Tänker Centerpartiet välja en islamist som ledare?

INRIKES. Ska en turkisk medborgare bli centerledare? skrev bloggen för någon dag sedan och forsatte att C-toppen Muharrem Demirok är ”Jävla trött på vita män, men det stoppar inte där, känt är att Demirok är dömt för misshandel två gånger och att han då skallat motståndaren, det är sällan centerpartister använder huvudet men när det görs i slagsmål tyder det på att Demirok varit en van slagskämpe.

-Pettersson lärde sig i skolan att kristendomen spreds av missionärer och att gubben som kom hit på 800-talet som Nordens apostel var Ansgar. “Murre” som Demirok kallas ha tydligen gått i en annan skola. Jag har också lärt mig att kristendomen fanns i Mellanöstern och Nordafrika långt innan “profeten” Muhammed började härja.

Herr Demirok som nyligen berättade att han inte tänker förhandla med eller kommer inte sitta i en regering beroende av SD, verkar inte så bra på att beskriva verkligheten så vi får hoppas han aldrig kommer i närheten av en svensk regering.

Jag undrar vad alla strävsamma företagare soD

Om Muharrem Demirok på bloggen…

Att skydda sig mot Islams förtryck och våld är nästan omöjligt om muslimerna blir för många. Det enda säkra är att inte släppa in dem i landet och det går knappast att undvika att kränka muslimer för de kan bli kränkta av allt. I muslimska länder gäller det att inte ge dom makten.

Steget Efter

Islam är vidrigt, att vänsterblivna svenskar försvarar detta är obegripligt…

”Fördomar om islam som en primitiv religion och att islam är omöjlig att kombinera med demokrati florerar”. Själv så var det avgörande steget som fick mig att lämna islam när jag började studera de islamska skrifterna. Det jag fann var att islam just är en primitiv religion och fullständigt omöjlig att kombinera med demokrati. Så vad är det som Koranen lär sina anhängare då? Ja, döm själva, säger Mona Walter, före detta muslim från Somalia som konverterat till kristendom och boende i Sverige.

 • Muhammed lärde att män får våldta och gifta sig med flickor i förpuberteten (65:4),
 • att icke-muslimer skall korsfästas och amputeras (8:12, 47:4) samt halshuggas (8:12, 47:4),
 • att den troende som dödar ickemuslimer blir belönade i paradiset (9:111),
 • att icke-muslimer skall kallas svin och apor (5:60, 7:166, 16:106),
 • att ickemuslimer är vidriga varelser som inte förtjänar någon nåd (98:6),
 • för islams skull skall man utpressa icke-muslimer (9:29),
 • och detta för att bara ge några få exempel bland många andra. Att detta är ett tecken på en primitiv religion som inte vill samverka eller respektera ett demokratiskt statsskick skall man inte behöva ha en juristexamen från Uppsala universitet för att förstå.

Och hur är det med islam och demokrati då? Man kan vända sig till Koranen för att få alla de svar man behöver.

 • Enligt islam ska man behandla icke-muslimer som svurna fiender (4:101),
 • män får ha sexslavar och arbetsslavar (4:3, 4:24, 5:89, 33:50, 58:3 och 70:30)
 • samt skall slå dessa och sina fruar (4:34,
 • och Muhammed uppmanade också alla män att ha piskor hängande där deras kvinnor kan se dem: Kash. Shaf of Al-Zamakhshari, vol. 1, s. 525),
 • en muslim skall terrorisera ickemuslimer (8:12, 8:60) och i Sahik Muslim läser vi ”Jag har blivit beordrad att strida mot folk tills de erkänner att det finns ingen annan gud än Allah, och Muhammed är Allahs budbärare” (1:33).

Att Islam inte heller går ihop med yttrandefrihet märker vi av genom att det som muslim är förbjudet att kritisera eller ifrågasätta sin egen religion (4:65, 24:63) På arabiska heter det Fitnah. Det är av denna anledning jag aldrig stött på ”moderna muslimer” eller sekulära muslimer som offentligt kritiserar sin egen religion. Detta trots att många moderna muslimer, uppfattar islam som primitiv och odemokratisk i sin nuvarande form.

Islams mål är världsherravälde.

Sura 9, vers 29 (9:29) “Striden mot dem, som ej tro på Gud och den yttersta dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt och ej bekänna sanningens religion, nämligen dem som fått skriften, tills de villigt giva skatt och ödmjuka sig.”

33:27 “Och han gav eder deras (de otrognas) land och hem, deras ägodelar och ett land, som ni aldrig beträtt i arv, ja Gud är allsmäktig.”

***

ISLAM. Muslimer påstår att krig endast får bedrivas som en sista utväg för att komma tillrätta med förtryck och aggression och för att försvara vissa fri- och rättigheter. Alltså självförsvar. Det är lögn liksom allt annat som islam och koranen påstår. Det började år 571 i staden Mecka i nuvarande Saudiarabien då den man som skulle bli profeten Muhammed föddes.

