Lönsamt att smuggla kusin till Sverige

INVANDRING. Medhan Negasi Bokure, boende i Norge, gjorde sig skyldig till människosmuggling genom att uppsåtligen hjälpa en utlänning att olovligen komma in i Sverige. De frågor som hovrätten har att pröva är huruvida brottet kan bedömas som ringa eller om det ska hänföras till brott av normalgraden, brottets straffvärde samt vilken påföljd som Medhan Negasi Bokure ska dömas till. Read More »