3 thoughts on “CP Jesper klappar till Arga Andersson och Såssarna

  1. Enligt Arga Andersson, tycks en aktiv terroristislamist i handen, vara bättre än tio passiva eventuella endast pladdrande nazister i skogen!

    Vilken människosyn har man egentligen då?

    Det är väl den konkreta terrorismen, snarare än eventuella åsikter, som borde vara särskiljande för om man utdömer någon eller inte, inte om de är politiskt korrekt legitima eller inte!!!

  2. Ha aldrig med araber att göra! Arga Andersson fullföljer (i tron att det är rätt) Palmes flörtande med Arafat. Ett stort misstag!
    Hur kan (S) ha så stort förtroende hos “väljarkåren”? Hur tänker svenskarna? Rakt ner i av grunden!

Kommentera