När Muhammed var 40 år visade sig ängel Gabriel för honom. Ängeln hade med sig budskap från Allah. Muhammed lärde sig budskapen utantill. Först berättade han för sin familj vad Allah hade sagt. Senare berättade han för andra människor. Muhammed hade blivit Allahs profet. Allt fler människor började tro på det som Muhammed berättade för dem.

Men Muhammed fick också fiender och år 622 fick han lov att fly från Mecka till staden Medina. Han skickade även en del av sina män till Etiopien där de kristna!!! gav dem skydd. Muhammeds fiender var förbannade och det blev strider som Muhammed och hans polare vann.

År 630 återvände Muhammed till Mecka. I Mecka fanns en helig byggnad som hette Kaba, byggd av granit, den stal Muhammed och gjorde till islams heligaste plats. De tidigare ägarna av stenen hade inget att säga till om, Muhammed bestämde att deras gudabilder skulle förstöras.

Det blev även bestämt att bokens folk, judar och kristna, som levt i området i många hundra år före islam skulle få fortsätta leva som dhimmis, det vill säga skyddade medborgare, så länge de följde islams lagar och betalade en extra skatt (jizya) till den muslimska staten. Denna status gällde inte avgudadyrkare som inte kunde tolereras i ett monoteistiskt samhälle så dem slog man ihjäl eller tvingade att konvertera. De som inte accepterade slog man ihjäl eller förslavade, givetvis i självförsvar för islam accepterar inte våld.

Två år efter det att Muhammed hade kommit tillbaka till Mecka blev han sjuk. Gubben dog 632. Medan Muhammed levde och eftersom han inte var skrivkunnig bestämde han att Allahs ord skulle skrivas ner av en skrivare. Allahs ord till Muhammed samlades i Koranen.

Muhammed var Allahs sista profet av de 25 som nämns i koranen och det ska inte komma någon efter honom.

Efter profeten Muhammeds död så valdes Abu Bakr till den förste kalifen och han tog i med krafttag mot de stammar som inte accepterade islam och erövrade hela arabiska halvön. Givetvis i självförsvar för islam accepterar inte våld.

2015-07-22_0758

Därefter riktades fokus mot de mäktiga imperierna i öst: sasaniderna i Persien och bysantinerna i Syrien, Palestina och Egypten, givetvis i självförsvar…

Den andra kalifen, Umar – utsedd av Abu Bakr – fortsatte i den förstes fotspår. Umar utökande islams styre över Syrien, Egypten, Irak och Persien i vad som, från en rent militär synvinkel, var häpnadsväckande segrar. Inom fyra år efter profetens död hade den muslimska staten utvidgat sitt inflytande över hela Syrien och kuvat bysantinerna vars härskare, den kristna Herakles, vägrat anta islam. Det var ännu ett självförsvarskrig. Ett år senare red han in i Jerusalem och gav ett heligt löfte, ”I Allahs namn Era kyrkor åtnjuter full säkerhet; de får inte ockuperas av muslimer eller förstöras”. Som vi vet ljög muslimerna men det var väl självförsvar.

2015-07-22_0814

Umar var kalif i tio år och han avslutade karriären med en seger över det persiska imperiet i nuvarande Iran. Den tredje kalifen blev Uthman, han var också duktig på självförsvar och intog Libyen och stora delar av Armenien. Uthman sammanställde också koranen till vad den är idag och förstörde alla andra versioner. Resultatet blev den text som idag är accepterad av de flesta muslimer.

Under 700-talet var det så dags för muslimerna att i självförsvar civilisera Spanien därefter fortsatte de norrut för att självförsvara sig mot Frankrike dit de första muslimerna kom år 714 och intog Narbonne, som blev deras bas i 40 år varifrån de gjorde räder.

De härjade i Languedoc 714-725, förstörde Nimes i 725 och förstörde mängder efter floden Rhone. År 721, belägrade en muslimsk armé på 100000 soldater Toulouse. Efter sex månaders belägring fick de hjälp och den muslimska armén krossades.

Muslimerna drog i oordning tillbaka till Spanien. År 732 fick de rejält med spö i slaget vid Poitiers och hade inte det skett kanske vi alla varit muslimer idag. Det fortsatte dock att härja i mindre grupper i Frankrike i närmare 100 år, givetvis i självförsvar.

Muslimerna totalförstörde Toulon 1178 och 1197, de massakrerade eller deporterade folk, från Korsika, Sicilien, Sardinien, södra Italien, Spanien och attackerade på fransk mark

När de blivit utslängda från Västeuropa fortsatte de från sjösidan och tog slavar och slavinnor ända fram till 1830 då Frankrike bestämde sig att försöka hugga huvudet av ormen och där har ni förklaringen till Frankrikes invasion av Nordafrika.

