Kritik mot tvångsmottagning

Sedan årsskiftet tvingas varje svensk kommun att ta emot ensamkommande och nu väcks kritik.

Lilla Gnosjö var första kommun som kördes över av Migrationsverket och nu tvingas man upprätthålla minst fyra platser för dessa “barn”. Kommunens ansvariga var mindre nöjda över detta beslut. Källa: Värnamo Nyheter

Nu kommer även kritik från andra håll. I Landskrona säger kommunalrådet Torkild Strandberg att kommunen inte klarar detta och även från Sveriges kommuner och landsting (SKL) kommer kritiken och därifrån hävdar man att detta tvång inte är rätt väg att gå. Källa: SvD

All denna kritik rör inte vår regering i ryggen. De har tappat greppet, vet inte längre hur de ska hantera invandringspolitiken och över allt svävar Reinfeldt med sina personliga intressen.

 

Facken kräver lag mot mobbing

I en gemensam artikel går LO, TCO och Saco ut och kräver en lag mot mobbing på arbetsplatserna.

“Flera faktorer har tillsammans gjort att klimatet på arbetsplatserna blivit tuffare och en nyligen publicerad undersökning visade att cirka 9% av löntagarna blivit mobbade av sina chefer eller arbetskollegor”.

De tre fackliga organisationerna skriver att både individen, arbetsplatserna och kollegorna tar stryk av denna behandling. Hög sjukfrånvaro, nedsatt produktivitet och en allmänt otrygg stämning kännetecknar den mobbing som förekommer på svenska arbetsplatser. Jag tycker personligen att en ny lag mot mobbing vore bra. Kräver vi vuxna att våra barn ska undanhålla sig från att mobba andra, så ska banne mig vi föregå med gott exempel.

“I dagens Sverige kan anställda frysas ut, systematiskt mobbas av chefer, underställd personal eller kolleger, utan att någon ställs till svars trots att det kränkande beteendet fortgår år efter år. Detta får inte fortsätta!”

Jag köper dessa ord, men undrar om inte LO spelar ut sitt hycklarkort. Det förekommer idag en vuxenmobbing i de politiska korridorerna, vilket inte minst representanter för ett viss parti kan intyga. LO har själva bidragit till att vuxenmobbing förekommer, då flera av deras förbund gör sig av med ombud som representerar ett visst parti och man har t.o.m. osmaken att engagera Expo för att med hjälp av dem åsiktsregistrera och bearbeta anställda som stödjer ett visst riksdagsparti.

Källa: DN

Subventionerad vård till illegala invandrare

Regeringen Reinfeldt har idag lagt fram en lagändring som kommer tvinga Sveriges alla landsting att ge subventionerad vård till människor som inte har rätt att vistas i landet, dvs. de illegala invandrarna.

Enligt den nya lagen som träder i kraft den 1:a juli, ska vuxna illegala invandrare erbjudas vård som inte kan anstå, tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och vård vid abort. Allt till samma förmånliga priser som asylsökande. Utöver detta är landstingen fria att erbjuda illegala invandrare vård upp till samma nivå som skattebetalande medborgare. Barn som vistas illegalt i landet ska erbjudas fullständig hälso- och sjukvård, samt regelbundna tandläkarbesök. Källa: Regeringen

Låt oss hålla oss kvar vid tandvården.Read More »

Ny rysk lag gör att C vill öppna Sveriges gränser

Nu vill några centerpartister öppna Sveriges gränser för fri invandring p.g.a. en ny lag i Ryssland.

Den 22:a januari kan ett nytt ryskt lagförslag förbjuda homopropaganda. Förbudet tillämpas redan på sina håll och nu ska alltså Duman ta ett beslut om att föra beslutet till en lag som ska gälla i hela landet. Paragrafen som lagen bygger på innebär att det blir förbjudet att prata om homo-, bi- och transsexualitet i positiva termer.

Detta får ett par centerpartister att gå igång och kräva att Sverige öppnar sina gränser för alla som vill leva här. Tobias Alfredsson och Johan Kling har naturligtvis rätt i att alla människor har samma grundläggande rättigheter och skyldigheter, men är det Sveriges roll att ta emot alla som lever i länder där detta självklara inte tillämpas?Read More »

Tvång om flyktingmottagning

Kommuner kan i framtiden tvingas ta emot flyktingar.

Allt fler kommuner säger nu stopp till fler flyktingar, inklusive de ensamkommande unga männen. Samtidigt slår antalet ankommande flyktingar och ensamkommande unga män alla rekord.

Detta skapar naturligtvis problem och inte minst för de kommuner som agerar ankomstkommuner. I dagsläget finns det nio ankomstkommuner och hit kommer nästan hälften av de ensamkommande unga män som söker sig till Sverige.

Nu lämnar regeringen in ett förslag som ska mynna i en proposition, vilken i sin tur ska tvinga alla kommuner att ta emot dessa unga män. Än så länge gäller förslaget bara ensamkommande unga män, men det är nog bara en tidsfråga innan samtliga kommuner tvingas ta emot övriga flyktingar. Som ni vet vid det här laget löser man de ekonomiska problemen genom att ta pengar från andra verksamheter och bostadskrisen till trots väljer man att låta dessa flyktingar passera den redan långa bostadskön.

Källa: Sydsvenskan

Saudiarabien mot jämlikhet?

Av Stefan K

Braskande nyheter når oss från Saudiarabien. Män förbjuds att sälja underkläder till kvinnor!

Den nya lagen som träder i kraft under dagen bottnar i att många saudiska kvinnor känt en pinsamhet i att köpa underkläder av män. Om några månader följs denna lag av ett förbud för män att sälja kosmetika till kvinnor. Cirka 40 000 kvinnor förväntas nu få jobb i butiker som säljer underkläder.

Fortfarande finns det starka restriktioner över vilka yrken kvinnor ska tillåtas jobba i och villkoret för yrkeskvinnor är alltjämt deras plikt att sköta hemmet.

Nu gillas inte den nya lagen av alla. Bl.a. uttalar sig prästerskapet som anser att denna strider mot sharia. En av landets religiösa ledare, shejk Abdel Aziz al-Sheikh, säger så här: “Det är skamligt och kommer att leda till stora problem. Kvinnorna kommer att få kontakt med främmande män”.

Framstegen mot jämlikhet går långsamt i Saudiarabien och landet rankas som det femte sämsta i frågan. Samma Saudiarabien finansierar nu den ena efter den andra av de moskéer som poppar upp överallt i Sverige. Råder det jämlikhet inom dessa byggnaders murar, eller finns det anledning för JÄMO och feministrörelsen att undersöka frågan?

Källa: SVT

Underkläder för saudiska kvinnor?