SDU vill få flyktingar att återvända

Av Stefan K

SDU vill genom återvändarbidrag få flyktingar och invandrare som inte vill anpassa sig till sitt nya land och som lever på socialbidrag, att flytta hem.

I början på månaden meddelade SDU:s ordförande, Gustav Kasselstrand, att man ämnar söka 100 000 kronor från Migrationsverkets projektstöd för återvandring. 100 000 kronor är inte mycket, men pengarna ska användas till bl.a. informationsblad och dvd-skivor med information på flera språk. I första hand ska man inrikta sig på invandrare som under hela sin vistelse i Sverige varit arbetslösa och levt på socialbidrag och här vill man ha hjälp av både Migrations- och Skatteverket för att få fram uppgifter om hur många det rör sig om.

Övriga ungdomsförbund, med MUF och SSU i spetsen, kallar föga förvånade initiativet för smaklöst och Expo:s egen rabiata SD-hatare, Alex Bengtsson, hävdar att detta endast är till för att få uppmärksamhet när partiet nu är i kris (?). Detta samma dag som media publicerar SD:s högsta siffror någonsin i Sentios undersökningar. Att många invandrare kanske vill återvända, verkar inte finnas i tankarna hos kritikerna. Att många borde tvingas att återvända är väl ännu mer främmande. Att få nappar är dock mest troligt, då det är ekonomiskt mer fördelaktigt att erhålla kravlösa bidrag i Sverige än kraven i invandrarnas egna hemländer.

SDU:s projekt för återvandring

SSU:s och MUF:s avståndstagande

Expo-Bengtssons reflexioner

Migrationsverkets projekt för frivillig återvandring

En kommande statsminister?

Av Stefan K

När vi trodde mardrömmen börjar nå sitt slut tar den ny fart.

Reinfeldt JR är vald till ny ordförande för MUF i Solna och följer därmed sin far i fotspåren. Pappa Fredrik valdes till ordförande i MUF  Täby 1990, året efter satt han i riksdagen och resten vet ni. Kalla kårar stryker mig på ryggen.

Källa: TT

En talande tystnad

Av Stefan K

P.g.a. av det politiska våld som sprider ut sina smutsiga tentakler skickade nyligen Sverigedemokraternas ungdomsförbund ut ett upprop till de övriga ungdomsförbunden med tre frågor. Svaren publicerades idag och gav bevis på en talande tystnad.

De tre frågor som ställdes i uppropet var följande:

  • Tar ditt parti avstånd från det politiskt betingande våldet mot SDU?
  • Erkänner ditt förbund det vänsterextrema våldet som ett allvarligt samhällsproblem?
  • Stödjer ditt förbund SDU:s demonstration mot det vänsterextrema våldet i Uppsala den 5:e juni?

Presentationen av svaren och själva uppropet finns att läsa här.

Ingen hade väl förväntat sig att Ida Gabrielsson (Ung Vänster), Jytte Guteland (SSU), Björn Lindgren och Rebecka Carlsson (Grön Ungdom) skulle möta uppropet med annat än tystnad, då de själva deltagit i olika manifestationer mot SD, varav flera slutat med våld. Heder då till Adam Cwejman (LUF), Magnus Andersson (CUF) och Charlie Weimers (KDU) som alla svarade, om en med märkliga innehåll.

Vänta nu, saknas det inget parti? Jo, Moderaterna och deras nya ungdomsordförande Erik Bengtzboe. Bengtzboe mötte, precis som sina röda kollegor, SDU:s upprop med tystnad och denna tystnad är talande. Fader Fredriks partipiska viner över många ynkryggar idag, ända upp från riksdagsgruppen ner till MUF:s representanter.

Vem är då denna Erik Bengtzboe som representerar ungdomsförbundet bakom vår statsministers parti, tillika det parti som jag förut gav min röst? En röst som jag svurit på att aldrig hamna där igen.

Erik Bengtzboe, född 1987 i Nyköping. Erik Bengtzboe har tidigare varit riksordförande för Moderat Skolungdom, förbundsstyrelseledamot för MUF, distriktsordförande i MUF Södermanland och föreningsordförande för MUF Nyköping. Sedan oktober 2010 är han ersättande riksdagsledamot för Moderaterna i Södermanlands län där han ersätter nuvarande talman Per Westerberg. I november 2010 blev så Bengtzboe ordförande för MUF.

Bengtzboe som lyder sin chef och inte tar avstånd från det politiska våldet.

Olika Bengtzboe-länkar:

Facebook Twitter Bengtzboe i riksdagen Erik i MUF MUF Nyköping

Ordföranden i MUF Nyköping, Charles Westerberg, nås på denna adress i fall du har frågor angående Bengtzboes tysta avståndstagande.

Kul? i sammanhanget är att Moderaterna i Nyköping drabbats av det politiska våldet, men det tycker väl Bengtzboe inte är så farligt? SN 14/8 2010