2015-07-22_0839

Muslimerna härjade alltså i Frankrike mellan 714 och 1830, i över tusen år och själva kallar de det självförsvar eftersom de inte får använda våld enligt koranen. 

Det finns en stor okunskap kring islam, dess historia och dess krigföring i nutid och dåtid. Ibland sägs att det är på grund av korstågen som muslimer är förbannade på väst eller att det beror på USA:s närvaro i området. Dessa skäl är felaktiga, det är propaganda, man lurar en hel värld.

Korstågen var en reaktion på araber och muslimers mördande av kristna och plundring av handelsvägar. Har nu någon tryckt i dig att korstågen skulle vara ett anfallskrig från Europa, så kan du avfärda detta som trams. Hela Mellanöstern bestod av tre stora religioner före islam. Nämligen Zoroastrianism från Persien. De flesta zoroastrier mördades av muslimer. Likadant med judar och kristna, miljoner mördade av araber. Till det kommer otaliga mindre religioner och tankesystem. Nästan alla är idag ”utrotade”, pga. muslimernas jihad.

Dessa tre religioner med många gemensamma nämnare var, innan den galne Muhammed dök upp, de största religionerna i området. Sen kom Muhammed på sin guppande kamel och sen dess har mer eller mindre hela mellanöstern varit ett teokratiskt skithål. Islam har belägrat och förtryckt men enligt arabisk doktrin för man inte krig, man befriar de otrogna i självförsvar genom att tvinga dem bli muslimer eller dö.

Sjöröveri är precis som slavhandel en viktig del i att finansiera islams spridning genom jihad. Plundring har ALLTID varit en del av islam och är väl inskriven i islamisk doktrin. Läs Koranen och andra islamiska texter, så får du själv se detta.

Många tror att den muslimska världen förklarade krig emot USA under 1980-talet. Vilket är helt fel. Man förklarade krig emot USA redan 1783. Anledningen till att man redan 1783 bedrev ett Jihad emot USA, var att USA vägrade betala de utpressningspengar, som det Ottomanska riket krävde, för att låta amerikanska fartyg vara ifred på Medelhavet. Man krävde pengar/lösen av alla nationer som hade fartyg i Medelhavet. Betalade man inte, plundrade man fartygen, och mördade dess besättning. Även svenska fartyg kapades och några tusen svenskar hamnade som slavar i Nordafrika.

Det beteende som vi idag ser i Somalia, Syrien, Irak och på andra ställen, är inget nytt påfund. Det har alltid varit en del av islam, och är en av många strategier för att expandera arabernas rike och ideologi – Islam.

-Pettersson hoppas politikerna kan historien och inte tror att försöken att ockupera och förslava Europa har upphört…

632 e.Kr. (467 år före korstågen): Muhammed dör.

635 e.Kr. (464 år före korstågen): En muslimsk här erövrar bysantinska Damaskus, huvudstad i kristna Syrien. Tvångsislamisering börjar.

636: Slakten i Kadesia. Erövring av Mesopotamien samt sassanidska huvudstaden Ktesiphon. Det stora biblioteket i Madâin bränns ner.

637: En muslimsk här erövrar Jerusalem. Tvångsislamisering börjar.

640: Erövring och brandskattning av Kairo. Det stora biblioteket bränns ner.

642: En muslimsk här erövrar Alexandria, huvudstad i kristna Egypten.

642: Slakten vid Hamadan (Ekbetana) mot Sassaniden. Stora delar av nuvarande Iran erövras.

645: En muslimsk här erövrar kristna Barka i Nordafrika (Lybien).

650: Sista områdena i kungariket Armenien plundras och tvångsislamiseras.

652: Ett angrepp av muslimska pirater (Korsarer) mot Sicilien slås tillbaka.

667: Flera angrepp av muslimska pirater (Korsarer) mot Sicilien slås tillbaka.

674: Ett muslimskt angrepp mot Konstantinopel (huvdstad i kristna bysantinska riket) slås tillbaka.

700: Den italienska ön Pantelleria erövras av muslimer. Ön utvecklas till ett piratnäste.

708: Det muslimska fälttåget i kristna Nordafrika når Atlantkusten. Alla städer och bosättningar i Nordafrika plundras och bränns ner.

708: Sicilien erövras tillfälligt av muslimer.

710: Med erövringen av den sista kristna staden i Nordafrika är hela det tidigare kristna Nordafrika islamiserat.

711: Muslimska härar går över till Gibraltar och anfaller Europa. Startar erövringen av iberiska halvön (Spanien och Portugal).

711: Qutaiba ibn Muslim börjar på uppdrag av arabiske Umayyaden, härskare av Chorasan, att erövra Transoxanien. Städerna Samarkand och Buchara plundras.

711: Den befintliga basilikan Santa Maria, på Tempelberget invigs till al-Aqsa-Moschee av Abd el-Wahd. Idag den tredje viktigaste mosken.

712: Erövringen av södra Spanien avslutas.

