Etikettarkiv: försörjning

Försörjningskraven för hårda – Moustafa återvände till sin familj


INVANDRING. När Moustafa Janos familj inte fick anhöriginvandra till Sverige bestämde han sig får att återvända till norra Irak – trots att han fått uppehållstillstånd. Nu drömmer han om att åka tillbaka för att bygga ett liv i Sverige tillsammans med fru och barn, rapporterar SVT.  Fortsätt läs


Ska vi införa ett tvång att försörja oss själva?


Moderaterna som gått i spetsen för att ge papperslösa och asylsökande förmåner som ingen skattebetalande svensk har, går nu ut och kritiserar att incitamenten att söka jobb minskar i samma takt som bidragen ökar.

Lagen om försörjningskrav infördes 2010 och innebar att den som sökt och fått uppehållstillstånd måste kunna försörja sig själv och ha en bostad innan personen i fråga kan ta hit sina anhöriga. Alla som vänt gammelmedia ryggen vet att denna lag knappast efterlevts och att tiotusentals människor idag lever i Sverige med sina återfunna familjer utan att kunna försörja sig själv och de man hämtat hit.

Nu går moderaterna Gunnar Axén och Mikael Cederbratt ut och kritiserar det faktum att lagen om försörjningsstöd urholkats och att majoriteten av de nyanlända fortfarande förlitar sig på svenska skattebetalares generositet. Enligt de bägge moderaterna är det viktigt att anknytningspersonen är den som tar ansvar för försörjningen och inte överlåter detta till skattebetalarna.

Dags för moderaterna att i elfte timmen inse att deras politik, förlåt…Reinfeldts politik, uteslutande gått ut på att svenska skattebetalare ska finansiera vardagen för alla nyanlända utan att ett enda krav ställs på de som anländer och sedermera tar hit hela sin släkt.

Källa: SvD


Vi måste försörja fler.


Av Stefan K

Just nu avlöser larmen varandra. I framtiden måste varje arbetande individ i Sverige försörja inte bara sig själv, utan ytterligare 2-3 personer. Vi lever allt längre och andelen pensionärer blir allt högre, förutspås i en rapport som SCB gjort i uppdrag av SEB. Redan idag är det ett faktum att varje person i arbete försörjer ytterligare en person och värst är det i kommuner med stor avfolkning och social belastning.

SEB föreslår en rad reformer för att minska trycket i framtiden. Bl.a. vill man…

  • stimulera högre produktivitet inom välfärdstjänster
  • uppmuntra människor att arbeta mer och under längre tid
  • öppna välfärdssystemen för kombinerad privat och offentlig finansiering
  • gör det enklare och mer attraktivt för människor att komma till Sverige för att arbeta

Utöver dessa reformer så poängterar man också att vi privatpersoner i framtiden måste bidra mer till våra pensioner och vår egen äldrevård.

Nu undrar jag varför inte den stora invandringen står att finna i rapporten och i de nyhetsförmedlingar som når oss. Är inte sanningen den att allt fler som anländer till Sverige står utanför arbetsmarknaden och försörjs av alla oss som har ett arbete. Jobben finns inte, kommer inte att finnas i tillräckligt hög utsträckning och därmed är det inte bara äldre och sjuka som tillhör den kategori som kommer att försörjas av allt färre i framtiden.

SEB:s rapport