Wallström undvek att betala skatt

Margot Wallström är ny utrikesminister i en regering som tänker höja skatterna rejält. Själv valde hon att undkomma höga skatter.

Under sina år i Bryssel tjänade Margot Wallström cirka 28 miljoner, inkluderat arvode, andra ersättningar och en generös fallskärm. På de förtjänster EU-parlamentarikerna får ihop, betalas bara någon enstaka procent i en s.k. EU-skatt.

Efter stark kritik infördes ett nytt regelverk om beskattning av parlamentarikernas löner, men den var och är frivillig. För att inte skapa fler reaktioner och undvika kritik, så har de allra flesta valt att beskattas enligt det nya regelverket.

Dock inte Margot Wallström, som valt att stå vid sidan av och inte beskattat sina inkomster efter det nya regelverket.

Socialdemokraterna som parti har varit tydliga och 2009 sade man följande i ett pressmeddelande: “Alla inkomster ska beskattas. Skattereglerna för de svenska EU-parlamentarikerna bör inte avvika från dem som gäller för de svenska riksdagsledamöterna”. Margot Wallström har dock valt att inte följa den officiella linjen och har därför kunnat roffa åt sig mer pengar än hon egentligen borde.

Artikelförfattaren Klas Hjort, menar att Wallström har juridiken bakom sig, men att Wallströms agerande är moraliskt tveksamt.

Källa: Svensk tidskrift 

Tidigare om Margots miljoner

Nytt dokument om myter

Nätverket Oss alla har tagit ett nytt initiativ som ska slå hål på myterna om invandring.

Som bekant gick det inte så bra för Erik Ullenhag när han lanserade sin propaganda som skulle slå hål på myterna om invandringen. Problemen i det svenska samhället har som ni alla vet eskalerat sedan dess. Nu tas nya tag och nu är det nätverket Oss alla som gör ett försök.Read More »

Margot Wallström blir direktör – får oväntat jobb

Före detta statsrådet, EU-toppen och FN-sändebudet Margot Wallström byter bana helt – och blir lotteridirektör.

Folk Margot Wallström tar steget in i näringslivet, som blir projektdirektör på Postkodlotteriet med ansvar för 60 miljoner kronor.

Hon kommer att basa över Postkodlotteriets nya projekt “Hela Sverige – för mångfald och tolerans”. Jobbet går ut på att “identifiera ideella Margot Wallströmorganisationer som verkar inom områden som till exempel främlingsfientlighet, handikapp, psykisk ohälsa och kvinnors deltagande”, skriver tidningen.

“Det här är i enlighet med de frågor som jag har jobbat med och har engagerat mig i. Det handlar om att visa de goda exemplen, inte att vara emot något i första hand utan att vara för något. Att visa att vi är ett samhälle för mångfald och tolerans”, säger hon.

Wallström, som även kommer att sitta i styrelsen för Postkodstiftelsen, ska bo kvar i Värmland, men arbeta i Stockholm ungefär en vecka i månaden. Kopplat till lotteriet är tv-programmet ”Postkodmiljonären”, som sänds i TV4. Bland de ideella organisationer som får pengar från lotteriet finns Cancerfonden, Rädda Barnen och Greenpeace.

Totalt drygt en miljard kronor delades ut 2012 påstår lotteriet. (möjligen stämmer det med hela koncernen men de låter påskina att det är i Sverige)

-Pettersson påstår att Wallström går samma väg som så många andra s.k. socialdemokrater – mesta möjliga pengar för minsta möjliga arbete.

Dagens PS