712: Islamska erövrare når Kinas och Indiens gränser.

713: Araberna erövrar Barcelona, går över Pyrenéerna och börjar erövra södra Frankrike. Ca 90 år efter Muhammeds död står muslimska härar i kristna Franken. (Frankrike)

717: Ett muslimskt angrepp på Konstantinopel (huvudstad kristna bysantinska riket) slås tillbaka.

720: Araberna erövrar Narbonne och belägrar Toulouse i södra Frankrike.

720: Nytt landstigningsförsök av muslimska trupper på Sicilien.

731: Islamsk här bryter in i Sydfrankrike. Från Dijon till Sens nära Loire.

732: Slakten vid Tours och Poitiers (Frankrike): En europeisk armé segrar över en muslimsk. Muslimerna slås tillbaka till södra sidan av Pyrenéerna. De behåller dock stora delar av iberiska halvön (Spanien och Portugal).

735: Muslimer angriper på nytt södra Frankrike med starka härar.

751: Vid slakten i Talas besegrar en muslimsk arabisk här en kinesisk här.

810: Islamska trupper besätter Korsika och använder ön som bas för angrepp på Frankrikes sydkust.

831: Muslimska trupper erövrar och brandskattar sicilianska Palermo.

832: Muslimska enheter överfaller och plundrar Marseille.

835: Från Sicilien går muslimerna mot fastlandet och Kalabrien.

838: Islamska trupper överfaller återigen södra Frankrike och Rhonedalen.

840: Tarent och Bari faller i muslimska händer.

840: Benevent, under frankiskt skydd, angrips av islamister.

841: Brindisi faller efter häftig kamp i muslimska händer.

841: Capua (Kampanien/Italien) blir efter kort belägring fullständigt förstört och plundrat.

843: Muslimska trupper erövrar och brandskattar sicilianska staden Messina.

843: Arabiska erövringsförsök mot Rom misslyckas. Staden och kringområdet plundras.

848: I augusti blir staden Ragusa på Sicilien plundrad och förstörd.

848: Muslimska enheter överfaller och plundrar Marseille.

851 – 852: Det kortfristigt befriade Benevent (Kampanien/Italien) blir åter erövrat av muslimerna.

856: Araber attackerar och förstör katedralen i Canossa i Apulien.

859: Muslimska trupper överfaller och plundrar åter sydfrankrike.

868: Araberna erövrar slutligen staden Ragusa på Sicilien.

870: Araberna erövrar Malta.

878: Muslimska trupper erövrar och brandskattar Syrakusa.

880: Muslimska trupper erövrar och plundrar Nizza.

882: Muslimer når mynningen av Garigliano mellan Neapel och Rom.

888: Muslimska trupper når in i Provence till Fraxinetum, ett nytt brohuvud. Därifrån plundrar de till Arles (huvudstad kungariket Burgund), även längs Rhone till Avignon, Vienne (vid Lyon) och Grenoble.

902: Muslimska trupper erövrar och brandskattar sicilianska staden Taormina.

911: Biskopen av Narbonne kan inte resa från Frankrike till Rom, då muslimer besatt alppassen.

918: Muslimska trupper erövrar och brandskattar, från Sicilien, Reggio på fastlandet i Kalabrien.

920: Muslimer går från Spanien över Pyreneerna, mot Gascogne och Toulouse.

934: Genua och La Spezia blir överfallna av muslimer.

935: Genua och La Spezia blir återigen överfallna av muslimer.

939: Muslimer går norrut över Genf till schweiziska alppass.

942: Muslimska trupper marscherar genom sydöstra Frankrike och mot Italien.

942: Nizza överfalls av muslimer.

952 – 960: Från alppassen erövrar muslimska trupper under nära 8 år Schweiz. De plundrar och förstör Wallis, delar av  Graubündens och  östra Schweiz. Mellan 952 och 960 behärskar araberna, efter slakten vid Orbe, stora delar av södra och västra Schweiz. Slutligen når de stora St. Bernhard-Passet och stöter i nordost fram till St. Gallen, i sydost till Pontresina.

942 – 965: Muslimska trupper erövrar Savoyen.

906 – 972: Muslimska trupper erövrar Provence.

964: Muslimska trupper erövrar och brandskattar, från Sicilien, det på fastlandet liggande Rometta.

979 – 988: Sebük Tegin förklarar heligt krig mot Hindu-Schahis. Alla fästningar i Afghanistan till indiska gränsen faller i muslimska händer.

997 – 1029: Mahmud från Ghazni genomför 17 fälttåg mot Indien.

1002: Bari blir åter erövrat och förstört av araber.

1002: Genua blir åter erövrat och plundrat av araber.

1004: Pisa blir erövrat och plundrat av araber.

1009: Kalif Al-Hakim anordnar systematisk förstörelse av samtliga kristna helgedomar i Jerusalem. Även gravkyrkan förstörs.

