Stäng

Attacker mot moskéer
0 (0)

SVT:s Aktuellt sände igår ett inslag om attacker mot moskéer i Sverige. Av de muslimska församlingar som svarat på en enkät uppgav 1 av 3 att de någon gång utsatts. Oavsett vad man anser om islam och dess närvaro i Sverige är och förblir dessa attacker oacceptabla, men…

Välkommen till Flen, Somalias nya huvudstad
0 (0)

Klisterlappar med texten ”Välkommen till Flen, Somalias nya huvudstad” har satts upp på flera håll i Flens kommun. ”Det är absolut rasistiskt, till 100 procent”, säger en av Flens många somalier. Somalierna som intervjuas i lokaltidningen befarar att detta kan skapa ett ökat misstroende hos den övriga befolkningen i kommunen och de tillägger att Flen…

Bygglovet upphävt för moskéutbyggnad
0 (0)

FLEN. Länsstyrelsen delar inte bygg-, miljö- och räddningsnämndens uppfattning angående bygglov för en tillbyggnad av Flens moské. Stiftelsen Flens moské vill bygga till moskén på Floragatan. I fjol gav bygg-, miljö- och räddningsnämnden bygglov för totalt 142 kvadratmeter byggnadsarea. Trots att tillbyggnaden ligger på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas alls. Då dispens getts vid tre…

Moské i Flen
0 (0)

  Petterssons fick ett mejl… Vill bara tala om att det har blivit en moské i gamla pingstkyrkan i Flen. Så snart är det väl minarets bygglov och gap och skrik fem gånger om dagen. Jag som i min enfald rymt från storstan där all sådan skit började poppa upp ut till landet. Jag trodde…