psykiska problem är knappast något man behöver bli förvånad över, liksom att antalet självmord bland unga ökar.

Att det skulle ske någon förbättring framöver är knappast att hoppas på. Psykvården kommer inte att få mer resurser. Det finns helt enkelt inga pengar över med den invandringspolitik som bedrivs här i landet. Risken är dessutom stor att svensk psykvård kommer att få samma problem som den engelska. Kusingiften bland engelska muslimer har resulterat i att den engelska psykvården är nedlastad med barn som har problem som följd av att kusiner har gift sig. I Sverige kommer vi aldrig att få se någon statistik på detta, men det finns knappast någon anledning att tro att problemen skulle var mindre här.

Lusharpan vågar påstå att den ”ljusnande framtid” som studenterna brukar sjunga om knappast tillhör dem som har behov av vård inom svensk psykvård.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.


Inte bara välfärden rustas ner


Som vi har kunnat konstatera i ett antal inlägg här på Pettersson så är det inte bara välfärden som rustas ner här i landet, utan även demokratin. Angrepp på politiker under torgmöten, i första hand på SD, och nu senast uteslutningen från olika fackförbund av personer som är sverigedemokrater, innebär också en nedrustning av demokratin. Men nu börjar reaktionerna att komma, tom från fackligt håll. Fortsätt läs


Sverige idag i ett nötskal


Om man läser sidorna 4 och 5 i dagens lokaltidning här nere i Sveriges reservhuvudstad, så får man bilden av Sverige idag i ett nötskal. Den högra handen ger och den vänstra handen tar.

På sidan 4 beskrivs de problem som migrationsverket i Skövde fn brottas med. Man saknar 300 lägenheter, vilket betyder att ca 1000 personer saknar fast bostad.
För att klara krisen så har migrationsverket i Skövde på kort tid tredubblat sin personal. Biträdande enhetschefen i Skövde, Anders Ekström, konstaterar att fenomenet inte är unikt för Skövde och Skaraborg utan det ser likadant ut i hela landet. Lusharpan undrar om det tilläggsanslag på 500 miljoner som Migrationsverket äskat till 2014 kommer att räcka till en tredubbling av hela personalen.

På sidan 5 i samma tidning berättas att kommunens talpedadoger kommer att tas bort från förskoleverksamheten. Pedagogerna i förskoleverksamheten har tidigt kunnat fånga upp och arbeta med talstörningar hos de yngsta barnen. Men här verkar det inte vara aktuellt att satsa lika stort på personalresurser som hos Migrationsverket. Kommunen har tidigare fått statsbidrag för denna verksamhet men det kommer nu att försvinna. Lusharpan undrar stilla vart det försvinner.

Lusharpan kan bara hoppas att de människor som för ett par månader sedan var ute och demonstrerade i våra storstäder mot nedskärningarna i välfärden, inte är utrustade med ett selektivt minne utan vet var de ska lägga sin röst när valdagen kommer.

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.


Ingen elrullstol för Tommy


Tommy Wiemerö i Skövde är MS-sjuk men har tack vare sin elektriska rullstol kunnat leva ett relativt aktivt liv.
Nu är han så sjuk att han inte längre kan köra sin elrullstol och därför ska den tas ifrån honom.
Tommy gråter öppet när han berättar för lokaltidningen om beslutet. Trots att han inte kan köra själv så fyller elrullstolen fortfarande en stor funktion eftersom den hjälper Tommys personliga assistenter att hantera honom under hela dagen tex att köra honom uppför rampen till hans handikappanpassade bil. Men inga argument biter på Primärvården i Skövde. Tommy får inte behålla sin elektriska rullstol.
Det är synd att Tommy inte är en illegal invandrare med akut behov. Då hade han inte bara fått behålla sin elektriska rullstol, han hade dessutom fått den till ett kraftigt subventionerat pris. Nedrustningen av välfärden för etniska svenskar fortsätter. De som vill att det ska ta slut med nedrustningen vet vilka man inte ska rösta på i valet 2014.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.


Angrips Sverige är vi körda inom en vecka


ÖB, Sverker Göransson, ger Sverige en vecka om vi angrips militärt.

Att Sveriges försvar är ett skämt, att det nedrustas för fullt och att det är viktigare med insatser i andra länder än ett starkt försvar av Sverige är faktorer vi vant oss vid.

Redan i somras kunde SVT berätta om det svenska försvarets förfall…

…och nu påtalar vår ÖB, att det skulle ta en vecka att erövra Sverige om vi angrips av främmande makt. Fortsätt läs