1018: Mahmud av Ghazni erövrar den indiska staden Mathura, dödar 50000.

1025: Mahmud av Ghazni erövrar den indiska staden Somnat, dödar 50000.

1070: Seldjukerna, ett turkiskt muslimskt nomadfolk från inre Asien, vinner kontroll över Jerusalem.

1071: Slakten vid Mantzikert – en kristen bysantinsk här blir utplånad. De muslimska seldjukerna erövrar kärnan i det kristna bysantinska riket: mindre Asien.

1094: Den muslimska generalen Aibak erövrar den indiska staden Anahilwar Patan, dödar 50000.

1095: Den kristna bysantinske kejsaren Alexios I Komnenos skickar ett sändebud till påve Urban II med begäran om militär hjälp.

1099 till 1293: Efter drygt fyrahundrafemtio år av islamsk expansion med svärdet, börjar två århundraden med kristna korståg för att ta tillbaka kristna områden.

1202: Den muslimska generalen Aibak erövrar den indiska staden Kalinjar.

1206: Sultanatet Delhi. General Qutb-ud-Din Aibak övertar genom lönnmord makten i landet vid Indus och grundar där slavdynastin (1206-1290). Landet tvångsislamiseras.

1389: Slakten vid Amselfeld: En kristen här av serber, bosnier och bulgarer blir förintad av en muslimsk här. De kristna balkanstaterna blir muslimska vasallstater.

1453: Erövring av Konstantinopel (Istanbul). Slutet av det kristna bysantinska riket.

1479: Osmanska trupper erövrar efter häftig kamp den venetianska ön Euboia.

1480: En muslimsk här erövrar Orranto in Italien. Återtas 1481 genom av en kristen här.

1492: Efter att spanjorerna 1492 i Granada återerövrat det sista muslimska riket i Västeuropa, bosatte sig de flyende morerna i Maghreb. Tillsammans med inhemska araber och maurer rustas stora flottor. Ett permanent krig påbörjas mot det kristna Europa, särskilt mot skeppsfarten och kusten.

1499 – 1503: Turkiska enheter tränger in i italienska Friaul. Den apuliska staden Otranto (ca 100 kilometer sydöst från Brindisi) erövras och blir brohuvud för vidare krigståg.

1521: En muslimsk här erövrar Belgrad.

1526: Slakten i Mohács – en kristen här blir förintad av en muslimsk här. Muslimska härar erövrar större delen av Ungern.

1526: Staden Ragusa (Dubrovnik) erövras av osmanska trupper.

1526 – 1530: Stormogulen Babur erövrar, från nuvarande Uzbekistan och Afghanistan, sultanatet Delhi och även det indiska landet runt nordindiska Indus-Ganges-Ebene och städerna Delhi, Agra och Lahore. 100 till 150 miljoner människor hamnar under muslimskt styre.

1529: Den första belägringen av Wien av en muslimsk här misslyckas. Städerna Komorn och Preßburg (Bratislava) brinner.

1534: Med 84 galärer överfaller och brandskattar muslimska pirater den sydliga västkusten i Italien vid Reggio, med början nordöver genom Tyrrheniska havet till Sperlonga.

1537: Muslimiska pirater erövrar de venetianska öarna Naxos, Kasos, Tinos och Karpathos.

1543: Muslimska berberpirater belägrar och plundrar Nizza.

1544: Chair ad-Din överfaller ön Ischia (vid Italiens kust), tar 4000 fångar

1551: Turgut Reis förslavar hela befolkningen på den maltesiska ön Gozo.

1554: Muslimpirater överfaller och plundrar den italienska staden Vieste.

1555: Turgut Reis överfaller Bastia på Korsika.

1558: Pirater från berberkusten erövrar staden Ciutadella (Minorca).

1563: Turgut Reis går iland i provinsen Grenada (Spanien). Han erövrar och plundrar samtliga kustorter.

1565: Belägring av Malta av en osmansk här börjar 18 maj och pågår till truppernas avresa 8 september 1565. 42000 soldater och civila dödas.

1658 – 1707: Sydlig expansion av mogulriket och tvångsislamisering av erövrade områden.

1609 – 1616: England förlorar 466 handelsskepp (15000 till 40000 människor) till muslimska berberpirater.

1617 – 1625: Attacker av berberpirater är vanliga. Överfall i södra Portugal, södra och östra Spanien, Balearerna, Island, Sardinien, Korsika, Elba, den italienska halvön (särskilt Ligurien, Toscana, Lazio, Campanien, Kalabrien och Apulien) vidare överfall på Sicilien och Malta. Större överfall, som krigståg, riktar sig mot iberisksa halvön. Vid berberpiraternas attacker faller städerna Bouzas, Cangas, Moaña och Darbo.

1627: Island plundras flera gånger av turkiska pirater. 400 slavar tas i en räd.

1631: Murat Reis överfaller med algeriska pirater och osmanska soldater Irland. De stormar kusten nära Baltimore (County of Cork).

