Slavery and Sex Slavery *Uppdaterad

Jag fick i uppgift av Ali att tala om var slaveri var omnämnt i Koranen och Haditherna. Efter mycket letande hittade jag precis de delar av Koranen och hahditerna, där ju enligt Ali all sanning står. Han har tidigare fått ge sig för korsfästningsstraffet, som har varit ett straff från begynnelsen i islam och det finns ju kvar ännu. Ibland är det bra med böcker som inte får ändras. Read More »

Manlig Omskärelse – Vetenskap

Omskärelse diskuteras jämt av islamofober. Generellt sett finns det två olika grupper av kritiker. Den ena gruppen som inte har kunskap alls om ämnet och som främst hämtar sina argument från andra debattörer. En annan grupp är den grupp som vägrar att lyssna på fakta och som avsiktligt använder fel benämningar som stympning. Man nämner manlig omskärelse som stympning. Och det är helt fel benämning.

Låt mig presentera lite fakta här. Låt experterna prata. Lyssna och tänk själv.

Det är värt att nämna att Sverige har riktigt höga könssjukdomstal. Jag vet inte om det kan bero på att icke omskurna sprider smittan snabbare. Jag vet faktiskt inte. Kanske värt att studera vidare detta.

En annan sak som är värd att nämna är att miljoner ickemuslimer också gör detta efter rekommendationer från medicinsk expertis.

Ibland får jag frågan varför vi ska ändra något som Allah har skapat. Mitt svar är att vi gör det för att vår Gud har bett oss att göra det. Samtidigt får den som inte lyder Allah kvar förhuden med de nackdelar som finns med den. Experter är rörande överens om att omskuret är mer hygieniskt än icke omskuret. Av det skälet är frågan varöfr vissa väljer det som är mindre hygieniskt.

En annan fråga som också kommer är varför vi inte låter barnen vänta till de blir 18 år och sedan välja det själva? Jag undrar varför man ska tvinga dem att ha förhuden med dess nackdelar i 18 år. Det ökar jrisken att få HIV enligt experterna och får de HIV innan 18 så är det lite sent att få bort förhuden.   Samtidigt har de fått säre inre hygien i 18 år. Det är inte bra.

Viss säger ” Ja men vi tvättar oss så ofta att det här med hygien blir bra ändå”. Kanske delvis rtt , men vad händer när du blir gammal och bor på ett äldreboende o behöver assistans? Och tänk på att vi har miljarder människor i väden. Miljontals har stor vattenbrist och har inte möjliheten att använda så mycket vatten som behövs för att rena sig så ofta.  Inte sant?

Tänk lite på det.

Från en arabisk blogg nära dig