Svenska Tryckfrihetsförordningen utsett till världsminne

HISTORIA. Den svenska Tryckfrihetsförordningen från 1766 har utsetts till världsminne av Unesco. Därmed blir det Sveriges åttonde världsminne. Ett världsminne motsvarar Unescos lite mer välkända lista för världsarv, men i stället för platser och byggnader rör det sig om dokument och arkiv, rapporterar Riksarkivet.

Förordningen var först i världen, och innebar både rätten att uttrycka sig fritt och att ta del av allmänna handlingar. I dag bevaras det unika källmaterialet på Riksarkivet och Kungliga biblioteket (KB).

År 1766 antog Sverige som första land i världen en lag som reglerade rätten till det fria ordet – tryckfrihetsförordningen. Den bestod av två delar:

 • Rätten för alla att publicera tankar, åsikter och känslor i tryck.
 • Rätten för alla att ta del av myndigheternas och de styrande organens handlingar (till exempel beslut, protokoll och utredningar), och trycka dem om man ville. Den rättigheten kallas för offentlighetsprincipen.

Vid mitten av 1700-talet hade Sverige ett unikt parlamentariskt system som gav stor makt åt riksdagen och liten makt åt kungen. Under frihetstiden, 1719–1772, blev det viktigt att fritt kunna utbyta tankar och idéer samt att kunna väcka opinion och föra offentlig debatt. Detta ledde fram till den första tryckfrihetsförordningen.

Genom källor som finns på Riksarkivet kan vi följa processen med att formulera en tryckfrihetsförordning, och genom trycksaker bevarade på KB kan vi studera lagens följder. Dokumenten har nu tillsammans utsetts till världsminne av Unesco.

Det är mycket glädjande att Unesco uppmärksammar Sverige för våra insatser för yttrandefrihet. Vikten av tryckfrihetsförordningen kan ses i ljuset av att Sverige idag runt om i världen är erkänt för sitt stöd för demokrati och medborgerliga friheter. Utmärkelsen kastar ljus över en av de mest fundamentala mänskliga rättigheterna i världen, säger riksarkivarie Karin Åström Iko och riksbibliotekarie Karin Grönvall i ett gemensamt uttalande.

-Pettersson säger att Rätten för alla att publicera tankar, åsikter och känslor i tryck samt ta del av offentliga handlingar gäller inte alltid.

År 2016 blev jag frikänd av Svea Hovrätt men dömd att betala skadestånd trots att jag återgett sanningen ur offentliga handlingar om en pakistansk sexförbrytare.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

18 thoughts on “Svenska Tryckfrihetsförordningen utsett till världsminne

 1. Signaturen “The Truth” här nedan vet inte vilket ben hen ska stå på. Ett exempel på svt.se från 2020-10-07 men som aktualiserats i dag kanske kan få henom att förstå:

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/upploppet-i-ronneby

  “En koranbränning och en tillståndslös manifestation orsakade våldsamma upplopp i Malmö. Följande natt flög stenar mot blåljuspersonal på en annan plats i landet: i Ronneby i Blekinge.”
  “Under natten till lördagen den 29 augusti skakas Malmö av våldsamma kravaller. Upploppet kopplas till två uppmärksammade händelser: en koranbränning i Rosengård och en otillåten islamkritisk manifestation, där en koran sparkats omkring på marken.”

  Första stycket är inget att erinra emot. En “tillståndslös manifestation” saknar tillstånd men är inte förbjuden. Och kan självfallet inte bestraffas.
  I andra stycket stycket står det en “otillåten islamkritisk manifestation”. Detta är anmärkningsvärt. Att förbjuda en demonstration är ett brott mot grundlagen.
  Att ‘public service’ inte förstår skillnaden mellan ’tillståndslös’ och ‘otillåten’ är anmärkningsvärt. Men språkkunskap och ordförståelse är inte SVT:s starka sida. Det är lika illa ställt när det gäller juridiken.

 2. Visa upp papper på museer är tydligen viktigare än the real deal. Bästa sättet att vårda yttrandefriheten är bl.a. att åtala näthatsgranskaren för hans trakasserier mot folk som säger vad de tycker samt att omformulera hetsparagrafen så den handlar om hets istället för åsikter.

 3. Hedrande, och bör hävdas desto mera i dagens korrupta, förtryckande samhälle, med HMF-skit m m., som missbrukas för att hålla nere, och kväva oliktänkande!

  DENNA FÖRBUDSLAG MÅSTE BORT, I YTTRANDEFRIHETENS NAMN!!!

 4. Tryck- och åsiktsfrihet är absolut: Det vill säga antingen eller. Vi kan inte ha ‘lagom åsiktsfrihet’. Antingen är vi fria att tycka och trycka vad vi eller så är vi det inte.

  Under frihetstiden hade vi frihet. Det har vi inte nu.

  Läs gärna om principalatstriden. Den striden på 1700-talet är bakgrunden till demokratiutvecklingen i vårt land. En utveckling som har gått i stå:

  https://digital.ub.umu.se/relation/515924

  Principalatsfrågan handlade om de valda ombuden till Sveriges Riksdag. Ena parten förespråkade att de valda ombuden skulle tillvarata sina väljares intressen före sina egna och sitt stånd (part).

  Är vi där i dag? Kan vi själva välja ombud? Tillvaratar de våra intressen? Jag tänker inte bara på riksdagen.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Principalatsstriden

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Frihetstiden

  Fick ni läsa om principalatsstriden under historieböckerna? Vi fick det inte på´vår tid. Det var före 1968 ….

   • Hur rimmar det du skriver här med det du skriver här ovanför?

    [Att det är hedrande} “Att vår tryckfrihetsförordning, utsetts till världsminne och världsarv av Unesco!”

    Tycker du att tryckfriheten som försvann 1968 är värd några utmärkelser 2023?

   • Jag menar här, rent allmänt, politiskt, genom hela tiden inskränkningar fram till nu!

    Men lagarna, I GRUNDEN, är det inget fel på, det är förvanskningen av dem, och håliggörandet av dem till dags datum, som är det, från -68 och framåt!

   • Jag menar här Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen!

    Men inskränkningarna och HMF-lagen, MÅSTE naturligtvis bort!!!

 5. Man tummar rätt friskt på vår tryckfrihet. I synnerhet Morgan Johansson som hade lite kuckeliku med de stora nätaktörerna! Man obstruerar bl a med dessa s k algoritmer som plockar bort obekväma “sanningar”, avlönar näthatsgranskare och liknande.
  Tryck – och åsiktsfrihet är en stolt tradition i Sverige. Inga politiker skall bestämma vad vi säger eller tycker.

  16
  • Ingen svensk vågar uttrycka sitt hjärtas mening varken i tal eller skrift! Det kan bli böter eller i värsta fall fängelse. Så mycket är tryckfrihetslagstiftningen värd. Hurra för världsarvet.

   11
   • Ett skäl nog som något, att hävda den ännu mer, nu när den blivit världsarv! Då kan man peka på det, med kraft!

   • Och nu vill UNESCO instifta ett Morgan Johansson pris också Priset skall tilldelas den Minister som ljuger mest och uträttar minst under en mandatperiod .
    “THE LAME DUCK TROFY”
    Till minne av Mynchausens tvillingsjäl .

Kommentera