1677 – 1680: Ytterligare 160 brittiska handelsskepp (8000 till 20000 människor) kapas av algeriska pirater.

1683: Den andra belägringen av Wien av en muslimsk här misslyckas. Efter nederlaget vid Wien blir islam militärt försvagat, så att de inte längre kan föra stora krig. Därför opererar de efter en längre stagnationsfas med terror.

1700 – 1750: Över 20000 europeiska fångar (inte slavar). Även danskar, tyskar, engelsmän, svenskar och tom islänningar tas.

1822: På öarna Chios och Psara slaktar turkarna 50000 greker och förslavar ytterligare 50 000.

1842 – 1846: Mord på 10000 kristna assyrier av turkarna.

1894 – 1896: Mord på 150000 armeniska kristna av den turkiska sultanen Abdul Hamid.

1914 – 1923: Utrotning av 300000 till 730000 greker av turkar, framför allt i nordturkiska Pontus-Regionen.

1915 – 1918: Utrotning av armenier. Den islamska regeringen i Turkiet utnyttjar virrvarret efter 1:a världskriget för att utplåna kristna armenier. 1,5 – 2 miljoner armenier slaktas. Dessutom mördas 750000 kristna assyrier i Irak av turkarna.

1922: Vid massakern i Izmir blir 25000 kristna (armenier och greker) mördade, 200000 fördrivs.

1933: Vid massakern i Simmele/Irak mördar turkarna 3000 kristna assyrier.

1948-några år framåt: 860000 judar fördrivs från arabvärlden. Deras tillgångar beslagtas.

1955: Pogrom i Istanbul (plus Izmir och Ankara), bara 15 döda. Skador för upp till 500 miljoner US-dollar, exodus av ca 100000 greker från Turkiet.

-Pettersson ser att nu är vi framme i modern tid med Arafat, flygkapningar, självmordsbombare, fortsatt terrorism men islam är densamma. Våld och åter våld. Fördrivning och mord på oliktänkande pågår alltjämt av organisationer som idag kallas Boko Haram, al Shabab, al qaida, Isis, Abu Nidal, Al-Aqsa-martyrerna, Hamas och allt vad fredens ambassadörer kallas, Afghanistan, Irak, Libanon, Gaza, Somalia, Syrien, från Gibraltar till Filippinerna…

Något säger mig att PK har fel när de påstår att de våldsamma mördarna inte har något med islam att göra – islam är våld, islam är en dödskult, just nu är de militärt svaga jämfört med väst men det finns andra metoder, som muslimerna säger – väst har klockorna, men vi har tiden…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

32 thoughts on “Tänker Centerpartiet välja en islamist som ledare?

 1. Jag har länge betraktat Centerpartiet som ett politiskt lik, ett skalbolag som väntar på ett fientligt övertagande. Man har ju nämligen flera tillgångar, en lojal väljarbas, finansiella resurser och ett etablerat varumärke. Här finns det resurser för en politisk entreprenör med ambitioner. Förmodligen är partimedlemmarna i mellantiden ganska trötta så att det skulle gå ganska lätt att hitta ett gäng förtrodda gråryggar som låter sig väljas in på olika listor. Steg två är ett ledarskapsbyte senast till nästa val. Varför tror jag att Centerpartiet här är extra utsatt, bland andra småpartier? Jo partiet är redan ideologiskt ganska spretigt. En blandning av intressepolitik, libertärer, politisk poker och jag vet inte vad. Dom har nu bytt politisk kompass så många gånger att medlemmarna knappast höjer ögonbrynen om man tvärvänder en gång till. Muslimbröderna med HBTQN-grön-liberal fernissa nästa? Ja kanske, men kanske också något helt annat. Vi låter oss överraskas.

 2. Haj Amin al-Hosseini var stormufti av Jerusalem och Obergruppenfuhrer inom SS. Aktiv nazist som många andra i Mellanöstern. Ja Öskute du har rätt att vi har misslyckats med att stoppa den muslimska invandringen, men det beror på Quislingarna inom sju av åtta riksdagspartier i årtionden har struntat i folkviljan. Redan på 80-talet gjordes opinionsmätningarna som visade att en klar majoritet INTE vill ha den massinvandring vi har blivit påtvingade. Helvetet började med sozzarnas mångkulturella samhälle som man fintade igenom 1975. Vill du bo i ett muslimskt samhälle, så är det ingen som hindrar dig att flytta till Mellanöstern. Islam är det största hotet mot svenska folkets frihet och demokrati och islam är samhällsomstörtande terrorism och bör således förbjudas i Sverige.

  20
 3. Om Centern väljer skallturken får de väl skylla sig själva. Illa nog att vi redan har islamister i Sveriges riksdag. För övrigt anser jag att muslimer gör sig bäst i muslimska länder.

  26
 4. Texten ovan är dock felaktig i delar.

