Mångfald handlar om erfarenhet

Mångfald har i många fall blivit en fråga om ursprung och hudfärg. Synsätt som är både förlegade och kontraproduktiva. “Att rekrytera på grundval av etnisk härkomst är inte att motarbeta diskriminering, det är motsatsen, vilket Trafikkontoret i Göteborg bittert fick erfara efter att de fälldes av DO för att ha tagit hänsyn till etnisk bakgrund”, skriver Göteborgs-Postens Adam Cwejman i en ledareRead More »

Bohusläns museum…

HISTORIA. Bohusläns museums uppdrag är enligt den ändamålsparagraf som ligger till grund för stiftelsen:
”Stiftelsens ändamål är att förvalta dess samlingar, fastigheter och byggnader och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall huvudsakligen i Göteborgs och Bohusläns landstingsområde bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig verksamhet.”Read More »