På besök i det verkliga Sverige

Årets Nobelpristagare i litteratur, den i England boende japanen Kazuo Ishiguro, bjöds igår på ett besök i verklighetens Sverige.

Verklighetens Sverige är i det här fallet Rinkeby, där han fick bevittna traditionella Luciasånger framförda av barn från stadsdelen. Det här är alltså det Sverige som myndigheterna vill förmedla till omvärlden. Lägg märke till att det saknas en viss etnicitet…Read More »

Att nedmontera traditioner är kontraproduktivt

Jimmie Åkesson har vid flera tillfällen sagt att en bra integration inte bara handlar om att sätta människor i arbete, utan att man också måste ha något att integrera sig med.

Så är det givetvis, men hur ska människor som själva valt att komma till Sverige kunna integreras i det svenska samhället om alla våra traditioner och vår kultur ständigt nedvärderas, hånas och förnekas? Vad ska man integreras till och vad ska man integreras med?

Alice Teodorescu på GP skriver lite om detta och nämner bl.a. vår tradition med Luciafirande.

”Forskningen visar bland annat att länder som bedrivit mer assimilerande och mindre multikulturell politik har lyckats bättre med integrationen. Hur politiken utformas är med andra ord högst centralt för utfallet. Att i det läget fortsätta att bedriva en integrationspolitik som cementerar utanförskap, som nedmonterar traditioner i tron om att de exkluderar nya svenskar, är kontraproduktivt”

Kom ihåg i sammanhanget att just SD är det enda riksdagsparti som inte bär skuld till det vi ser idag, men ändå krävs de ständigt på svar om hur integrationen ska förbättras. Åkesson har gett sitt svar och nu ger Teodorescu sitt. Bägge har förmodligen prickat mer rätt än Aftonbladets ledarredaktion och all de tiotals miljarder som spenderats på misslyckade projekt.

GP