  Muhammed är en Nabatéisk jude från Petra. Petras största tempel var då en byggnad som kallades “Mecka”. Muhamed var mentalt instabil och fick för sig att han var den Messias som judarna fortfarande väntade på. Nu var Muhamed också klanledare för en av köpmannaklanerna och hans klan var rik. Precis som 600 år tidigare ansågs den nye “Messias” vara “falsk” och därför utvisades Muhamed med familj, varvid Muhammed med hela sin klan flyttade/flydde till MEDINA. Det fanns då ingen stad som hette Mecka i den grupp av oaser där staden sedan anläggs, d v s 700-750 efter Umajad-dynastins nederlag mot Abasid-dynastin, så förstörs Petra i grunden inkl templet “Mecka”, samt den heliga stenen förs till oaserna, där ett nytt tempel uppförs för att förvara stenen “Kaba”. Templet behöll namnet “Mecka” och den stad som växte upp runt templet kom att få namnet “Mecka” efter templets namn.
  Förutom enligt ursprungliga korantexter, så stöds ovanstående av arkeologi!

  16
  • Du är på rätt spår men når inte riktigt hela vägen fram.
   Men om du har samtida tredjeparts dokument eller arkeologiska bevisa som kan stödja din teori så är det intressant att titta närmare på.

   De uppenbara problemen med din teori:
   600 e.Kr. var Petra i princip övergiven efter den stora jordbävning som lade större delen av staden i ruiner 551 e.Kr.
   Ingen byggnad i Petra har kallats för “Mecka”.
   Templet eller tempelområdet kallades för musjil al-haram – hur det nu stava – eller det “heliga samlingsområdet”.
   “Kaba” betyder kub på arabiska, liknande ord finns i hebreiskan. Det finns en kaba i de flesta byar vid denna tid och senare också ska nämnas.
   Den svarta stenen heter inget speciellt, vad jag kommer ihåg, men det är korrekt att den stals under inbördeskriget mellan umajaderna och abasidierna och fördes till abasidierna.

   Vad vi vet efter historiska efterforskningar de senaste åren är:
   Första gången Mecka nämns i historiska dokument är 741 e.Kr. Men då är staden placerad i dagens Turkiet. Först senare flyttas den ner till där den ligger idag. Det finns bara en naturlig vattenkälla i Mecka. Meckas stadsplan är kopierad efter Petra som i sin tur kopierade sin efter Jerusalem. Vi kan med god sannolikhet anta att Mecka är kopierad efter Petra då alla de tidiga qibblas i moskéerna pekade mot Petra och inte Mecka. Qibbla är den vägg som visar åt vilket håll de ska be i moskén.

   Det finns inga historiska samtida bevis på att det någonsin funnits en profet som kallade sig eller hette Muhammed som förespråkade en religion som han kallade islam.
   Alla påstående om Muhammed som islams profet kommer från Abasidierna efter 750 e.Kr. och all information om denne Muhammed, levnadhistoria och talesätt, skrivs först drygt 100 – 200 år senare.

   Muhammeds flytt mellan Mecka och Medina är påhittade historier för göra Muhammed till en Abraham, Jesus och Moses. Där flytten ska motsvara och beskrivs så i de islamiska berättelserna som hur Moses leder israeliterna ut ur Egypten.
   Detta påstods inträffa 622 e.Kr. eftersom detta år är viktigt för araberna då de blev befriade från persernas förtryck av den bysantinske kejsaren och blev ett eget folk. Det är därför som arabernas tideräkning börjar 622 e.Kr. abasidierna tog fasta på detta och hittade bara på en ny anledning till varför de började tideräkningen detta år.

 5. En islamist vet Centern i alla fall att de kan lita på kommer att fortsätta nuvarande inriktning inom partiet…

  27
 6. Vi får alla hoppas på att centerstämman följer valberedningens förslag.

  Ett Sverige utan Centern är ett lite friare Sverige.

  49
 7. I Sverige och Norden har våra flaggor kristna kors. Centerns valberedning är minst sagt förvirrad. Islam hör överhuvudtaget inte hemma i det nordiska ljuset

  44
 8. 1683 var det polska trupper som såg till att muhammedanerna åkte på en av sina största förluster. Därav följer att tåget från Wien till Warszawa än i dag heter “Sobieski”
  Likaså och därav följande att katolska kyrkan har ett stort inflytande i Polen och även spelat roll i kommunismens sammanbrott i slutet på 80-talet.
  Man ser heller INTE några slöjor etc. i Polen.

  Allting har ett samband !

  Fortfarande finns det många människor som hade sett att Frankrike fortsatte hade haft kontroll över Nordafrika och inte släppte dessa områden. Områden som sedan dess inte utvecklats speciellt mycket.

  Nordafrika var inte heller en vanlig fransk koloni utan hade en speciell ordning. Nästan 1 miljon fransk-algerier lämnade Algeriet för Frankrike i början på 60-talet

  13
 9. Det är att gå händelserna i förväg. Han är inte vald än. Det finns två andra kandidater, kvinnor som är heta kandidater. Att de kan vara lika PK som Muharrem Demirok är också ett problem.

  33
  1
 10. Jag är också trött på många äldre vita män även vissa äldre vita kvinnor. Jag är väldigt trött på en äldre turkisk man. Trött på en del bruna och svarta pojkar som inte vet hur man skall uppföra sig.
  Trött på folk som tycker, att nästan alla som inte håller med är nazister eller fascister.

  34
  12
 11. Artikeln beskriver faran och vansinnet med ISLAM på ett bra sätt. Alla ni som kan ,bör se till att denna artikel kommer fler tillhanda, vänner,bekanta, media m.fl.
  Om Islam kommer att bli större i vårt land så tycker jag mycket synd om kommande generationer som tvingas att leva under detta förtryck.

  50
  • J. R. I
   “Om islam blir större i vårt land”, islam kommer troligen bli större i vårt land, de kommer att fortsätta invandra, gifta sig med svenskar, föda många barn. Ta över mer och mer i stat och kommuner. Och alla kommer att tycka att det är naturligt. I början när finnarna kom tyckte många inte om det, nu bryr sig ingen.

   3
   32
   • Detta kan ju bli en “låtsashängd” mans förlängda arm in i Svensk politik. Vem vet , kanske krävs att vi skickar en ny ” förhandlare” i Natofrågan.

    11
   • Du kan inte blanda ihop Finnar med Muslimer. Det är lika stor skillnad som himmeln och helvetet.Finska folket är samma som du och jag.

    40
    1
   • Jag är helt säker på att Murre inte blir vald .
    Har fått “insides”. Det pågår en antimobilisering mot valberedningens förslag .
    Detta görs för att rädda Lööfs eftermäle .
    “Titta när Annie basade gick det bra”
    Lets face it. Hon var en katastrof de senaste åren .
    Utan egen framåtsyftande politik , hjälper det inte att bara snacka och tala om hur duktig man är .
    Den breda mitten och motorn i Svensk Politik, som Annie , kallade sig , hackade betänkligt de sista 4 åren .
    Titta på MP . Som tog samma spår som C.
    Snart ett minne blott .
    Stenevi verkar redan fimpad.
    Nu blåser nya vindar . Svenskarna andas igen .

    22
    1
  • Centerpartiet är väl ursprungligen för landsbygden. Känner och har känt bönder som röstat på Centern. De gör det inte nu kan jag säga. Så vad som hänt med detta parti vet nog ingen.

   27
 12. Det var ett långt inlägg från Pettersson. Tyder på att han ser en reell fara i islam och nog är det så. Problemet är bara alla toksvenskar som inte gör det.
  Ska bli intressant och se om vi får en muslimsk partiledare i vår riksdag och om han är välkommen in i sossarnas gemenskap.
  C verkar inte ha några problem med kriminella medlemmar. Och så kritiserar man SD för att vara ett odemokratiskt parti!

  53
  1
   • På en del områden delar jag inte Petterssons åsikter, men när det gäller islam verkar vi vara fullständigt överens.

    23
   • Pettersson
    Ja du och många andra har kämpat länge mot islam och invandring. Det har inte hjälpt. Islam blir större och större, invandrarna fler och fler.
    Kriminaliteten ökar, mord vareviga dag. Är det flaggan i topp vid undergången som gäller?

    4
    3
   • Rädd, du vet inte om det hjälper. Det kanske hade varit ännu värre utan islamkritiska medier.

    Jag började skriva år 2003, året innan fick SD 1,44 procent i valet.

  • På sätt och vis är det jätte bra om man väljer en muslimsk jihadist som partiledare! Det borde ju upplysa folket om det direkta avsvariga för just dessa jihadister som för krig i förorterna !! Hur svårt kan det vara att begripa..
   Samtidigt skall man ha klart för sig att det är samma parti Centerpartiet som är ansvarigt för avstängningen av den svenska energi försörjningen .
   Det skulle förvåna mig om detta parti finns kvar efter dessa turer?
   Men enklast är väl att se till så den kostnaden som Sverige kommer att drabbas av hamnar hos dessa intresse föreningar Miljöpartiet centern sossarna

 13. Centerpartiet är en samhällsfara och ett hot mot svensk säkerhet.
  Hur… Hur kan man ens tänka tanken att eventuellt tillsätta en kriminell
  turk och muslim till företrädare för svenska bönder.
  Nu får ni ge er galningar i Centerpartiet !!
  Gissar att om han blir vald kommer kommer Centerpartiet förvandlas till
  ett 3-4 % parti i nivå med Nyans.
  Sedan kommer dom riktiga Centerpartisterna att starta ett nytt helsvensk parti som det traditionellt sett ut.
  Centern är fullständigt körda om man går vidare med turken.

  57
  1

Kommentera