Den nya asylpolitiken

Regeringen har bjudit in samtliga riksdagspartier för att gemensamt ta fram en ny asylpolitik. Alla innebär då även Sverigedemokraterna.

Att nuvarande asylpolitik är en katastrof står utom allt tvivel. Med V, C och Mp inblandade lär vi dock inte få se en politik som återgår till nivåer vi kan hantera och som synkar bättre med övriga Europas. Morgan Johansson informerade på pressträffen om att ”Utgångspunkten är att migrationspolitiken ska vara långsiktigt hållbar, human, rättssäker och effektiv”.Read More »

Sveriges låga tillväxt beror på det stora flyktingmottagandet

Sverige har en låg tillväxt i BNP per capita. Det konstaterar Konjunkturinstitutet (KI), som också konstaterar att det i mångt och mycket beror på den enormt stora asylinvandringen.

”Vi har en låg BNP per capita-tillväxt, men man kan nyansera bilden. Den låga tillväxten förklaras mycket av demografin. En viktig förklaring är att vi tagit emot många flyktingar”, säger KI:s prognoschef.

Sverige har tillsammans med Storbritannien den lägsta tillväxten i BNP per capita i hela EU. Ökad andel äldre och asylmottagningen pekas ut som de två stora orsakerna. En ökad andel äldre har alla europeiska länder, men få om ens något annat land har Sveriges stora tillförsel av asyl- och anhöriginvandrare, så där ligger m.a.o. det stora problemet.

Omni ekonomi

 

Sunkigt Anna

Det är inte bara ruttet att Moderaterna nu karbonkopierar den asylpolitik man bara för något sedan kallade rasistisk. Journalister, åtminstone några av dem, berömmer Moderaterna för deras omsvängning.

En av dessa är Anna Dahlberg på Expressen. I  gårdagens tidning hyllade hon Moderaterna och skrev att de har rätt angående flyktingpolitiken. Annat lät det förr…Read More »

Asylpolitiken en skam

Lena Matthijs, polisområdeschef i Älvsborg, är kritisk mot svensk asylpolitik och menar att den smeker med ena handen och slår med den andra.

Vem är inte kritisk mot svensk asylpolitik, förutom de som skapat den och försvarar den?  Matthijs inlägg ska ses i kontext med att hon själv är vårdnadshavare för en 17-åring som nu ska utvisas. Dock har hon en del saker att säga som många kan ställa sig bakom.Read More »

Professor riktar skarp kritik mot Sveriges asylpolitik

INVANDRING. Stefan Hedlund, professor i öststatsforskning vid Uppsala universitet, kritiserar svensk asylpolitik i ordalag som skulle kunna vara hämtade från Petterssons blogg eller liknande alternativmedia. 

I en debattartikel på Det Goda Samhället riktar Hedlund, skarp kritik mot svensk asylpolitik. Hedlund menar bland annat att om utrikes födda, och inte göra någon skillnad mellan å ena sidan finnar, norrmän och britter, och å den andra somalier, irakier och afghaner. Ur ett allmänmänskligt perspektiv må detta vara lovvärt, men ur ett migrationspolitiskt perspektiv är det förödande.

Read More »