Stäng

Lönsamt att smuggla kusin till Sverige

INVANDRING. Medhan Negasi Bokure, boende i Norge, gjorde sig skyldig till människosmuggling genom att uppsåtligen hjälpa en utlänning att olovligen komma in i Sverige. De frågor som hovrätten har att pröva är huruvida brottet kan bedömas som ringa eller om det ska hänföras till brott av normalgraden, brottets straffvärde samt vilken påföljd som Medhan Negasi Bokure ska dömas till.

Hovrättens överväganden i dessa delar följer nedan. Brottet bedöms inte som ett ringa brott.

Högsta domstolen har i ett fall (se rättsfallet NJA 2009 s. 424) dömt en person som, utan ersättning, hjälpt nära släktningar – syster med man och barn – som avsåg att söka asyl i Sverige, för ringa människosmuggling och bestämt påföljden till böter.

Medhan Negasi Bokure har hämtat en kusin i Italien och hjälpt denne att passera ett flertal statsgränser innan han slutligen hjälpte honom att komma in i Sverige. Medhan Negasi Bokure har försett kusinen med ett pass tillhörande en annan person samt själv bekostat resan. Även om Medhan Negasi Bokure bekostat resan själv och då det i detta
fall, liksom i rättsfallet från Högsta domstolen, rör sig om en släkting kan brottet, med hänsyn till att Medhan Negasi Bokure hjälpt personen över flera landsgränser samt försett personen med annans pass, inte bedömas som ringa.

Det har inte heller framkommit att Medhan Negasi Bokure skulle ha, utöver nämnda släktskap, en särskilt nära
anknytning till den insmugglade personen. Brottet är därför att hänföra till ett brott av normalgraden.

Straffvärde och påföljdsval: Människosmuggling av normalgraden har inte böter i straffskalan utan bestraffas med fängelse i högst två år. En viktig faktor vid bestämmande av straffvärdet för människosmuggling är antalet insmugglade personer (prop. 1993/94:52 s. 18). Medhan Negasi Bokures brott avser insmuggling av en person.

Hovrätten tar därför utgångspunkt i ett straffvärde motsvarande en månads fängelse (jfr dom den 12 april 2017 i mål B 3225-16 och dom den 16 maj 2017 i mål B 292-17, båda från denna hovrätt). Som angetts ovan har Medhan Negasi Bokure tagit med sig personen från Italien, via ett flertal statsgränser samt försett personen med ett pass tillhörande en annan person. Dessa omständigheter talar för att straffvärdet ska sättas högre än en månad. Enligt hovrättens
mening motsvarar straffvärdet fängelse i två månader.

Brottets art talar med styrka för att också bestämma påföljden till fängelse. Det har inte framkommit några särskilda
skäl att i detta fall bestämma påföljden till annat än fängelse.

Dom B 1537-17

Ovanstående är ordagrant från delar av Hovrättsdomen som gav tre månaders fängelse.

-Pettersson undrar om någon tror att tre månader, ute efter två, där Sveriges skattebetalare står för kostnaderna inkl. de för advokaten avskräcker någon från att smuggla kusiner genom Europa?

7 reaktioner på “Lönsamt att smuggla kusin till Sverige

 1. ”Öppna ERA hjärtan!”
  Troligen finns en stor del av 87:orna kvar i den uppfattningen?
  Vi har dessa nollor omkring oss!

 2. Ett av 1000-tals fall som upptäcks !
  I dagens BZ rapporteras om ett annat liknande fall som en zigenerska från Serbien,gjort sig skyldig till.För andra gången kommer man nu utvisa (läs skicka tillbaka) henne till sitt hemland.31-åriga zingoallan har sex barn,och nästa på väg ! Således en dyr historia för Berlin,att sedan September i fjol,sörja för sju personer med mat o.husrum.Nu finns stora svarta rubriker om henne vilket i sin tur visar hur inskränkta press/myndigheter är.Som om detta fall skulle vara ett unikum bland alla hundratusende lyckosökare,som välkomnades av Merkel ! :
  http://www.bz-berlin.de/data/uploads/2017/07/img_3915_813_1500912790.jpg

 3. De som sitter i ledningen i europa har ingen aning om vad som krävs för att leda ett land. Det är underhållning som gäller att stå som filmstjärnorna gjorde en gångi hollywood i blickpunkten är det viktigaste att synas, att bli bekräftad , finns ingen stil och inget vett kvar.
  https://www.yahoo.com/sy/ny/api/res/1.2/uh7Sk8RtVI6p6UWUb9P_EA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjtzbT0xO3c9ODAwO2lsPXBsYW5l/http://media.zenfs.com/en_us/News/afp.com/6fd5f2ea24cab11008b197e93864f9751a10e3fd.jpg
  Presidentfru med underhållare………viktigt ….nej jag tror inte det !
  Staterna ska inte ha skattepengar att rumla med, vi måste skattestrejka !

 4. Nej det avskräcker inte. Dags att bli bidragstagare, jobba svart och bli kriminell.
  Med tre inkomster -> lyxliv men ända klaga lite då och då för medkänska annars hota för mer bidrag.
  Det är framgångsmodellen resp. vad som premieras i dagens Sverige.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: