Stäng

Fredspristagaren har slagit nytt rekord
0 (0)

KRIG. USA var inblandat i fyra krig när president Barack Obama tillträdde, nu när fredspresidenten slutar så är USA inblandat i sju krig. Detta enligt den så kallade konfliktdatabasen vid Uppsala Universitet. Förutom Irak, Afghanistan, Somalia och Pakistan har USA under Obamas mandatperiod påbörjat militära insatser i Libyen, Yemen och Syrien. Duktigt gjort av en Fredspristagare. 

Särskilda boenden för icke-muslimer
0 (0)

Det har under en längre tid påtalats att såväl kristna som sexuellt avvikande trakasserats och hotats på asylboenden. Diskussionen om separata boenden för dessa minoriteter har förekommit, men avvisats av Migrationsverket. Efter både nationell och internationell uppmärksamhet, väljer Migrationsverket att nu backa och inom kort kan vi få se asylboenden där asylsökande kan känna sig…