Kärnvapenavtalet med Iran

Angående det avtal som förhandlats fram i Lausanne är det den israeliska regeringens uppfattning att detta banar väg för Irans slutmål att framställa en atombomb.

 • Avtalet innebär att Iran behåller en formidabel nukleär infrastruktur. En sådan avancerad infrastruktur är inte nödvändig för fredlig energiproduktion.
 • Avtalet innebär att restriktioner kopplade till Irans kärnenergiprogram lyfts oberoende av Irans fortsatta aggression i regionen samt dess hot om att utplåna Israel.
 • Genom att lätta på sanktionerna för tidigt innebär avtalet att de främsta incitamenten för att få Iran att samarbeta med det internationella samfundet försvinner. Lättade sanktioner kommer även förse den islamiska republiken med tiotals miljoner dollar som kommer att användas till att finansiera dess aggression och terrorism.
 • Avtalets framgång beror helt och hållet på underrättelse och inspektioner. Inget av dessa två verktyg är tillförlitliga, vilket tidigare erfarenhet vad gäller Iran och Nordkorea har bevisat.

Avtalet gör saker värre

Genom att legitimera Irans ställning som ett land som står på tröskeln till att bli en kärnvapenmakt kan avtalet innebära startskottet för en kärnvapenkapprustning i Mellanöstern. Avtalet som alltså är tänkt att förhindra kärnvapenutveckling i ett land kan alltså uppmuntra till spridning av kärnvapen i andra länder.

Avtalet

 • Kräver inte att Iran stänger en enda kärnenergianläggning.
 • Kräver inte att Iran förstör en enda centrifug.
 • Gör så att Iran kan fortsätta med forskning och utveckling av avancerade centrifuger.
 • Lämnar Irans program för långdistansraketer helt orört.
 • Tillåter inte inspektioner var som helst eller när som helst – Iran har vid upprepade tillfällen dolt sina kärnkraftsanläggningar från det internationella samfundet vilket vi bland annat sett i samband med de underjordiska anrikningsanläggningarna vid Natanz och Fordow.

2015-05-19_1441

Irans aggression i Mellanöstern

Avtalet lättar på sanktionerna mot Iran för tidigt och kommer leda till pengaflöde i mångmiljardsklassen för landet. Dessa pengar kommer inte att användas till skolor eller sjukhus utan snarare till att utvidga Irans världsomspännande terrorism, dess regionala kampanj i Irak, Syrien, Jemen och Libanon samt den terrorism de finansierar vid Israels gränser.

Till och med under förhandlingarna mellan Iran och världsmakterna har Iran fortsatt sina aggressiva militära operationer i Mellanöstern.

2015-05-19_1442

Alternativet till detta dåliga avtal är inte krig utan ett bättre avtal

Inget annat land i världen har större anledning att vilja framarbeta en fredlig lösning vad gäller Irans kärnenergiprogram än Israel.

Alternativet till detta dåliga avtal är ett bättre avtal som kräver att Iran begränsar sin nukleära infrastruktur och att man kopplar lättade sanktioner med att Iran upphör med sin regionala aggression och sina hot att utplåna Israel.

Det är fortfarande möjligt att få till ett bättre avtal genom att sätta press på Iran.

För mer information och vidare läsning se artiklar, intervjuer och filmer här.

2015-05-19_1503

4 thoughts on “Kärnvapenavtalet med Iran

 1. Iran-Persien är en 10,000+ år gammal civilization, Israel är en 50 år gammal kolonisatör i regionen. Iran finansierar ej terror, till skillnad från USA-Israels Saudi-allierade. Motståndsrörelser i Syrien, Palestina och Libanon, ja, men inte rena terrorgrupperingar som ISIS och AQ.

  Att Israel HAR kärnvapen gör inte precis konstellationen rättvisare heller.

  • Israel har väl haft flera kulturer och för många tusen år tillbaka. Iran är en högkultur som genom muslimernas slavarméer blivit besegrade av islam militärt någon gång mellan år 600 till 700.De hade en annan religion, som var i stort sett sekulär. Imorgon kan vi plocka fram den,

 2. Om Iran hade haft planer att framställa kärnvapen skulle de inte ha försökt få fram ett avtal , därför det finns ingenting som kan stoppa dem att framställa kärnvapen om det skulle ha varit avsikten.
  Om Iran skulle ha kärnvapen det skulle sätta press på exempelvis Saudi att de också måste ha det och även andra länder i Mellan Östern, iranierna är helt införstådda att om de skaffar kärnvapen blir hela Mellan Östern en tickande bomb.
  Sanningen är nog den att Iran vill få fram kärnenergi genom att bygga kärnkraftverk och kunna sälja oljan till marknadspris, idag får de sälja olja till underpris där den stora köparen är Kina som drar nytta av sanktionerna mot Iran.
  Under shaens tid beställde Iran 12 kärnkraftverk men den ordern blev avbeställd när shaen föll.
  Iran har stora tillgångar på uran och blir därför självförsörjande och har en befolkning på ca 70 miljoner som gör att det går åt mycket energi.
  USA skulle aldrig medverka till någonting som hotar Israels existens det borde vara självklart.
  Sannolikt en stor fördel att USA skapar en god relation till Iran som kommer att bli när sanktionerna lyfts kanske inte alla men en större del.
  Iran har tidigare haft bra relation till USA , därför är det inget nytt.
  Lyssna gärna på en stor expert och internationellt mycket respekterat för sitt stora kunnande Hans Blix.
  Youtube Iran too big a fish to fry for Israel Hans Blix

 3. Obama är en dålig förhandlare, förhoppningsvis kommer efterträdaren att sätta ner bägge fötterna hårt och bestämt. Israel kan inte acceptera att det muslimska och opålitliga Iran kan nå dem med kärnvapenbestyckade robotar. Något måste göras åt Irans aggression!

Kommentera